Zonnegeluidswal Naarderbos

Het project Zonnegeluidswal Naarderbos is een bewonersinitiatief en gericht op het verbeteren van de leefomgeving door de geluidsbelasting te verlagen en de natuur en natuurverbindingen te verbeteren. 

Overzichtskaart Zonnegeluidswal Naarderbos (PDF, 186 kB)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief Zonnegeluidswal Naarderbos.

Nieuwsbrief 20 juni 2023

Omgevingsvergunning grondwal

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de grondwal. 

Verbetering natuurverbindingen en bodemkwaliteit

Voor de aanleg van de grondwal worden alle bomen en struiken in het projectgebied verwijderd. Gezien de kwaliteit van de bomen, biodiversiteit en de staat van de bodem biedt het project kansen en mogelijkheden voor verbetering, zoals betere natuurverbindingen tussen Naarden-Vesting, Gooimeer, Naarderbos en Muidenberg. De verbetering van de bodemkwaliteit is gunstig voor de nieuwe bomen die worden aangeplant.

Daarnaast is het verbeteren van de natuur en natuurverbindingen van groot belang. Natuur is van onschatbare waarde voor ons welzijn en de biodiversiteit. Het verbeteren van de aanwezige groene ruimtes en de natuurlijke habitats draagt niet alleen bij aan het verbeteren van ecosystemen, maar ook aan het creƫren van rustige en ontspannende omgevingen voor mensen. Bovendien zijn natuurverbindingen van cruciaal belang om de versnippering van leefgebieden te voorkomen en het behoud van biodiversiteit te bevorderen.

Om deze doelen te bereiken, wordt door het project zonnegeluidswal Naarderbos een integrale oplossing geboden, die rekening houden met zowel de menselijke behoeften als de ecologische waarde van de omgeving in de toekomst.

Commissie en gemeente trekken samen op in onderzoek op haalbaarheid zonnegeluidswal

De Commissie Geluidshinder A1 zoekt met haar plan voor een zonnegeluidswal aansluiting bij de saneringsopgave van Rijkswaterstaat. Ook heeft zij het plan breed onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. Het college en de raad ondersteunen het initiatief met een raadsbesluit en trekken sindsdien samen met de initiatiefnemers op om de zonnegeluidswal op haalbaarheid te onderzoeken. De realisatie van een zonnegeluidswal zou namelijk een substantiƫle bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave in de wijk en aan de verduurzamingsopgave van de gemeente.

Aanleiding

De bewoners van de woonwijk Naarderbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg A1. De A1 heeft ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen. Hierdoor is de geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.

Uit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van Rijkswaterstaat blijkt dat bij 36 woningen in de woonwijk Naarderbos een te hoge geluidsbelasting is gemeten. Rijkswaterstaat heeft daarom locatie Naarderbos aangewezen om de geluidbelasting te verlagen naar de gestelde wettelijke norm. Bewoners van het Naarderbos denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat, een scherm en stil asfalt, niet voldoende zorgen voor verbetering van de leefbaarheid binnen de hele wijk. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 Naarderbos, in 2017 een plan opgesteld voor een zonnegeluidswal. De gemeente heeft in februari 2023 besloten het initiatief van de bewoners verder voor te bereiden en uit te voeren.

Plangebied

Het project Zonnegeluidswal ligt op grondgebied van de gemeente, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Het stuk grond waar de mogelijk zonnegeluidswal komt, ligt langs de A1 en het Naarderbos en tussen Gooimeer en afslag 6 Naarden-Vesting. Dit gebied is nu een groene buffer tussen de A1 en Naarderbos. Bekijk het plangebied zonnegeluidswal Naarderbos (JPG, 64 kB)

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten