Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Havens van Muiden

In de visie Aan de Gooise Kust (PDF, 26 MB) is een aantal aanbevelingen gedaan. Eén van die aanbevelingen is om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de havens van Muiden.

Aan de hand van de kansen, wensen en knelpunten in het gebied, gaat de gemeente samen met Interra in gesprek met stakeholders om voor deze onderwerpen duidelijkheid te creëren over de haalbaarheid, verdeling van taken en verantwoordelijkheden, planning en financiële onderbouwing. Daarbij is het belangrijk om de integrale samenhang tussen de verschillende deelprojecten in het oog te houden.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie