BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Informatie over de BORgronden en aanmelden nieuwsbrief op borgronden.nl.

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Van 10 november tot en met 21 december 2022 hebben het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. De reactietermijn is gesloten.

Over het ontwerpbestemmingsplan is op 22 november 2022 een informatiebijeenkomst gehouden, en op 12 en 13 december 2022 aanvullend spreekuren.

De gemeente beoordeelt alle zienswijzen en reacties

Iedere zienswijze en iedere reactie krijgt een antwoord. Samen vormen deze de nota van zienswijzen/reacties. Het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden samen met de nota van zienswijzen en de nota van reacties aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast.

In Naarden tussen de A1 en de wijk Componistenkwartier

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De particuliere grondeigenaren maken plannen voor nieuwe woningen. De gemeente controleert de stappen die de eigenaren hierbij nemen.

Stukken ter inzage bekijken

U kunt de stukken online bekijken op deze projectpagina of op ruimtelijkeplannen.nl.

Liever niet online bekijken? Bekijk de stukken dan in het gemeentehuis in Bussum tijdens de openingstijden.

Planning

 • In het 4e kwartaal van 2022 lagen het ontwerp bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan ter inzage
 • De ter inzage legging communiceerden we via de lokale media en huis aan huis in en rond het Componistenkwartier
 • Op 22 november 2022 is er een informatiebijeenkomst gehouden, en op 12 en 13 december 2022 aanvullend spreekuren
 • In de loop van 2023 kan het bestemmingsplan vervolgens worden vastgesteld
 • Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, werken we de bouwplannen uit en kan het project aansluitend worden gerealiseerd

Met de betrokken partijen is een anterieure overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormt de economische onderbouwing van het project. In de overeenkomst is ook vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de kosten zijn geregeld.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten