Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de agenda van de politieke avonden en raadsvergaderingen voor.

Taken

  • Opstellen agenda politieke avonden en raadsvergaderingen (korte en lange termijn)
  • Voorbereiden van de politieke avonden en raadsvergaderingen
  • Leden van de agendacommissie zijn voorzitter van een gesprek, een thema-uur of een presentatie op de politieke avond

Leden

De agendacommissie bestaat uit leden van de gemeenteraadsfracties en wordt geadviseerd door de griffier. De commissie bestaat uit minimaal 5 raadsleden en maximaal uit 1 raadslid per fractie. De agendacommissie wijst zelf haar voorzitter aan. De agendacommissie komt 2 weken voor iedere Politieke Avond en raadsvergadering bijeen.