Vitusstraat 17

De eigenaar van het pand, Dura Vermeer, wil het pand Sint Vitusstraat 17 veranderen in een gebouw met ongeveer 24 appartementen en een verdiepte parkeergarage. Het voorstel is het nieuwe gebouw meer naar voren te plaatsen, waardoor het ruimtelijk beter aansluit op de omgeving.

Doorstart herontwikkeling

De eigenaar van het pand, Dura Vermeer, wil het pand veranderen in een appartementsgebouw met ongeveer 24 appartementen. Eind 2017 en in februari 2019 hebben gesprekken met omwonenden plaatsgevonden. Lees de samenvatting van het voortraject over Sint Vitusstraat 17.

Het project maakt een doorstart en daarover willen wij als gemeente, samen met de initiatiefnemer Dura Vermeer, graag met u in gesprek. Er vinden minimaal 3 gesprekken plaats. De gesprekken noemen wij de omgevingstafels. De gesprekken hebben tot doel om te komen tot een passend voorstel voor de herontwikkeling van het gebied Sint Vitusstraat. Lees de werkwijze in het communicatie- en participatieplan.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer de vergunning aanvraagt. In dit vooroverleg zit de initiatiefnemer met de vergunningverlener, belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts aan tafel om een vergunningaanvraag voor te bereiden en daarmee een initiatief voor elkaar te krijgen. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Filmpje wethouder Eijbersen over Sint Vitusstraat 17

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Aanmelden voor de omgevingstafel is niet meer mogelijk.

Bijeenkomst voor alle belanghebbenden

Naast de gesprekken aan de omgevingstafel heeft er op 4 maart 2021 een bijeenkomst voor alle belanghebbenden plaatsgevonden.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie