Amersfoortsestraatweg verbeteren verkeersveiligheid

De gemeente ontvangt veel  klachten over verkeersonveiligheid op de Amersfoortsestraatweg in Naarden. Het gaat om het gedeelte tussen zwembad De Lunet en de rotonde met de Godelindeweg. Daarom heeft de gemeente in 2021 onderzoek laten doen naar mogelijke verbeteringen. In nauw overleg met direct betrokkenen is een aantal maatregelen uitgewerkt en heeft het college in 2022 een voorkeursontwerp  vastgesteld.

Voorlopig Ontwerp 

Het ontwerp dat door het college is vastgesteld, is uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) en gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van 27 juni 2023.

Planning

 • Bijeenkomst Voorlopig Ontwerp op 27 juni 2023
 • Milieukundig onderzoek in april 2023
 • Voorkeursontwerp dat door het college is vastgesteld uitwerken naar Voorlopig Ontwerp (VO)
 • College stelt op basis van het onderzoek het voorkeursontwerp vast op 22 januari 2022

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.