logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Informatie over de BORgronden en aanmelden nieuwsbrief op borgronden.nl.

Inloopbijeenkomst over BORgronden 22 november 2022

Het is de lange tijd stil geweest rond het project BORgronden. Langer dan we hadden ingeschat. Maar nu is de volgende stap gezet: het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Daarover organiseren we een inloopbijeenkomst op dinsdag 22 november 2022. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur gewoon binnen lopen. Deze bijeenkomst is bedoeld om u te helpen u een goed beeld te vormen van de plannen.

Van 10 november tot en met 21 december 2022 liggen stukken ter inzage

 • Het ontwerp-bestemmingsplan (zie verbeelding, regels en toelichting). Het plan beschrijft wat er met de grond mag gebeuren; welke grond bestemd is voor woonruimte, openbaar groen, parkeerruimte of een andere bestemming. Reageren kan door een zienswijze op te sturen. Dit is de officiële inspraakprocedure
 • Het concept-beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 3). Het plan geeft voorwaarden en regels, en laat zien hoe de nieuwe huizen en de omgeving er ongeveer uit kunnen gaan zien. U kunt hierop een reactie sturen, maar dit valt niet onder de officiële inspraakprocedure

Afspraak voor spreekuur

Heeft u na het lezen van de plannen of uw bezoek aan de informatiebijeenkomst nog specifieke vragen? Dan kunt u een afspraak maken voor een spreekuur op 12 en 13 december 2022, tussen 16.00 en 19.00 uur. Meld u aan voor een spreekuur via gooisemeren.nl/spreekurenborgronden.

In Naarden tussen de A1 en de wijk Componistenkwartier

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De particuliere grondeigenaren maken plannen voor nieuwe woningen. De gemeente controleert de stappen die de eigenaren hierbij nemen.

Stukken ter inzage bekijken

U kunt de stukken online bekijken op deze projectpagina of op ruimtelijkeplannen.nl.

Liever niet online bekijken? Bekijk de stukken dan in het gemeentehuis in Bussum tijdens de openingstijden.

Planning

 • In het 4e kwartaal van 2022 komen het ontwerp bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan ter inzage
 • De ter inzage legging communiceren we via de lokale media en huis aan huis in en rond het Componistenkwartier
 • Een informatiemarkt en spreekuren worden georganiseerd tijdens de ter inzage periode
 • In de loop van 2023 kan het bestemmingsplan vervolgens worden vastgesteld
 • Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, werken we de bouwplannen uit en kan het project aansluitend worden gerealiseerd

Met de betrokken partijen is een anterieure overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormt de economische onderbouwing van het project. In de overeenkomst is ook vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de kosten zijn geregeld.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten