Zonnegeluidswal Naarderbos

De bewoners van de woonwijk Naarderbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg A1. De A1 heeft ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen. Hierdoor is de geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.

Rijkswaterstaat heeft vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de locatie Naarderbos aangewezen om voor 36 woningen de geluidsbelasting te verlagen.

Bewoners van het Naarderbos denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat, een scherm en stil asfalt niet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 Naarderbos, in 2017 een plan en een businesscase opgesteld om een zonnegeluidswal te realiseren. De gemeente heeft in februari 2023 besloten het initiatief van de bewoners verder voor te bereiden en uit te voeren.

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Zonnegeluidswal Naarderbos

Nieuwsbrief  20 juni 2023

Bijeenkomst geluidsmeting 6 april 2023

Op 6 april 2023 was er een informatiebijeenkomst over de geluidsmeting in de wijken Keverdijk en Thijssepark in Naarden. De geluidsmeting komt er omdat we willen weten of de zonnegeluidswal wel of niet zorgt voor extra geluid in de wijken Keverdijk en Thijssepark.

Meetlocaties en meekijken met metingen

Het bedrijf DGMR gaat op verschillende locaties metingen doen om de huidige geluidsniveaus van de A1 en de Rijksweg te bepalen. Deze geluidsniveaus gaan zij het komende half jaar monitoren, analyseren en vergelijken. U kunt live meekijken met de gemeten geluidsniveaus via https://www.sensornet.nl/project/naarden/

 • J.P. Thijssepark 353
 • J.P. Thijssepark 7
 • Huibert van Eijkenstraat 73
 • J.P. Thijssepark 35
 •  Kolonel Michaelstraat 83
 • J.P. Thijssepark 211
 • Generaal Kraijenhoffstraat 4

Enquête zonnegeluidswal Naarderbos

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een zonnegeluidswal ter hoogte van de woonwijk Naarderbos. Tot 18 maart 2022 was het mogelijk  over dit initiatief een enquête in te vullen. 

Uitgangspunten

 • De locatie die voor de zonnegeluidswal wordt onderzocht is langs de A1 tussen Gooimeer en afslag Naarden-vesting
 • Onderzocht wordt of er ook een geluidsscherm over het viaduct IJsselmeerweg moet of kan komen. Dit zou dan een recht absorberend scherm zijn van 4 meter hoog
 • Er wordt uitgegaan van een zonnegeluidswal met een omvang van circa 10 meter hoog, circa 43 meter breed en 1000 meter lang
 • Om een zonnegeluidswal van deze omvang te realiseren moeten er bomen worden gekapt en bossages worden verwijderd
 • Aan de noordzijde van de wal komen bomen terug, zodat de wal een groen en bosachtig karakter krijgt
 • Aan de zuidzijde (de kant van de snelweg) kunnen circa 5000 tot 7000 zonnepanelen worden neergelegd
 • De veiligheid op de snelweg moet gewaarborgd kunnen worden. Ook mag er geen sprake zijn van extra geluidsoverlast of zonnereflectie aan de zuidzijde van de zonnegeluidswal
 • Er wordt gekeken hoe het ontwerp van de zonnegeluidswal zo goed mogelijk past in het landschap

Bijeenkomst 17 februari 2022 terugkijken

Op donderdag 17 maart 2022 vond het webinar plaats over de wens en de haalbaarheid van een zonnegeluidswal langs de A1, ter hoogte van de woonwijk Naarderbos.

Bijeenkomst 17 februari 2022 terugkijken

Documenten

Commissie en gemeente trekken samen op in onderzoek op haalbaarheid zonnegeluidswal

De Commissie Geluidshinder A1 zoekt met haar plan voor een zonnegeluidswal aansluiting bij de saneringsopgave van Rijkswaterstaat. Ook heeft zij het plan breed onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. Het college en de raad ondersteunen het initiatief met een raadsbesluit en trekken sindsdien samen met de initiatiefnemers op om de zonnegeluidswal op haalbaarheid te onderzoeken. De realisatie van een zonnegeluidswal zou namelijk een substantiële bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave in de wijk en aan de verduurzamingsopgave van de gemeente.

Plangebied

Het project Zonnegeluidswal ligt op grondgebied van de gemeente, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Het stuk grond waar de mogelijk zonnegeluidswal komt, ligt langs de A1 en het Naarderbos en tussen Gooimeer en afslag 6 Naarden-Vesting. Dit gebied is nu een groene buffer tussen de A1 en Naarderbos. Bekijk het plangebied zonnegeluidswal Naarderbos (JPG, 64 kB)

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.