Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de agenda van de politieke avonden en raadsvergaderingen voor.

Taken

  • Opstellen agenda politieke avonden en raadsvergaderingen (korte en lange termijn)
  • Voorbereiden van de politieke avonden en raadsvergaderingen
  • Leden van de agendacommissie zijn voorzitter van een gesprek, een thema-uur of een presentatie op de politieke avond

Leden

De agendacommissie bestaat uit leden van de gemeenteraadsfracties en wordt geadviseerd door de griffier. De commissie bestaat uit minimaal 5 raadsleden en maximaal uit 1 raadslid per fractie. De agendacommissie wijst zelf haar voorzitter aan. De agendacommissie komt 2 weken voor iedere Politieke Avond en raadsvergadering bijeen.