Monument De Suikertaart

Gemeente Gooise Meren gaat de voormalige grafkapel De Suikertaart op de Oude Begraafplaats in Naarden restaureren. In de zomer van 2024 komt er tijdelijk een doorzichtige, glazen kap over het monument. Daarna start de restauratie. Het monument heeft schade opgelopen door slecht weer, waardoor het sinds 2013 is bedekt met een zwart zeil. Nu gaan we de kapel herstellen en maken er een urnenkapel van om extra inkomsten te krijgen. Het doel is het monument te behouden en de historische waarde van de begraafplaats te eren.

Achtergrond

De Oude Begraafplaats Naarden is een Rijksmonument. Hiervoor zijn een beheervisie en bijbehorende deelplannen vastgesteld. Deze vindt u op deze pagina, onder Documenten. In het deelplan Graven en opstallen Oude Begraafplaats Naarden (PDF 12,1 MB) staat dat we bij restauratie van graven prioriteit geven aan bijzondere, waardevolle en representatieve grafmonumenten. De voormalige grafkapel van Dudok van Heel (ook wel De Suikertaart genoemd) wordt hierbij als eerste genoemd. Het monument heeft een sterk symbolische waarde voor de begraafplaats.

Sinds 2013 is de grafkapel bedekt met een zwart zeil om het te beschermen tegen wind en regen. Hierdoor is een groot deel van het monument niet zichtbaar. Deze situatie is onwenselijk en past niet bij ons doel om ons speciale erfgoed te bewaren. De grafkapel is in 2014 geruimd en is sindsdien leeg.

Tijdens het herbestemmingsproject tot urnenkapel is bedacht dat De Suikertaart een doorzichtige overkapping krijgt die het monument beschermt tegen weer en wind en tegelijkertijd ruimte biedt voor het opstarten van een zichtbare restauratie.

Restaureren en overkapping

In 2000 is De Suikertaart door de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten door haar cultuurhistorische waarde aangewezen als monument. De Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden (hierna: de Stichting) is, als rechthebbende, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf en het herstel van de grafbedekking. Dit betekent dat de Stichting verantwoordelijk is voor het behoud van dit monument. De gemeente heeft een toezichthoudende en handhavende functie.

De Stichting heeft gezegd dat ze het monument geleidelijk wil laten verslechteren door geldgebrek. Als dat gebeurt, zou de gemeente waarschijnlijk het zeil moeten verwijderen dat het monument beschermt. Hierdoor zou het monument sneller kunnen verslechteren door slecht weer. Als de gemeente niet ingrijpt, kunnen we verantwoordelijk worden gesteld voor het verwaarlozen van het monument.

Nu volledige restauratie financieel nog niet haalbaar is, komt er een tijdelijke, doorzichtige overkapping over het monument. Deze overkapping beschermt het monument tegen water en wind. Tegelijkertijd is De Suikertaart weer zichtbaar voor publiek.

Subsidies

De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed geeft 2 subsidies voor herbestemming. De gemeente kan nu samen met de Stichting aan de slag met het maken van de overkapping en met de herbestemming. Samen met de Stichting heeft de gemeente besloten om Rijksmonument De Suikertaart of Mausoleum Dudok van Heel gefaseerd te herstellen.

Resultaten fase 1

Fase 1, het herbestemmen en herstellen van Rijksmonument De Suikertaart bestaat uit:

 1. Maken en plaatsen van de tijdelijke, glazen overkapping
 2. Vervangen deuren kelder
 3. Ontwerpen, maken en plaatsen van planken voor het bijzetten van urnen in de kapel
 4. Ontwerpen en maken van nieuwe deuren
 5. Ontwerpen en maken van een herdenkingshekwerk rondom de kapel

Voorbereiding

1. Verzamelen tekeningen bestaande situatie en nieuwe situatie voor:

 • Tijdelijke overkapping grafkapel
 • Ontwerp houten toegangsdeuren, inclusief mogelijkheid om nieuwe namen toe te voegen bij bijzetting urnen
 • Herdenkingshekwerk, inclusief ruimte voor bloemen

2. Vergunningsaanvraag doen voor plaatsen van de tijdelijke overkapping bij gemeente Gooise Meren via Omgevingsloket Online (OLO)

Uitvoering

 • Begeleiden bij proces voor het maken van de tijdelijke, glazen overkapping
 • Co├Ârdineren plaatsing en maken tijdelijke, glazen overkapping (zomer 2024)
 • Co├Ârdineren vervanging deuren kapel, herstel van de trap en aanbrengen van planken

Doel totale project

Het doel voor het totale project is een volledige restauratie en herbestemd monument. Volgende fases gaan we nog invullen.

Planning

 • Eind zomer 2024 start opbouw tijdelijke, glazen overkapping
 • Eind 2024: fase 1 klaar

Kosten

De 2 subsidies van De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dekken 70% van de kosten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft de subsidies onder voorwaarde, dat de resultaten binnen 6 maanden behaald zijn. De Stichting en de gemeente betalen de rest van de kosten. De gemeente wil samen met de Stichting inzetten op crowdfunding voor het vervolg.

Stichting:  klankbord en opdrachtgever

De Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden, opgericht in 2000, is van groot en blijvend belang gebleken voor de instandhouding en verbetering van deze historische locatie. Bestuursleden en vrijwilligers zijn actief met herstel, restauratie en onderzoek van graven en onderhoud van het groen. De stichting werkt samen met vrijwilligers en donateurs en met gemeente Gooise Meren. Met de gemeente is een meerjarig beleidsplan gemaakt voor onderhoud en herstel. De stichting is sinds 2008 rechthebbende van De Suikertaart.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.