Wob- en Woo-publicaties

Sinds 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Meer informatie vindt u op onze pagina Woo-verzoek of informatieverzoek doen en op Rijksoverheid.nl.

Woo-verzoek over Speelpark Oud Valkeveen (2376477)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken alle correspondentie tussen de gemeente Gooise Meren en het Speelpark Oud Valkeveen BV over het bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 2 februari 2022.

Documenten

Wob-verzoek over bestemmingsplanwijziging Kop van de Jachthaven (2358331)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de bestemmingsplanwijziging Kop van de Jachthaven al dan niet in relatie met het Naardereiland, sinds 2012. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) op 30 december 2021

Documenten

Woo-verzoek over 5G-masten en Smart lantaarnpalen (533644)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over plaatsing en ombouw 5G-masten en Smart lantaarnpalen in de publieke ruimte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo) op 28 maart 2023

Documenten

Woo-verzoek over KPN terrein en bestemmingsplan Crailo (2366160)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken van alle documenten tussen VOF Bussum, Gooise Meren en GEM Crailo B.V. over het KPN terrein en bestemmingsplan Buurtschap Crailo. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid (Wob) op 4 januari 2022.

Documenten

Wob-verzoek over plannen aanleg skatepark Muiden (2260518)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over over plannen aanleg skatepark in Muiden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op 7 juli 2021

Documenten

Wob-verzoek over woningbouw Schoutenwerf Muiden (2179463)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de woningbouw aan de Schoutenwerf in Muiden; in verband met renovatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op 6 april 2021

Documenten