Invloed op uw gemeenteraad

Wilt u een idee aan de raad voorleggen? Heeft u een vraag, of wilt u op een andere manier meepraten? Lees hoe u invloed kunt hebben op uw gemeenteraad.

Stuur uw idee, vraag of opmerking

U hebt een vraag, opmerking of idee. Wat moet u daarmee? Stuur een mail aan de gemeenteraad

Meld u aan voor inwonerspanel 'Gooise Meren Spreekt' 

Wilt u structureel meedenken met de gemeente? Meld u aan voor het inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. U ontvangt regelmatig een vragenlijst, zodat de gemeente weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen.

Reageer met een zienswijze

Veel ruimtelijke plannen worden ter inzage gelegd. U kunt reageren met een zienswijze. Het college schrijft een reactie op alle zienswijzen. De raad weegt die reactie mee in de besluitvorming over het plan.

Doe mee met het Gesprek

Regelmatig houdt de raad Gesprekken. Deze gaan over concrete voorstellen, waarover de raad later een besluit neemt. U kunt meespreken tijdens deze Gesprekken. Benieuwd naar de bijeenkomsten? Bekijk de vergaderkalender. Aanmelden kan via griffie@gooisemeren.nl.

Presenteer uw idee aan de raad

Wilt u zelf een idee komen presenteren aan de raad? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen via griffie@gooisemeren.nl. Het besluit over een verzoek wordt genomen door de agendacommissie.