Inspraak op plannen en projecten

Wanneer een plan in ontwerp klaar is, heeft u als inwoner recht op inspraak. U krijgt dan de tijd om uw mening over het plan te geven. De gemeenteraad neemt de reacties mee als de raad een definitief besluit over het plan neemt.

Hoe inspraak werkt

Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 in Bussum. Daar kunt u het plan bekijken. Dat kan ook op omgevingsloket, onder regels op de kaart. Plannen met een wettelijke inspraak liggen 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u uw mening geven. Dat kan in een brief. Soms kan het ook mondeling, op een inspraak- of informatiebijeenkomst.

Na de inspraakperiode

Als de inspraakperiode afgelopen is, verwerkt de gemeente alle reacties in een inspraakverslag. De gemeenteraad neemt dit verslag mee in haar besluit als het raadsvoorstel voor het plan wordt behandeld tijdens de Politieke Avond.