Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Lokale wetten en regels

De verordeningen en beleidsregels van gemeente Gooise Meren zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

Gemeente Gooise Meren publiceert alle lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl

Lokale wetten en regels

Algemeen

automatisering en informatisering

bestuur en recht

Financien en economie

Maatschappelijke Zorg en Welzijn

milieu

onderwijs

openbare orde en veiligheid

personeel en organisatie

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw