Amersfoortsestraatweg verbeteren verkeersveiligheid

De gemeente ontvangt veel  klachten over verkeersonveiligheid op de Amersfoortsestraatweg in Naarden. Het gaat om het gedeelte tussen zwembad De Lunet en de rotonde met de Godelindeweg. Daarom heeft de gemeente in 2021 onderzoek laten doen naar mogelijke verbeteringen. In nauw overleg met direct betrokkenen is een aantal maatregelen uitgewerkt en heeft het college in 2022 een voorkeursontwerp  vastgesteld.

Reageren op Definitief Ontwerp

U kon tot en met maandag 20 mei 2024 reageren op het Definitief Ontwerp voor de Amersfoortsestraatweg.

Terugblik

Op de inloopavond van 27 juni 2023 hebben wij het Voorlopig Ontwerp voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Amersfoortsestraatweg laten zien. Dat heeft veel waardevolle reacties opgeleverd. De reacties hebben we zorgvuldig beoordeeld en waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Daarmee is het Definitief Ontwerp afgerond en start de inspraaktermijn. De inspraaktermijn eindigt op maandag 20 mei 2024.

Wat we met de reacties doen

Nieuwe reacties op het Definitief Ontwerp verwerken we waar mogelijk en wenselijk in het ontwerp. Ook de reactienota werken we daarmee nog een laatste keer bij. Het college van burgemeester en wethouders stelt het Definitief Ontwerp uiteindelijk vast.

Voorlopig Ontwerp

Het ontwerp dat door het college is vastgesteld, is uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) en gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van 27 juni 2023.

Planning

 • Eind 2024: start uitvoering
 • April 2024: Definitief Ontwerp en Reactienota
 • 27 juni 2023: bijeenkomst Voorlopig Ontwerp
 • April 2023: milieukundig onderzoek
 • Voorkeursontwerp dat door het college is vastgesteld uitwerken naar Voorlopig Ontwerp (VO)
 • 22 januari 2022: college stelt op basis van het onderzoek voorkeursontwerp vast

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.