Mariënburg

Het pensionaat Mariënburg krijgt een andere functie. De zusters zijn verhuisd naar Amersfoort en ook het tijdelijke gebruik door zorginstelling Amaris is niet meer aan de orde. De nieuwe eigenaar Slokker vastgoed B.V. gaat het complex herontwikkelen, rekening houdend met het karakter van het pensionaat, de monumentale waarde en ligging van het terrein in het centrum van Bussum.

Bestemmingsplan 

De herontwikkeling van het klooster Mariënburg is weer een stap dichterbij gekomen. Het ontwerpbestemmingsplan, het concept-hogere waarde en het m.e.r. beoordelingsbesluit heeft tot en met 13 juli 2023 ter inzage gelegen. Alle zienswijzen en antwoorden daarop staan in de nota van zienswijzen. Het definitieve bestemmingsplan, het definitieve besluit hogere waarde en het m.e.r. beoordelingsbesluit zijn aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 11 oktober 2023 vastgesteld.

Planning

Volg het project ook via de website van Slokker Vastgoed www.marienburgbussum.nl

 • 11 oktober 2023: Bestemmingsplan vastgesteld in gemeenteraad
 • 1e kwartaal 2024: Start verkoop
 • 2e kwartaal 2024: Aanvraag omgevingsvergunning
 • 4e kwartaal 2024: Start bouw

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief