ONS en Vinkenbaan

De Oranje Nassauschool (ONS) en Openbare Basisschool (OBS) De Vinkenbaan zijn samen met Villa Zeezicht nu Kindcentrum De Meerstroom. Eind 2025 verhuist de school naar een nieuw schoolgebouw aan de Tesselschadelaan 47, naast de kinderopvang. Het oude gebouw van de ONS aan de Rembrandtlaan 2a is al leeg en dat van De Vinkenbaan aan de Tesselschadelaan 75 komt na de verhuizing ook vrij. De gemeenteraad van Gooise Meren wil deze plekken gebruiken voor woningbouw op een manier die past bij het karakter van Muiderberg. En dit in samenwerking met woningcorporatie G&O.

  Programma van Eisen

  Op de locaties Rembrandtlaan 2a en Tesselschadelaan 75 gaan sociale en middeldure huurwoningen komen voor starters en senioren. Hiermee stimuleren we de doorstroming op de lokale woningmarkt en komt er woonruimte voor jonge inwoners die in Muiderberg willen wonen.

  De 1e stap is het maken van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Daarin staat wat er op de locaties kan komen en hoe groot dat mag zijn bijvoorbeeld. Ook staan er in het Programma van eisen richtlijnen voor de inrichting van de buitenruimte, voor parkeren en groen. We verwachten dat begin 2026 op de ONS-locatie de 1e schop in de grond gaat. Ruim een jaar daarna is de oplevering van de woningen. De Vinkbaan-locatie volgt naar verwachting kort daarna.

  Startbijeenkomst 4 juli 2024

  Voordat we van start gaan met een Stedenbouwkundig Programma van Eisen, organiseerden we een startbijeenkomst op 4 juli 2024. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij u over de voorgenomen ontwikkelingen. 

  Nieuwsbrief

  Via de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

  Nieuwsbrief 18 juli 2024

  Om welke locaties het gaat

  De gemeente wil een nieuwe invulling geven aan de locaties van de Oranje Nassauschool en Openbare Basisschool De Vinkenbaan in Muiderberg die verhuizen naar een nieuwe locatie. Het gaat om de voormalige locatie van de Oranje Nassauschool (ONS) aan de Rembrandtlaan 2a én om de huidige locatie van De Meerstroom aan de Tesselschadelaan 75, voorheen bekend als De Vinkenbaan, beide in Muiderberg.

  Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

  Uitleg over de fases.