Verlosserkerk

De verlosserkerk staat op de hoek van de Ceintuurbaan en de H.A. Lorentzweg in Bussum-Zuid. Door het teruglopen van het aantal kerkbezoekers heeft de Protestantse Gemeente Bussum (PGB) de kerk, samen met het ontmoetingscentrum en de woning verkocht. Voor de verkoop heeft de gemeenteraad een ambitiedocument vastgesteld. Het ambitiedocument is het uitgangspunt voor de uitwerking van de nieuwe invulling van de locatie voor de nieuwe eigenaar.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie