Gemeente Gooise Meren Bestuur

BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Planning proces

De grondeigenaren ontwikkelen in het najaar van 2019 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). De gemeente toetst of dit SPvE voldoet aan de kaders van de gemeente, geldende wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. De grondeigenaren passen het document aan op basis van die toets. Hierna geeft het college van burgemeester en wethouders het document vrij voor het inspraakproces. Dit proces vindt naar verwachting eind 2019 plaats. Na het inspraakproces volgt de raadsbehandeling van het document. Dit vindt in 2020 plaats. Na vaststelling van het SPvE door de gemeenteraad volgt het proces om te komen tot het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Ook het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Zie ook BORgronden.nl

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten