Verkeer Vondelkwartier

Bewoners van het Vondelkwartier ervaren al langer verkeersproblemen, zoals te hard rijden en sluipverkeer. Een voorgenomen verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingsverkeer op onder meer het eerste deel van de Vondellaan leverde veel negatieve reacties op. Het besluit hierop is ingetrokken. Met de buurt is in 2 bijeenkomsten gesproken over andere oplossingen. Voor 8 maatregelen is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie