Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Mening geven op politieke avond

Tijdens de politieke avond kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meedenken en -praten over de onderwerpen die leven in de gemeente. Zo kunt u invloed uitoefenen op beleid, plannen en projecten van de gemeente.

Gesprek

Samen met gemeenteraadsleden, leden van het college van BenW en andere geïnteresseerden kunt u praten over onderwerpen die op de vergaderkalender staan. Zo'n gesprek duurt maximaal 1 uur. Een lid van de agendacommissie zit het gesprek voor. Hij of zij geeft aan wanneer u het woord mag nemen. Gesprekken zijn openbaar; dat betekent dat iedereen aanwezig mag zijn.

Aanmelden voor een gesprek

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar de griffie: griffie@gooisemeren.nl. Doe dit de dag vóór de politieke avond, uiterlijk dinsdag 16.00 uur.

Presentatie

U kunt als inwoner, vertegenwoordiger van een maatschappelijke instelling, bedrijf, vereniging of stichting, raadslid of collegelid een presentatie geven over een actueel onderwerp. Uw presentatie mag maximaal 1 uur duren. Presentaties zijn openbaar; dat betekent dat iedereen erbij aanwezig mag zijn.

Aanmelden van een presentatie

U kunt uw presentatie aanmelden door een mail te sturen naar de griffie: griffie@gooisemeren.nl. Meld uw presentatie minimaal 3 weken voor de politieke avond aan. De agendacommissie van de gemeenteraad bekijkt uw voorstel en beslist of uw presentatie geschikt is voor de politieke avond.