Groot onderhoud Muiderberg

deelgebieden groot onderhoud muiderberg

De openbare ruimte in Muiderberg krijgt groot onderhoud. Dit gebeurt per wijk in de periode 2021 tot 2026. Samen met u zetten we in op leefbare, duurzame, toekomstbestendige en veilige wijken. Doe en denk met ons mee om de kansen en mogelijkheden die er zijn te benutten. Dat is in uw belang en dat van Muiderberg. U kunt per wijk de informatie over het onderhoud volgen.

Overzicht deelprojecten

  1. Eikenlaan (november 2021 klaar)
  2. Van der Helstpark en omgeving, rioolvervanging en herinrichting openbare ruimte (start participatie oktober 2021)
  3. Buitendijken
  4. Dorpsstraat en omgeving
  5. Tesselschadelaan en omgeving
  6. Kocherplantsoen en omgeving
  7. De Brink en omgeving

Inmetingen Dorpsstraat en Tesselschadelaan 8 april tot eind mei 2024

Vanaf maandag 8 april tot eind mei 2024 zijn er inmetingen in de Dorpsstraat en Tesselschadelaan. De inmetingen zijn nodig voor het groot onderhoud van Muiderberg. U ziet dan personen in oranje hesjes met meetapparatuur door de straat lopen. De landmeters meten onder andere de hoogte van drempels van huizen en de hoogte van stoepen en drempels op straat. Soms is het nodig voortuinen in te lopen om drempels van huizen te kunnen meten.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Groot onderhoud Muiderberg. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het onderhoud in de verschillende wijken in Muiderberg. De nieuwsbrief krijgt u ongeveer 5 keer per jaar via het opgegeven e-mailadres.

Deelprojecten: