Veerstraat en Veerplein

De Veerstraat en het Veerplein zijn aan vernieuwing toe. Samen met omwonenden en ondernemers maken we een plan. Het stedenbouwkundig bureau Ziegler|Branderhorst helpt ons daarbij. Op 3 oktober 2023 is er met omwonenden en ondernemers gesproken over de eerste ideeën voor het gebied, de kansen, zorgen en aandachtspunten. Daarna hebben inwoners en ondernemers in de hele gemeente meegedacht via een vragenlijst. Met alle inbreng heeft Ziegler|Branderhorst 3 varianten uitgewerkt en gepresenteerd op 12 december 2023. Tijdens deze bijeenkomst is er gestemd op de ‘bouwstenen’. Met de uitkomsten is Ziegler|Branderhorst aan de slag gegaan. Vanuit de 3 varianten is 1 voorkeursvariant ontstaan. Van deze voorkeursvariant werkt het bureau een Voorlopig Ontwerp uit.

Planning

 • 1e helft 2025: start uitvoering
 • 16 april 2024: bijeenkomst over Voorlopig Ontwerp  met omwonenden en ondernemers
 • 9 januari 2024: bijeenkomst voor vastgoedeigenaren en ondernemers over gevels in het plangebied
 • 12 december 2023: bijeenkomst met terugkoppeling van 3 oktober 2023, de vragenlijst en presentatie 3 varianten Veerstraat en Veerplein
 • November 2023: inwoners en ondernemers uit Gooise Meren vulden de vragenlijst in over Veerstraat en Veerplein
 • 3 oktober 2023: 1e bijeenkomst met omwonenden en ondernemers

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.