Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verlosserkerk

De Verlosserkerk staat op de hoek van de Ceintuurbaan en de H.A. Lorentzweg in Bussum-Zuid. De kerk, samen met het ontmoetingscentrum Het Trefpunt en een woning op hetzelfde terrein, is eigendom van de Protestantse Gemeente Bussum (PGB). Door het teruglopen van het aantal kerkbezoekers is de kerk buiten gebruik geraakt. De PGB wil de mogelijkheden voor dit stuk grond onderzoeken en dit vastleggen in een Ambitiedocument.

Ambitiedocument maken

De Protestantse Gemeente Bussum (PGB) wil overgaan tot verkoop van het terrein en de gebouwen, maar eerst onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ruimtelijke ontwikkeling op het perceel. De gemeente Gooise Meren wil hieraan meewerken met de vaststelling van een zogeheten ambitiedocument. In dit document worden de kaders – ruimtelijk, stedenbouwkundig, landschappelijk, functies – voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie op hoofdlijnen vastgelegd.

Het ambitiedocument komt tot stand in een participatietraject, waarin wij als gemeente, samen met de initiatiefnemer (PGB), graag met u in gesprek gaan. Er vinden minimaal 3 gesprekken plaats. De gesprekken noemen wij de Omgevingstafels. De gesprekken hebben tot doel om te komen tot een Ambitiedocument. Lees de werkwijze in het Communicatie- en participatieplan.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg waarin de initiatiefnemer met belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts het ambitiedocument voorbereiden om uiteindelijk te komen tot een definitief ambitiedocument. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Omgevingstafel 1

In het 1e gesprek gaat het vooral over verkenning, inventarisatie en analyse van de locatie. We leggen uit wat op dit moment de mogelijkheden zijn in het bestemmingsplan. Hierna verkennen we gezamenlijk wat de belangen, zorgen en kansen zijn voor een ontwikkeling op de locatie.

Omgevingstafel 2

Op basis van alle informatie van de 1e omgevingstafel zijn er uitgangspunten beschreven. De initiatiefnemer gebruikt de informatie en uitgangspunten voor het maken van een concept ambitiedocument. Tijdens de 2e omgevingstafel wordt dit concept ambitiedocument voorgelegd en praten we met elkaar over dit resultaat. De uitkomsten van dit gesprek vormen de kaders voor de initiatiefnemer om te komen tot een definitief ambitiedocument.

Omgevingstafel 3

Tijdens de 3e omgevingstafel leggen we het definitieve ambitiedocument voor en praten we met elkaar over dit resultaat. Dit resultaat wordt daarna verder uitgewerkt, zodat het ambitiedocument ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Filmpje wethouder Eijbersen over de Verlosserkerk

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Aanmelden voor de Omgevingstafel is niet meer mogelijk.

Bijeenkomst voor alle belanghebbenden

Naast de gesprekken aan de Omgevingstafel was er op 26 november 2020 een bijeenkomst voor alle belanghebbenden, ook zij die niet aan de Omgevingstafel meedoen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief