Ontwikkeling Bloemendalerpolder

Gemeente Amsterdam ontwikkelt tegen de grens van onze gemeente een nieuwe woonwijk. Hiervoor worden de Korte Muiderweg en de Weesperweg ter hoogte van Hoogerlust gereconstrueerd. En er komen een faunapassage en een sluis. Op de website van Weespersluis vindt u algemene informatie over de Korte Muiderweg en Weesperweg. Ook over de fases en planning.