Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel wetten en regels die gaan over wat er in de leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet  ingaat. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle regels die gaan over bouwen, milieu, waterbeheer, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuur. 

Kijk voor informatie over de Omgevingsvisie op omgevingsvisie.gooisemeren.nl

Naast de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging in vanaf 1 januari 2024. Voor meer informatie zie gooisemeren.nl.

Voordelen Omgevingswet

  • Minder regels en beter overzicht van regels
  • Meer ruimte voor initiatieven
  • 1 vergunning aanvragen bij 1 loket
  • Lokaal maatwerk mogelijk

1 loket

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitale loket waar alle informatie over de leefomgeving samenkomt. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving bekijken en gebruiken.

  • Vergunningscheck doen
  • Een aanvraag of melding doen
  • Regels op de kaart bekijken
  • Mijn Omgevingsloket

Hoe we ons voorbereiden op de omgevingswet

Gemeente Gooise Meren bereidt zich voor op de nieuwe wet en werkt aan een omgevingsvisie en omgevingsplan voor Gooise Meren. De Omgevingswet vraagt aan alle gemeenten en provincies een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie leggen we de gewenste ontwikkelingen en de achterliggende visie en waarden vast. In het omgevingsplan staan de regels die zorgen voor duidelijkheid voor inwoners en ondernemers over wat wel en niet is toegestaan in de leefomgeving.

Samen keuzes maken

Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en bestuurders is gesproken over de koers en de keuzes die we samen moeten maken.

In november 2020 kon gereageerd worden op de 1e versie van de Nota Koers en Keuzes. Daarnaast konden inwoners via een (digitale) ansichtkaart aangeven wat zij het belangrijkst vinden.

Op dit moment werken we aan de ontwerp-Omgevingsvisie. In het 1e kwartaal van 2022 verwachten we deze ter inzage te kunnen leggen.

Alle documenten

Geen fase

Actuele documenten

Vastgestelde documenten