Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Adviesorganisaties

De gemeente krijgt en vraagt advies van verschillende onafhankelijke adviesorganisaties. Als inwoner of ondernemer kunt u ook gebruik maken van de adviezen van de verschillende organisaties.

Platform voor verbetering van toegankelijkheid

Het Platform Gooise Meren Toegankelijk?! houdt zich bezig met de verbetering van de toegankelijkheid in onze gemeente. Toegankelijkheid betekent dat iedereen ondanks een beperking zelfstandig ergens mag en kan komen. En ook zelfstandig gebruik kan maken van de diensten die daar worden aangeboden.

Wat het platform doet:

  • Knelpunten melden bij de gemeente
  • Meedenken over nieuwe beleidsplannen over de openbare ruimte en gebouwen
  • Adviezen geven over bouwplannen en ontwerpen
  • Meewerken aan activiteiten om de bewustwording te vergroten

Wilt u Gooise Meren toegankelijker maken? U bent van harte welkom. Neem contact op met info@platformgooisemerentoegankelijk.nl.