Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan in Muiderberg krijgt in 2020 groot onderhoud.

Definitief Onderhoudsplan Eikenlaan

Medio 2017 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de Eikenlaan, op basis waarvan zorgvuldig is geanalyseerd wat hun wensen zijn. Met de resultaten daarvan hebben wij vervolgens een Voorlopig Onderhoudsplan uitgewerkt dat op 26 juni 2018 aan de bewoners is gepresenteerd. Ook daarop konden de bewoners weer reageren. Wij hebben diverse wensen en verzoeken kunnen honoreren; naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben wij het plan aangepast naar een Definitief Onderhoudsplan.

Laat ons weten wat u van het Onderhoudsplan vindt

In dit Definitief Onderhoudsplan is in principe geen ruimte meer voor wijzigingen. Wij zijn wel erg benieuwd wat u van dit plan vindt! Wilt u ons dat laten weten door dit reactieformulier in te vullen? Ook positieve reacties zijn zeer welkom! Reageren kan tot 13 april 2020.

Reactieformulier invullen voor Definitief Onderhoudsplan Eikenlaan

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.