logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Driftweg

Aan de Driftweg, op de grens van Naarden en Huizen, ligt een terrein dat bekend staat als De Kuil. De eigenaar heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een innovatief, duurzaam appartementencomplex met 17 woningen. Dit past binnen de regels van het bestemmingsplan. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed heeft een positief advies uitgebracht. De vergunningaanvraag ligt vanaf 10 januari 2022 6 weken ter inzage.

Bouwplan Driftweg

Het ingediende bouwplan omvat 17 appartementen met balkons en een ondergrondse parkeergarage. De eigenaar heeft de bedoeling om op deze bijzondere plek een bijzonder gebouw te bouwen, dat vanuit zijn visie past in de natuurlijke omgeving. Met veel aandacht voor gebruik van natuurlijke materialen en innovatieve toepassingen. Dit plan past binnen het bestemmingsplan. De huidige toegangsweg (nu afgesloten) wordt de toegangsweg naar de appartementen.

Bestemmingsplan

Voor dit stuk grond aan de Driftweg heeft de voormalige gemeenteraad van Naarden op 10 september 2008 het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nog geldig. Ook de provincie Noord-Holland heeft dit bestemmingsplan destijds goedgekeurd.

Burgerparticipatie

De gemeente heeft de eigenaar gevraagd in gesprek te gaan met de omwonenden. Uiteindelijk is dat de keuze van de eigenaar. Hij mág burgerparticipatie toepassen, maar het hoeft niet. Want zijn bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.

Bouwplan inzien

De omgevingsvergunning en het bouwplan liggen vanaf 10 januari 2022 voor 6 weken ter inzage. Bekijk de bekendmaking van de omgevingsvergunning

Stukken:

Hoe en wanneer bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning

Tot 6 weken na het verlenen van de vergunning (vanaf 10 januari 2022) kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

In uw bezwaar bezwaarschrift (een brief) zet u:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Uitleg waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Gooise Meren
Burgemeester en wethouders
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Na de inzagetermijn

De gemeente heeft 6 weken na het einde van de bezwaartermijn de tijd om een beslissing te nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag zij langer de tijd nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.