Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de agenda van de politieke avonden en raadsvergaderingen voor.

Taken

  • Opstellen agenda politieke avonden en raadsvergaderingen (korte en lange termijn)
  • Voorbereiden van de politieke avonden en raadsvergaderingen
  • Leden van de agendacommissie zijn voorzitter van een gesprek, een thema-uur of een presentatie op de politieke avond

Leden

De agendacommissie bestaat uit leden van de gemeenteraadsfracties en wordt geadviseerd door de griffier. De commissie bestaat uit minimaal 5 raadsleden en maximaal uit 1 raadslid per fractie. De agendacommissie wijst zelf haar voorzitter aan. De agendacommissie komt 2 weken voor iedere Politieke Avond en raadsvergadering bijeen.