Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan in Muiderberg krijgt in 2021 groot onderhoud. De werkzaamheden duren tot half november 2021.

Werkzaamheden november 2021

De kruising Eikenlaan, Van Ostadelaan, Paulinelaan is vanaf 3 november 2021 afgesloten voor ongeveer 2 weken.

Afkoppelen regenwater

De gemeente gaat in de Eikenlaan naast het bestaande vuilwaterriool een apart regenwaterriool aanleggen. Vuil afvalwater en het schonere regenwater blijven dan apart. Veel inwoners hebben gereageerd op de oproep om zonder kosten de woning aan te sluiten op dit gescheiden riool.

Definitief Onderhoudsplan Eikenlaan

Medio 2017 hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van de Eikenlaan, op basis waarvan zorgvuldig is geanalyseerd wat hun wensen zijn. Met de resultaten daarvan hebben wij vervolgens een Voorlopig Onderhoudsplan uitgewerkt dat op 26 juni 2018 aan de bewoners is gepresenteerd. Ook daarop konden de bewoners weer reageren. Wij hebben diverse wensen en verzoeken kunnen honoreren; naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben wij het plan aangepast naar een Definitief Onderhoudsplan.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie

Fase 3 - definitie