Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan in Muiderberg krijgt in 2020 groot onderhoud.

Alle documenten

Antwoordformulier afkoppelen regenwater

De gemeente gaat in de Eikenlaan naast het bestaande vuilwaterriool een apart regenwaterriool aanleggen. Vuil afvalwater en het schonere regenwater blijven dan apart. 
U heeft nu de kans om uw woning ook op dit gescheiden riool aan te laten sluiten, zonder kosten. Via het antwoordformulier kunt u ons laten weten dat u mee wilt doen. Meld u uiterlijk 21 augustus 2020 aan. 

Antwoordformulier afkoppelen regenwater

In de brief die is verstuurd leest u hoe het werkt om uw woning aan te sluiten op het regenwaterriool.

Definitief Onderhoudsplan Eikenlaan

Medio 2017 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de Eikenlaan, op basis waarvan zorgvuldig is geanalyseerd wat hun wensen zijn. Met de resultaten daarvan hebben wij vervolgens een Voorlopig Onderhoudsplan uitgewerkt dat op 26 juni 2018 aan de bewoners is gepresenteerd. Ook daarop konden de bewoners weer reageren. Wij hebben diverse wensen en verzoeken kunnen honoreren; naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben wij het plan aangepast naar een Definitief Onderhoudsplan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .