Voedselvisie Gooise Meren 2050

In een toekomstige Voedselvisie staat wat de gemeente de volgende jaren wil bereiken rondom het gebruik van voedsel. En ook wat de gemeente zelf doet om doelen te bereiken. Gemeente Gooise Meren wil in 2050, in lijn met de landelijke en Europese klimaatdoelen, klimaatneutraal zijn. Een Voedselvisie met bijpassende aanpak is daarvoor belangrijk. 

De huidige manier van voedsel maken en eten gaat samen met verschillende maatschappelijke problemen en uitdagingen: ziekten die te maken hebben met voeding (zoals obesitas), voedselverspilling, uitputting van de landbouwgrond, problemen rond stikstof, minder biodiversiteit, klimaatveranderingen, druk op het boereninkomen, stijgende zorgkosten en sociale ongelijkheid. Voor deze uitdagingen is een grote verandering nodig: een voedseltransitie. Ook in onze gemeente.

Bijeenkomsten

De  bijeenkomsten over de Voedselvisie waren op 15 februari en 19 maart 2024. Lees het verslag van de bijeenkomst Voedselvisie op 15 februari 2024. En lees het verslag van de bijeenkomst Voedselvisie op 19 maart 2024. Beide verslagen staan op de  website samensnellerduurzaamgooisemeren.nl.

Voedsel is van ons allemaal

Gemeente Gooise Meren wil de Voedselvisie samen met haar inwoners en bedrijven vaststellen. Want niet alleen overheden vinden het belangrijk om stappen te zetten richting dit doel, het leeft ook binnen de samenleving. Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren, heeft in 2017 een actieplan opgesteld waar ook voedsel onderdeel van is. Vanaf die tijd zijn veel initiatieven ontstaan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.