BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Planning

  • In het 4e kwartaal van 2022 lagen het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ter inzage
  • Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan staat op de agenda voor de Politieke Avond van 6 maart 2024
  • Als de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld werken we de bouwplannen verder uit. Daarna kan het uitvoeren van het project starten

Met de betrokken partijen is een anterieure overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst vormt de economische onderbouwing van het project. In de overeenkomst is ook vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de kosten zijn geregeld.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten