Mening geven op politieke avond

Tijdens de politieke avond kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meedenken en -praten over de onderwerpen die leven in de gemeente. Zo kunt u invloed uitoefenen op beleid, plannen en projecten van de gemeente.

Gesprek

Samen met gemeenteraadsleden, leden van het college van BenW en andere geïnteresseerden kunt u praten over onderwerpen die op de vergaderkalender staan. Zo'n gesprek duurt maximaal 1 uur. Een lid van de agendacommissie zit het gesprek voor. Hij of zij geeft aan wanneer u het woord mag nemen. Gesprekken zijn openbaar; dat betekent dat iedereen aanwezig mag zijn.

Aanmelden voor een gesprek

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar de griffie: griffie@gooisemeren.nl. Doe dit de dag vóór de politieke avond, uiterlijk dinsdag 16.00 uur.

Presentatie

U kunt als inwoner, vertegenwoordiger van een maatschappelijke instelling, bedrijf, vereniging of stichting, raadslid of collegelid een presentatie geven over een actueel onderwerp. Uw presentatie mag maximaal 1 uur duren. Presentaties zijn openbaar; dat betekent dat iedereen erbij aanwezig mag zijn.

Aanmelden van een presentatie

U kunt uw presentatie aanmelden door een mail te sturen naar de griffie: griffie@gooisemeren.nl. Meld uw presentatie minimaal 3 weken voor de politieke avond aan. De agendacommissie van de gemeenteraad bekijkt uw voorstel en beslist of uw presentatie geschikt is voor de politieke avond.