Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Jan ter Gouwweg

De locatie Jan ter Gouwweg ligt tussen de Jan ter Gouwweg en de Nagtglassloot in Naarden. De grond is in eigendom van de gemeente. De locatie heeft de bestemming ‘wonen’, zo is vastgelegd in het bestemmingsplan. In november 2020 is het participatieproces gestart met de omwonenden.

Alle documenten

Welk plan heeft uw voorkeur? Laat het ons weten

Op 17 december 2020 heeft een online-bijeenkomst plaatsgevonden over in de inrichting van het openbaar gebied. Op basis van de uitkomsten van die bijeenkomst hebben wij 2 nieuwe ontwerpen gemaakt. Er is onder meer gekeken naar verkeersveiligheid, mogelijkheden voor toename van speelruimte en veilige speelplekken.

We leggen de 3 ontwerpen aan u voor. De gedachte is door het hele gebied een beweegroute te maken, vanuit 5 thema’s: de allerkleinsten, basisschoolleeftijd, calisthenics, bootcamp en senioren. Deze thema’s komen in de hele beweegroute terug. Tegelijkertijd is de route als geheel voor alle inwoners van alle leeftijden te gebruiken. In alle ontwerpen komen de bestaande functies en toestellen terug. Het gebied langs het water wordt in alle ontwerpen alleen toegankelijk via hekken of een natuurlijke barrière. Deze raadpleging is de 3e stap in het participatieproces over de buitenruimte.

Dit zijn de 3 ontwerpen

Ontwerp 1: Het oorspronkelijke ontwerp van de projectontwikkelaar.

Ontwerp 2: Aangepast ontwerp na de participatiebijeenkomst van 17 december 2020

Het aantal van 42 parkeerplaatsen is teruggebracht naar 35. Dit past nog steeds binnen de parkeernormen. Hierdoor ontstaat een verdubbeling (van 208 m2 naar 428 m2) van de speelruimte in het gebied naast het KPN-gebouw. In dit plan is gekozen voor een pad (langzaam verkeerroute) naast het speelterrein voor de kleintjes, en langs het KPN-gebouw. 

  • De speeltoestellen voor kleine kinderen langs de waterkant zijn vervangen door toestellen of functies voor oudere doelgroepen
  • Daarnaast wordt een natuurlijke barrière (bijvoorbeeld hekwerk) gemaakt worden voor de toegang van dit gebied, ter verhoging van de veiligheid voor kinderen
  • De strook langs de waterkant kan gebruikt worden voor 'bootcamp' sportactiviteiten voor 18+

Ontwerp 3: Aangepast ontwerp na de participatiebijeenkomst van 17 december 2020.

Deze variant is grotendeels gelijk aan ontwerp 2. Het aantal van 42 parkeerplaatsen is teruggebracht naar 35. Dit past nog steeds binnen de parkeernormen. Hierdoor ontstaat een verdubbeling (van 208 m2 naar 428 m2) van de speelruimte in het gebied naast het KPN-gebouw. In dit plan is gekozen voor een pad (langzaam verkeerroute) naast het speelterrein voor de kleintjes, dat langs de woningen loopt. Zie de tekening (het gearceerde deel wordt toegevoegd aan de speelruimte).

Reageren kan tot en met 24 januari 2021

Wij vernemen graag uw voorkeur. Als u geen voorkeur heeft, of als u participatie over de buitenruimte te beperkt vindt, kunt u dat ook aangeven.

Reactieformulier invullen

Op vrijdag 15 januari vindt een aantal gecombineerde onderzoeken plaats op het bouwterrein. Dit heeft onder meer te maken met de bestaande platanen waarover vragen zijn gesteld. De gemeente heeft nadere gegevens opgevraagd bij de ontwikkelaar.

Gecombineerde onderzoeken

Er is door de ontwikkelaar gekozen voor een combinatie van onderzoeken om de overlast voor de buurt te beperken. Dit onderzoek vindt plaats op eigen rekening en risico van de ontwikkelaar. Er is geen vergunning voor nodig.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .