Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verkeer Vondelkwartier

Bewoners van het Vondelkwartier ervaren al langer verkeersproblemen, zoals te hard rijden en sluipverkeer. Een voorgenomen verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer op onder meer het eerste deel van de Vondellaan leverde veel negatieve reacties op. Het besluit hierop is ingetrokken en er is beloofd met de buurt in gesprek te gaan over de verkeersproblematiek in bredere zin. Hiervoor is op 14 december 2021 een webinar georganiseerd. Op dit webinar hielden bewoners een pitch.

Bijeenkomsten

De 1e bijeenkomst over het verkeer in het Vondelkwartier was op 14 december 2021. Een 2e bijeenkomst verwachten we in maart 2022.

Terugkijken

Bijeenkomst 14 december 2021 verkeer Vondelkwartier

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .