Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Graaf Wichmanlaan en omgeving

In de Graaf Wichmanlaan en omgeving is het riool aan vervanging toe. Dit biedt kansen om gelijktijdig met het vervangen van het riool het regenwater van de daken zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te voeren en de bovengrondse inrichting vorm te geven met de inzichten van nu. Eerst hebben we inwoners en betrokkenen in het plangebied gevraagd ervaringen te delen om de uitgangspunten voor het ontwerp te kunnen formuleren. Daarna volgt de ontwerpfase met als doel een definitief ontwerp voor het plangebied. De uitvoering start naar verwachting in 2022.

Nota van uitgangspunt vastgesteld

Met de enquête die in maart 2021 is afgenomen is informatie opgehaald bij een aantal belanghebbenden en stakeholders. De resultaten van deze enquête zijn opgenomen in een Nota van uitgangspunten (NvU) (PDF, 18 MB). Deze NvU is op 11 mei 2021 door het college vastgesteld zodat we kunnen starten met het maken van een Voorlopig Ontwerp.

Start Voorlopig Ontwerp

Bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) willen we de participatie richting de direct belanghebbenden opnieuw opstarten. Vertegenwoordigers vanuit bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van buurtplatforms en de ondernemersvereniging nodigen we uit om in fysieke sessies mee te praten en te adviseren over het Voorlopig Ontwerp. Daarbij moeten de verwachtingen en uitgangspunten helder zijn. De kaders en randvoorwaarden bepalen de beleidsvrijheid tijdens dit participatieproces. Andere belanghebbenden kunnen tijdens deze fysieke sessie online het proces volgen en input leveren. Communicatie over deze bijeenkomsten volgt nog.

De ontwerpen komen op deze projectpagina. Met alle informatie uit de sessies werken we het Voorlopig Ontwerp uit tot een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp presenteren we in een breed verband, zo mogelijk tijdens 1 of meer fysieke bijeenkomsten. Ook dan is er ruimte voor op- en aanmerkingen. Vervolgens gaat het Definitief Ontwerp naar het college.

Ondanks dat de gemeente het laatste jaar veel ervaring heeft opgedaan met digitale vergaderingen en participatie verdient het de voorkeur om de participatie met belanghebbenden fysiek te laten plaatsvinden. De verwachting is dat dit gelijk na het zomerreces in 2021 weer mogelijk is.

Proces

 • Na 14 maart 2021 zijn de enquêteresultaten per straat en onderwerp verwerkt
 • De uitkomsten van de enquête vormen samen met andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de Nota van Uitgangspunten (NVU)
 • De NVU wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad
 • De Nota van Uitgangspunten (PDF, 18 MB) is vastgesteld op 11 mei 2021
 • De NVU is de basis voor de uitwerking van een Voorlopig Ontwerp (VO)
 • U krijgt per brief en via deze projectpagina bericht wanneer en waar het VO voor u is in te zien en de mogelijkheid om op dit VO (online) te reageren
 • Uw reacties en onze antwoorden daarop worden verwerkt in een zogenaamde Reactienota
 • We kijken wat er in het ontwerp kan worden meegenomen en wat niet
 • De Reactienota leggen we samen met het VO ter toetsing voor aan de gemeenteraad
 • De uitkomsten van de besluitvorming communiceren we op deze projectpagina
 • Vanuit het Voorlopig Ontwerp, de Reactienota en eventuele besluiten van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad volgt een Definitief Ontwerp (DO)
 • Vanuit de besluitvorming die daaruit volgt, vervolgen we het project en communiceren we naar alle belanghebbenden over de uitvoering van de werkzaamheden

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie