Driftweg - Vergunning ingetrokken

Let op:   deze pagina  is  niet meer actueel omdat de vergunning is ingetrokken. Kijk op deze projectpagina voor de nieuwe vergunningsaanvraag voor ontwikkelingen aan de Driftweg.

College trekt vergunning bouw appartementen Driftweg in

Het college heeft besloten de verleende omgevingsvergunningen voor een appartementencomplex en bijbehorende toegangsweg aan de Driftweg in te trekken. Dat betekent dat beide aanvragen alsnog worden afgewezen.

Het college neemt hiermee het advies van de Commissie voor bezwaarschriften (van 16 juni 2022) over die constateert dat een verschrijving heeft geleid tot een vormfout. De verschrijving komt voort uit de complexiteit van het dossier waarin meerdere vergunningen zijn aangevraagd. Het college betreurt de gang van zaken. Lees meer in het Nieuwsbericht: College trekt vergunning bouw appartementen Driftweg in.

Aan de Driftweg, op de grens van Naarden en Huizen, ligt een terrein dat bekend staat als De Kuil. De eigenaar heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een innovatief, duurzaam appartementencomplex met 17 woningen. Dit past binnen de regels van het bestemmingsplan. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed heeft een positief advies uitgebracht. 

Bouwplan Driftweg

Het ingediende bouwplan omvat 17 appartementen met balkons en een ondergrondse parkeergarage. De eigenaar heeft de bedoeling om op deze bijzondere plek een bijzonder gebouw te bouwen, dat vanuit zijn visie past in de natuurlijke omgeving. Met veel aandacht voor gebruik van natuurlijke materialen en innovatieve toepassingen. Dit plan past binnen het bestemmingsplan. De huidige toegangsweg (nu afgesloten) wordt de toegangsweg naar de appartementen.

Bestemmingsplan

Voor dit stuk grond aan de Driftweg heeft de voormalige gemeenteraad van Naarden op 10 september 2008 het bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nog geldig. Ook de provincie Noord-Holland heeft dit bestemmingsplan destijds goedgekeurd.

Burgerparticipatie

De gemeente heeft de eigenaar gevraagd in gesprek te gaan met de omwonenden. Uiteindelijk is dat de keuze van de eigenaar. Hij mág burgerparticipatie toepassen, maar het hoeft niet. Want zijn bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.

Bouwplan inzien

De omgevingsvergunning en het bouwplan heeft vanaf 10 januari 2022 voor 6 weken ter inzage gelegen. Bekijk de bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Stukken:

Hoe en wanneer bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning

Tot 6 weken na het verlenen van de vergunning (vanaf 10 januari 2022) kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

In uw bezwaar bezwaarschrift (een brief) zet u:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Uitleg waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Gooise Meren
Burgemeester en wethouders
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Na de inzagetermijn

De gemeente heeft 6 weken na het einde van de bezwaartermijn de tijd om een beslissing te nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag zij langer de tijd nemen. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.