Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel wetten en regels die gaan over wat er in de leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet op 1 januari 2022 ingaat. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle regels die gaan over bouwen, milieu, waterbeheer, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuur. 

Bekendmaking milieueffectrapportage (planMER) Omgevingsvisie Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren hebben het voornemen een omgevingsvisie en een plan-milieueffectrapport (planMER) voor haar grondgebied voor te bereiden en vast te stellen. Van 2 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 (6 weken) kunt u zienswijzen indienen op de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het plan MER omgevingsvisie Gooise Meren (PDF, 464 kB).

Bekijk de bekendmaking op overheid.nl.

Praat mee over de toekomst van Gooise Meren

Ons bestuur staat voor een aantal spannende keuzes over de toekomst van Gooise Meren. Keuzes die we moeten maken om ook dan goed te kunnen leven in onze gemeente. En dat doen we samen.

Voordelen Omgevingswet

  • Minder regels en beter overzicht van regels
  • Meer ruimte voor initiatieven
  • 1 vergunning aanvragen bij 1 loket
  • Lokaal maatwerk mogelijk

1 loket

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitale loket waar alle informatie over de leefomgeving samenkomt. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving bekijken en gebruiken.

  • Vergunningscheck doen
  • Een aanvraag of melding doen
  • Regels op de kaart bekijken
  • Mijn Omgevingsloket

Hoe we ons voorbereiden op de omgevingswet

Gemeente Gooise Meren bereidt zich voor op de nieuwe wet en werkt aan een omgevingsvisie en omgevingsplan voor Gooise Meren. De Omgevingswet vraagt aan alle gemeenten en provincies een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie leggen we de gewenste ontwikkelingen en de achterliggende visie en waarden vast. In het omgevingsplan staan de regels die zorgen voor duidelijkheid voor inwoners en ondernemers over wat wel en niet is toegestaan in de leefomgeving.

Samen keuzes maken

Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en bestuurders is gesproken over de koers en de keuzes die we samen moeten maken.

In november 2020 kon gereageerd worden op de 1e versie van de Nota Koers en Keuzes. Daarnaast konden inwoners via een (digitale) ansichtkaart aangeven wat zij het belangrijkst vinden.

De Nota Koers en Keuzes wordt nu verder uitgewerkt tot een definitieve versie.

Nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Aanmelden voor de nieuwsbrief.

Alle documenten

Geen fase

Actuele documenten

Vastgestelde documenten