Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke avond 11 januari 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026
20:45 - 21:45
Raadzaal, Het Gesprek III Omgevingsvisie
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal Naarderbos
22:00 - 23:00
Raadzaal, Het Gesprek III Omgevingsvisie (vervolg)
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV Eventueel uitloop Gesprek IV
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooise Meren

Het Gesprek I

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 is de opvolger van het IVP 2019-2022. In dit plan is gekozen voor nieuwe accenten en prioriteiten. Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt als het gaat om overeenkomende problematiek. Hiermee wordt kennis, kunde en capaciteit gedeeld waardoor de politie en andere veiligheidspartners, slagvaardiger en efficiënt te werk kunnen gaan.

Waar het lokale problematiek betreft, wordt dit lokaal opgepakt. Het uitgangspunt is en blijft: Gemeente Gooise Meren is niet alleen een woon- en leefomgeving waarin inwoners veilig zijn, maar waarin zij zich ook veilig voelen.

Zie bijeenkomst thema-uur 7 september 2022 - Veiligheid

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Vergadercentrum 1e etage

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026

Het Gesprek II

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2023-2026 beschrijft de ambities en plannen van de gemeente op het vlak van afvalwater, hemelwater en grondwater in de bebouwde omgeving. Rioleringszorg is een belangrijke en complexe taak van de gemeente waarbij de gemeente een grote verantwoordelijkheid draagt. Met name op het gebied van volksgezondheid.

In het plan is extra aandacht voor de afvoer van hemelwater, met nadruk op het benutten van schoon hemelwater voor de lokale waterhuishouding. Bij de financiële onderbouwing wordt voorgesteld een spaarvoorziening in te zetten waarmee investeringen in de toekomst (deels) worden betaald. Dit heeft tot gevolg dat een stijging van het tarief van de rioolheffing op de lange termijn noodzakelijk is.

De raad wordt gevraagd het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen en daarbij de begroting voor 2023 te wijzigen.

Zie bijeenkomst thema-uur  2 juni 2022 - Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026

De voorzitter is Maarten Balzar.

20:45 - 21:45Raadzaal

Omgevingsvisie

Het Gesprek III

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal Naarderbos

Het Gesprek IV

Onderwerpen

22:00 - 23:00Raadzaal

Omgevingsvisie (vervolg)

Het Gesprek III
Vergadercentrum 1e etage

Eventueel uitloop Gesprek IV

Het Gesprek IV