Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt

De gemeente Gooise Meren wil graag samen met inwoners de nieuwe gemeente vormgeven en weten wat er leeft in uw buurt. Een belangrijk middel daarbij is het ‘online inwonerspanel Gooise Meren Spreekt’. Met het geven van uw mening helpt u de gemeente de beste keuzes te maken voor uw gemeente en uw leefomgeving.

Hoe het panel werkt

Iedereen vanaf 16 jaar die in Gooise Meren woont, werkt of onderneemt kan deelnemen aan het inwonerspanel. Niemand weet beter dan u wat er speelt in uw wijk en uw straat. Van die kennis en ervaring maken we graag gebruik. Panelleden krijgen 3 tot 4 keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek. U krijgt dan in een online enquête concrete vragen voorgelegd. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter en betrouwbaarder de resultaten zijn. Deelname aan het panel is gratis.

Resultaten inwonerspanel

De onderzoeksresultaten kunt u inzien op gooisemerenspreekt.nl. Panelleden krijgen de resultaten per mail teruggekoppeld. De privacy en de anonimiteit van de panelleden worden gewaarborgd door onderzoeks-en adviesbureau Moventem dat namens de gemeente Gooise Meren het inwonerspanel beheert.

Schrijf u in via gooisemerenspreekt.nl

Schrijf u in voor het panel via gooisemerenspreekt.nl. Op deze website vindt u alle informatie over de opzet en werkwijze van het inwonerspanel.