Kinderraad

Een kinderraad is een groep kinderen die samenkomt om advies te geven en op te komen voor de belangen van alle kinderen in een gemeente. Vergelijkbaar met een gemeenteraad voor volwassenen, maar dan gericht op de stem en behoeften van jongeren.

Kinderraad Gooise Meren

In de kinderraad van gemeente Gooise Meren kunnen kinderen actief laten weten wat de gemeente beter moet doen om een kindvriendelijke gemeente te worden. Kinderen krijgen kans mee te praten en te denken over regels en plannen in de gemeente. Tegelijkertijd leren ze over hoe de gemeente en democratie werkt.

De kinderraad van Gooise Meren is er sinds 2024. Het schooljaar 2024/2025 is het 1e jaar dat de kinderraad samenkomt. Alle scholen krijgen een uitnodiging een leerling uit groep 8 aan te melden als hun vertegenwoordiger. Zo kunnen scholen elk jaar meedoen en is een kinderraadslid actief voor een periode van 1 jaar. De kinderraad heeft niet 1 kinderburgemeester. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om alle kinderen uit de kinderraad de kans. Door de kinderen af te laten wisselen kunnen ze oefenen met die functie.

Waarom een kinderraad

Een kinderraad is belangrijk omdat het de jongste mensen in onze gemeente een stem geeft. Dit is goed voor de kinderen maar ook voor de toekomst van onze gemeente. Het is een manier waarbij kinderen bij elkaar komen om te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor hen en voor de gemeente. Het hebben van een kinderraad is goed voor de kinderen en de hele gemeente.

Ook helpt de kinderraad om kinderen en de mensen die de gemeente besturen dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen de mensen die de gemeente leiden beter begrijpen wat kinderen nodig hebben en willen. En kinderen kunnen vertellen wat ze belangrijk vinden, zoals school, veiligheid, de natuur en leuke dingen om te doen. Het zorgt voor meer democratie, moedigt kinderen aan om mee te doen, en zorgt ervoor dat kinderen kunnen helpen om hun eigen gemeente beter te maken.

Meedoen en aanmelden

Voor de zomervakantie, juni 2024, kunnen kinderen zich aanmelden via hun school.

Vragen

Stel een vraag via kinderraad@gooisemeren.nl.