Parkeergarage De Olmen

De gemeente onderzoekt de vernieuwingsmogelijkheden voor parkeergarage De Olmen. De garage is  bijna 40 jaar oud en is toe aan vernieuwing. Met de vernieuwing wil de gemeente van parkeergarage De Olmen een moderne, veilige en prettige garage maken. Een garage waar u makkelijk kunt parkeren en die goed bereikbaar is. Een garage die u uitnodigt om er te parkeren, waardoor er minder geparkeerde auto’s op straat komen te staan.

De gemeente onderzoekt samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) wat de wensen en mogelijkheden voor de vernieuwing zijn. Daarbij wordt ook aan inwoners, winkeliers en gebruikers gevraagd  mee te denken. Dit onderzoek vond plaats van maart 2023 tot en met september 2023.

Resultaten vragenlijst

Als inwoner of bezoeker van de parkeergarage De Olmen heeft u in juli 2023 een vragenlijst kunnen invullen. In deze vragenlijst vroegen we uw mening over de situatie van de parkeergarage nu, en wat uw wensen zijn voor de vernieuwing. Bekijk de   Resultaten van de vragenlijst parkeergarage De Olmen (PDF, 424 Kb)

Mogelijkheden presenteren tijdens bewonersbijeenkomst

Met de resultaten en parkeertellingen willen wij de verschillende mogelijkheden voor vernieuwing in beeld brengen. We willen deze mogelijkheden graag aan u presenteren tijdens een bewonersbijeenkomst. Deze organiseren we waarschijnlijk in het najaar. Tijdens de bijeenkomst kunt u verder met ons meedenken over de vernieuwingen voor parkeergarage De Olmen. Meer informatie over de bewonersbijeenkomst volgt.

Wat heeft de gemeente gedaan

Samen met het ingenieursbureau heeft de gemeente gekeken naar wat er mogelijk is in het vernieuwen van de parkeergarage. Dit gaat bijvoorbeeld over de ruimte die nodig is voor veilige voetpaden, brede parkeervakken, duurzaamheid en andere zaken. Ook zijn in maart 2023 het aantal geparkeerde auto’s gemeten.

Vervolg

De resultaten van de parkeertellingen en de vragenlijst gebruikt de gemeente om de vernieuwingsmogelijkheden in beeld te brengen. De resultaten daarvan zijn naar verwachting in oktober 2023 klaar. Deze presenteert de gemeente aan de directe omgeving tijdens een bijeenkomst. Daarover volgt nog meer informatie.  Daarna worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie