Geluidschermen

In 2012 zijn langs het spoor door Naarden en Bussum geluidschermen geplaatst. Niet alle locaties waren toen beschikbaar. Er is gewacht met de 2e fase, omdat er nog sporen verwijderd moesten worden en de verbouwing van het station nog niet klaar was. De verbouwing van het station is inmiddels klaar en de voorbereidingen om de resterende geluidschermen te plaatsen zijn in volle gang. ProRail zorgt in samenwerking met bouwbedrijf Strukton voor 5 geluidsschermen langs het spoor op het traject tussen Naarden en Bussum. De geluidschermen komen langs de oostzijde tussen de Comeniuslaan en de Generaal de La Reijlaan en aan de westzijde vanaf de Nieuw ’s Gravelandseweg tot aan de Herenstraat. Door de geluidschermen te plaatsen willen we geluidshinder verminderen en voldoen aan de landelijke geluidsnormen.

Betrokken partijen

 • ProRail
 • Bouwbedrijf Strukton
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Gemeente Gooise Meren is verantwoordelijk voor het realiseren van de geluidschermen langs het spoor

Planning

 • In 2024 voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering
 • In het weekend van 13 december 2024 en 7 februari 2025 zijn er werkzaamheden aan de geluidschermen. In de maanden daarvoor zijn er voorbereidende werkzaamheden
 • Project is naar verwachting in zomer 2025 klaar

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.