logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel wetten en regels die gaan over wat er in de leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 ingaat. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle regels die gaan over bouwen, milieu, waterbeheer, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuur. 

Kijk voor informatie over de Omgevingsvisie op omgevingsvisie.gooisemeren.nl

Naast de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging in op 1 januari 2023. Voor meer informatie zie  gooisemeren.nl.

Ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvisie ‘Samen wonen, werken, recreëren en ondernemen in een groen, historisch gebied’ ligt van 21 april tot en met 1 juni 2022 ter inzage.

Inloopavond op 10 mei 2022

De gemeente organiseert een inloopavond waar we u informeren over de ontwerp-omgevingsvisie, de vervolgstappen en waar u eventueel uw zienswijze kunt indienen. Deze inloop is op dinsdagavond 10 mei in het gemeentehuis in Bussum. Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zij kunnen u ook meer vertellen over de verschillende onderwerpen uit de omgevingsvisie. Aanmelden is niet nodig.

Indienen van een zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze indienen. Hoe dat werkt, leest u op omgevingsvisie.gooisemeren.nl.

Praat mee over de toekomst van Gooise Meren

Ons bestuur staat voor een aantal spannende keuzes over de toekomst van Gooise Meren. Keuzes die we moeten maken om ook dan goed te kunnen leven in onze gemeente. En dat doen we samen.

Voordelen Omgevingswet

  • Minder regels en beter overzicht van regels
  • Meer ruimte voor initiatieven
  • 1 vergunning aanvragen bij 1 loket
  • Lokaal maatwerk mogelijk

1 loket

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitale loket waar alle informatie over de leefomgeving samenkomt. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving bekijken en gebruiken.

  • Vergunningscheck doen
  • Een aanvraag of melding doen
  • Regels op de kaart bekijken
  • Mijn Omgevingsloket

Hoe we ons voorbereiden op de omgevingswet

Gemeente Gooise Meren bereidt zich voor op de nieuwe wet en werkt aan een omgevingsvisie en omgevingsplan voor Gooise Meren. De Omgevingswet vraagt aan alle gemeenten en provincies een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie leggen we de gewenste ontwikkelingen en de achterliggende visie en waarden vast. In het omgevingsplan staan de regels die zorgen voor duidelijkheid voor inwoners en ondernemers over wat wel en niet is toegestaan in de leefomgeving.

Samen keuzes maken

Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en bestuurders is gesproken over de koers en de keuzes die we samen moeten maken.

In november 2020 kon gereageerd worden op de 1e versie van de Nota Koers en Keuzes. Daarnaast konden inwoners via een (digitale) ansichtkaart aangeven wat zij het belangrijkst vinden.

Op dit moment werken we aan de ontwerp-Omgevingsvisie. In het 1e kwartaal van 2022 verwachten we deze ter inzage te kunnen leggen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Goed leven in Gooise Meren en blijf op de hoogte van de Omgevingswet.

Alle documenten

Geen fase

Actuele documenten

Vastgestelde documenten