Wob- en Woo-publicaties

Sinds 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Meer informatie vindt u op onze pagina Woo-verzoek of informatieverzoek doen en op Rijksoverheid.nl.

Woo-verzoek over responsible disclosure (698185)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken hoe met responsible disclosure verzoeken wordt omgegaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 28 juli 2023.

Thema: Overig

Documenten

Woo-verzoek over onderstation Prorail (645879)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over inzicht in de koopakte en datum overdracht tussen gemeente Gooise Meren en Prorail. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openheid overheid (Woo) op 4 mei 2023.

Documenten

Woo-verzoek over Laarderweg 27-31 (586538)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over alle correspondentie omtrent Laarderweg 27-31 van alle wethouders, secretariaat en bezwaarschriftencommissie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 4 mei 2023.

Thema: Overig

Documenten

Woo-verzoek over geluidsoverlast Brederodelaan 28 Muiden (707158)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over meldingen van geluidsoverlast van de Brederodelaan 28 in Muiden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 18 september 2023

Thema: Handhaving

Documenten

Woo-verzoek over Speelpark Oud Valkeveen (2376477)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken alle correspondentie tussen de gemeente Gooise Meren en het Speelpark Oud Valkeveen BV over het bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 2 februari 2022.

Documenten

Woo-verzoek over CRK&E Driftweg (2383741)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken van alle correspondentie met de commissie CRK&E en initiatiefnemer over omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-20-1890. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 21 februari 2022.

Documenten

Woo-verzoek over Carnavalsvereniging C.V. De Vestingnarren (571000)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Carnavalsvereniging C.V. De Vestingnarren gevestigd op Keverdijk 2 in Naarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 24 april 2023

Thema: Handhaving

Documenten

Wob-verzoek over bestemmingsplanwijziging Kop van de Jachthaven (2358331)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de bestemmingsplanwijziging Kop van de Jachthaven al dan niet in relatie met het Naardereiland, sinds 2012. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) op 30 december 2021

Documenten

Woo-verzoek over omgevingsvergunning nieuwbouw Jan ter Gouwweg (441211)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over een omgevingsvergunning nieuwbouw Jan ter Gouwweg in Naarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 4 februari 2023

Thema: Overig

Documenten

Woo-verzoek over 5G-masten en Smart lantaarnpalen (533644)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over plaatsing en ombouw 5G-masten en Smart lantaarnpalen in de publieke ruimte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 28 maart 2023

Documenten