logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Vervolg besluitvorming BORgronden

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de BORgronden (PDF, 12 MB) is op 10 juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit document vormt de basis voor het (ontwerp)bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Deze 2 documenten worden door de raad vastgesteld en kennen diverse inspraakmomenten, zodat het gesprek met omwonenden en andere belangstellende wordt vervolgd. Parallel loopt het proces tot het opstellen van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaars.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten