Coalitieakkoord

Een aantal politieke partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn en samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad, vormen de coalitie. De coalitie maakt afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in een coalitieakkoord. Om tot het coalitieakkoord voor deze gemeenteraadsperiode te komen (2022-2026) is een informatie- en formatieproces doorlopen. Meer daarover leest u op de pagina. De coalitie levert ook de wethouders voor het college van BenW.

Coalitieakkoord 2022-2026: Gooise Meren op koers (PDF, 419 kB)

Toegankelijke versie van het Coalitieakkoord 2022-2026

Coalitievorming

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de stemmen geteld en is bekend welke partij het grootste aantal stemmen heeft behaald. Het aantal stemmen per partij wordt vervolgens vertaald naar het aantal zetels. In totaal zijn er in Gooise Meren 31 zetels te verdelen (d.d. 2022). De grootste partij neemt (meestal) het initiatief om te proberen een nieuw college te vormen.

Hiervoor wordt een informateur benoemd die gericht gaat onderzoeken ‘wie met wie wil en kan’. Als onderzocht is welke partijen een coalitie willen vormen, komt de formateur in beeld. De formateur gaat met de beoogde coalitiepartijen dieper in op de inhoud. Uiteindelijk moet dit resulteren in een inhoudelijk programma voor de komende gemeenteraadsperiode, het coalitieakkoord.

Rapportages coalitievorming 2022-2026

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn er 2 informatierondes geweest. In de 1e ronde was dit onder leiding van informateur Peter Rehwinkel. In de 2e ronde was dit informateur Geert-Jan Hendriks. Daarna is de formatie begonnen onder leiding van formateur Toon van Asseldonk. De fases in het coalitievormingsproces worden afgesloten met een advies. Deze adviezen en rapportages vindt u in chronologische volgorde hieronder. De formatiefase werd op 20 juni 2022 afgesloten met de presentatie van het coalitieakkoord.

Nieuwe coalitie pakt de draad verder op

Na de vaststelling van het coalitieakkoord heeft de fusie van coalitiepartij Hart voor BNM met (toen nog) oppositiepartij GDP gezorgd voor een nieuwe politieke situatie in Gooise Meren. D66 is uit de coalitie gestapt, fusiepartij GDP/Hart is toegetreden.

De nieuwe coalitie bestaat nu uit de volgende partijen: GDP/Hart (2 wethouders), VVD (2 wethouders) en GroenLinks (1 wethouder). In de gemeenteraad kan deze coalitie rekenen op 19 van de 31 zetels. De nieuwe coalitie steunt het eerder gesloten coalitieprogramma en werkt dat verder uit in het CUP: het College Uitvoerings Programma.