Verkeer Keverdijk

De gemeente krijgt klachten over de  verkeerdrempels en de snelheid in de Keverdijk. De rubberdrempels veroorzaken geluids- en trillingsoverlast, zijn onvoldoende remmend en onderhoudsgevoelig. Een groep bewoners van de Keverdijk heeft een verkeersplan gemaakt ter verbetering van de situatie.   Dit plan is besproken met het buurtplatform KTV. Er is afgesproken een plan uit  te werken en  dit  aan het college voor te leggen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie