Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Van der Helstpark en omgeving

In het Van der Helstpark en omgeving gaan we het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Bewoners en ondernemers kunnen meedenken over de verbeteringen die noodzakelijk zijn. Wat vindt u belangrijk, waar ziet u kansen, waar bent u tevreden over? Denk en doe mee voor een leefbare, duurzame, toekomstbestendige en veilige wijk. Wanneer de werkzaamheden starten weten we nu nog niet. Daar informeren wij u later over.

Enquête

Denk mee over het onderhoud in de wijk en vul de enquête in. De enquête invullen kan tot 7 november 2021. De resultaten komen na de sluitingsdatum op deze projectpagina en leest u ook via de nieuwsbrief Groot Onderhoud Muiderberg.

Enquête groot onderhoud Van der Helstpark invullen

Na de enquête informeren we u over alle kaders waarbinnen het groot onderhoud uitgevoerd gaat en kan worden. Dit doen wij als het mogelijk is tijdens een bijeenkomst. Meer informatie hierover volgt. Dan informeren wij u ook over alle stappen in het proces en het bestuurlijk traject om samen met u tot een definitief ontwerp voor het onderhoudsplan (DO) te komen. Meer informatie in de bewonersbrief van oktober 2021 (PDF, 386 kB).

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Groot onderhoud Muiderberg. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het onderhoud in de verschillende wijken in Muiderberg. De nieuwsbrief krijgt u ongeveer 10 keer per jaar via het opgegeven e-mailadres.

Waar en wat in de wijk

In de volgende straten gaan we het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten:

 • Gerard Doulaan, vanaf de Van Ostadelaan tot einde weg (huisnummer 14)
 • Van der Helstpark
 • Pieter de Hooghlaan
 • Nicolaas Maeslaan
 • Frans van Mierislaan
 • Van Ostadelaan
 • Paulus Potterlaan
 • Ruysdaellaan
 • Jan Sluijterspad
 • Waterkeringpad

Vervangen en of reparatie van het riool

Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt volledig verwijderd en er wordt een nieuw rioolstelsel aangelegd, waarbij vuilwater en hemelwater gescheiden worden ingezameld.

Opnieuw inrichten openbare ruimte

Wegverhardingen, straatmeubilair, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen worden onderhouden en/of vernieuwd naar de huidig geldende maatvoering en regelgeving.

Aanleg warmtenet

Aan Wattnu, Energiecoöperatie Gooise meren wordt de gelegenheid geboden om gelijktijdig met de rioolvervanging en herinrichting een warmtenet op basis van aquathermie aan te leggen in de wijken. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. Meer informatie over het warmtenet en de werking hiervan vindt u op Wattnu.

Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen hebben bewoners uit Muiderberg het initiatief genomen om de geplande rioolwerkzaamheden te benutten als mogelijke koppelkans voor het aanleggen van een warmtenet. Dit kan voor Muiderberg een duurzame oplossing zijn om collectief van het aardgas af te kunnen. Meer hierover leest u op de internetpagina van Wattnu.

Openbare verlichting

Op sommige plaatsen vervangen of verplaatsen we de lichtmasten, de meeste masten zijn in 2011 tot en met 2013 vervangen.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .