Lokale wetten en regels

Lokale wetten en regels worden ook wel verordeningen en beleidsregels genoemd.

Een verordening is een wettelijke regeling van de gemeente, die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening).

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Wat zij wel en niet mogen. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

De verordeningen en beleidsregels van gemeente Gooise Meren zijn door de gemeenteraad vastgesteld en staan op Overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving.