Bestemmingsplannen

Wilt u een bestemmingsplan bekijken? Bijvoorbeeld omdat u wilt weten of u op een bepaalde plek in Gooise Meren mag bouwen of verbouwen? Of omdat u geïnteresseerd bent in een bouwproject? De meeste bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl.

De archief websites van Bussum, Naarden en Muiden geldig tot 22 december 2015 kunt u bekijken via archiefweb.eu. Deze websites zijn niet meer actueel, maar te bekijken voor oude informatie.

Bestemmingsplannen ter inzage

  • Ontwerpbestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit Kindcentrum De Meerstroom ligt ter inzage van 24 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 op ruimtelijkeplannen.nl
  • Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Gooimeer Zuid ligt ter inzage van 23 maart 2023 tot en met  3 mei 2023 op ruimtelijkeplannen.nl
  • Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid ligt ter inzage van 23 maart 2023 tot en met 3 mei 2023 op ruimtelijkeplannen.nl
  • Het vastgestelde Wijzigingsplan Bredius 2020 ligt ter inzage van 21 april 2023 tot en met 1 juni 2023 op ruimtelijkeplannen.nl

Wat u moet weten

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. De status van een plan vindt u rechts van de kaart op ruimtelijkeplannen.nl
  • Een bestemmingsplan geldt voor iedereen. Inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf moeten zich eraan houden

Invloed uitoefenen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.