Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel wetten en regels die gaan over wat er in de leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet in 2021 ingaat. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle regels die gaan over bouwen, milieu, waterbeheer, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuur.

Voordelen Omgevingswet

  • Minder regels en beter overzicht van regels
  • Meer ruimte voor initiatieven
  • 1 vergunning aanvragen bij 1 loket
  • Lokaal maatwerk mogelijk

1 digitaal loket

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het digitale loket waar alle informatie over de leefomgeving samenkomt. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving bekijken en gebruiken.

  • Vergunningscheck doen
  • Een aanvraag of melding doen
  • Regels op de kaart bekijken
  • Mijn Omgevingsloket

Hoe we ons voorbereiden

Gemeente Gooise Meren bereidt zich voor op de nieuwe wet en werkt aan een omgevingsvisie en omgevingsplan voor Gooise Meren. De Omgevingswet vraagt aan alle gemeenten en provincies een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie leggen we de gewenste ontwikkelingen en de achterliggende visie en waarden vast. In het omgevingsplan staan de regels die zorgen voor duidelijkheid voor inwoners en ondernemers over wat wel en niet is toegestaan in de leefomgeving.

Alle documenten

Actuele documenten

Vastgestelde documenten