Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Het Mouwtje

Parkgebied Het Mouwtje

Denkt u met ons mee over de toekomst van parkgebied Het Mouwtje en het Bilderdijkpark? We willen onderzoeken wat nodig is om deze bijzondere plek te beheren en te onderhouden. Het doel is om het park toekomstbestendig te maken met behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. De visie die we opstellen moet passen bij de ontwikkelingen van de huidige maatschappij, de wensen voor gebruik en het beheer en herstel van het park dat nodig is. Denk aan het groen, de padenstructuur en elementen als parkbanken, trappen en bloembakken. De visie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld.

Resultaten vragenlijst

In de periode 5 tot 21 november 2021 was het mogelijk om een anonieme vragenlijst in te vullen over parkgebied Het Mouwtje. Veel mensen hebben dit gedaan. Dank daarvoor. De vragenlijst heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over de waardering die u als gebruiker heeft van het parkgebied. Zo krijgt het parkgebied gemiddeld een 7,7. Een hoog cijfer waar wij trots op zijn. Bijna 26% ervaart het onderhoud van het groen als het grootste knelpunt, 20% ervaart overlast door gebruikers van het park terwijl ruim 22% geen knelpunt ervaart.

Veranderingen aan het park zijn mogelijk zolang het oorspronkelijke ontwerp maar behouden blijft. Met name het herstel van cultuurhistorische elementen wordt door een ruime meerderheid gezien als noodzakelijk. Daarnaast geeft ruim 50% aan dat het een goed idee is om een deel van het onderhoud van de beplantingen in beheer bij bewoners te geven.

Dat het parkgebied leeft onder de bewoners is duidelijk. Ruim 40 bewoners hebben zich aangemeld voor de werkgroep om samen met ons te werken aan de visie.

Daarnaast hebben meerdere mensen aangegeven geen tijd te hebben voor de werkgroep maar wel te willen helpen bij het onderhoud van het park. Wij zijn blij met zoveel actieve bewoners en gaan met deze input aan de slag.

Bijeenkomst 4 november 2021

Op donderdag 4 november 2021 was er een bijeenkomst over parkgebied Het Mouwtje en het Bilderdijkpark voor omwonenden en belanghebbenden. De bijeenkomst is het startpunt om samen een visie voor Het Mouwtje te maken. Ongeveer 45 personen hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst. Het verslag en de presentaties vindt u onder Alle documenten.

Inhoud visie

Bij het maken van de visie en het beheerplan denken we na over verschillende onderwerpen:

 • Bomen, groen, beplanting
 • Beheer, achterstallig onderhoud
 • Water en doorstroming
 • Weiland
 • Omkering afkalving
 • Maatschappelijke waarde
 • Jeugd/educatie
 • Versterken erfgoed, cultuurhistorische waarde
 • Gebruik, recreatie/spelen
 • Ontmoeting
 • Biodiversiteit

Proces

De gemeente is gestart met een cultuurhistorisch onderzoek naar de monumentale waarde van het park. Nu werken wij aan het opstellen van een visie voor het park. Daarvoor volgen een paar bijeenkomsten waarvan de 1e gepland staat voor 4 november 2021. Na deze bijeenkomst volgt een digitale vragenlijst om nog extra informatie bij omwonenden en belanghebbenden op te halen. Tijdens de volgende bijeenkomsten wordt door de werkgroep een start gemaakt met het opstellen van de visie. De werkgroep bestaat uit omwonenden, belanghebbenden en medewerkers van de gemeente. Na de visie volgt een beheerplan voor het park. De verwachting is dat het beheerplan in 2022 klaar is.

Werkgroep

We vinden het belangrijk dat inwoners, omwonenden, gebruikers, ondernemers, belangengroepen en andere geïnteresseerden betrokken zijn bij de ontwikkeling van de visie. We geven deze publieksgroepen ook graag een rol in het beheer en onderhoud van het park. Daarom kiezen we voor een werkgroep.

Veel omwonenden en andere gebruikers van het parkgebied hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 21 personen met verschillende perspectieven en belangen. De werkgroepleden hebben allemaal een bericht ontvangen over hun deelname.

De werkgroep gaat samen met de gemeente aan de slag met het opstellen van de visie. Op 9 december 2021 is de 1e bijeenkomst. Dan bespreken we de uitkomst van de vragenlijst en leggen we enkele dilemma’s voor. Eind januari 2022 volgt een 2e bijeenkomst waarin we de conceptvisie voorleggen.

De overige bewoners en geïnteresseerden kunnen de voortgang volgen via deze projectpagina en nieuwsberichten.

Alle documenten

Geen fase

Actuele documenten

Overige informatie