Verlosserkerk

De verlosserkerk staat op de hoek van de Ceintuurbaan en de H.A. Lorentzweg in Bussum-Zuid. Het aantal kerkbezoekers liep terug. Daarom heeft de Protestantse Gemeente Bussum (PGB) de kerk, samen met het ontmoetingscentrum en de woning verkocht. Voor de verkoop heeft de gemeenteraad een ambitiedocument vastgesteld. De nieuwe eigenaar gebruikt het ambitiedocument als uitgangspunt om de nieuwe invulling van de locatie uit te werken. De nieuwe eigenaar heeft het project in 2 delen gesplitst: de herontwikkeling van het kerkgebouw en de nieuwbouw.

Deel 1: Herontwikkeling kerkgebouw

In het 4e kwartaal 2023 heeft de nieuwe eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van het kerkgebouw. Het kerkgebouw krijgt een interne verbouwing. Het wordt een klein gezondheidscentrum. Dit centrum bestaat uit:

 • 14 behandelkamers
 • Een aantal gemeenschappelijke voorzieningen 

Planning herontwikkeling kerkgebouw

 • Vergunning verleend: 1e kwartaal 2024
 • Start verbouwing kerkgebouw: 2e en 3e kwartaal 2024
 • Klaar met verbouwing kerkgebouw: 1e kwartaal 2025

Deel 2: Nieuwbouw op terrein verlosserkerk

De nieuwe eigenaar startte in 2023 een onderzoek naar de invulling van de nieuwbouw. De eigenaar richt zich hierbij op de uitgangspunten uit het ambitiedocument. In 2024 werkt de eigenaar de invulling van de nieuwbouw verder uit. En er komt een participatie traject.

Planning nieuwbouw

 • Vergunningsaanvraag: 3e kwartaal 2024
 • Start nieuwbouw: 1e en 2e kwartaal 2025
 • Klaar met de nieuwbouw: 2e kwartaal 2026

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie