Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderdata

27 oktober 2021

Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2

Raadzaal
15:00 - 22:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
3 november 2021

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda

Archief

2021

DatumVergaderingDocumenten
13 oktober 2021Politieke Avond
Mobiliteitsopgaven en kansen
Jeugdnota
Ruimtelijke ordening en raad
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
6 oktober 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 oktober 2021Beeldvorming Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2Beeld en geluid
29 september 2021Raamwerk Omgevingsvisie - Beeldvormend gesprekBeeld en geluid
22 september 2021Politieke Avond
Aquathermie MuiderbergBeeld en geluid
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid
Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/CrailoBeeld en geluid
Stand van zaken bestemmingsplan NaarderbosBeeld en geluid
Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos (vervolg)
15 september 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
1 september 2021Politieke Avond
Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven NaardenBeeld en geluid
Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf MuiderbergBeeld en geluid
Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden - Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost MuidenBeeld en geluid
Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNRBeeld en geluid
Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRABeeld en geluid
Beleidsnota Buitenreclame 2021Beeld en geluid
7 juli 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 juni 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
29 juni 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
24 juni 2021Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap CrailoBeeld en geluid
24 juni 2021Gesprek Commissaris van de Koning met raadsleden Gooise MerenBeeld en geluid
23 juni 2021Politieke Avond 23 juni 2021
Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRABeeld en geluid
Projectopdracht EmmalocatieBeeld en geluid
Beheerplannen 2022-2025Beeld en geluid
Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven NaardenBeeld en geluid
Beheerplannen 2022-2025 - vervolgBeeld en geluid
16 juni 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 juni 2021Bestemmingsplan Bredius - Vervolg gesprekBeeld en geluid
9 juni 2021Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / PerspectiefnotaBeeld en geluid
8 juni 2021Beeldvorming Jaarstukken 2020Beeld en geluid
8 juni 2021Besloten raadsvergadering
2 juni 2021Politieke Avond
Regionale Energie Strategie 1.0 NHZBeeld en geluid
Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te NaardenBeeld en geluid
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzamelingBeeld en geluid
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling - Uitloop Gesprek III
Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020Beeld en geluid
Bestemmingsplan BrediusBeeld en geluid
26 mei 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 mei 2021Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap CrailoBeeld en geluid
18 mei 2021Besloten raadsvergadering
12 mei 2021Politieke Avond
Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal NaarderwoonbosBeeld en geluid
Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap TomingroepBeeld en geluid
Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / KapelstraatBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting VeiligheidsregioBeeld en geluid
Verantwoording externe inhuurBeeld en geluid
11 mei 2021Presentatie en beeldvorming gemeenschappelijke raden Buurtschap Crailo
21 april 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 april 2021Politieke Avond
Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie WarmteBeeld en geluid
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg NaardenBeeld en geluid
Voortgang Aquathermieproject MuiderbergBeeld en geluid
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden - Vervolg
Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGVBeeld en geluid
Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool regio AmsterdamBeeld en geluid
8 april 2021Besloten raadsvergadering
7 april 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
24 maart 2021Politieke Avond
Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 BussumBeeld en geluid
Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domeinBeeld en geluid
Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallenBeeld en geluid
Project beheerplannen openbare ruimte- scenario’sBeeld en geluid
Restauratie VondelschoolBeeld en geluid
Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise NatuuragendaBeeld en geluid
18 maart 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
3 maart 2021Politieke Avond
Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domeinBeeld en geluid
Erfgoedvisie Gooise MerenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 NaardenBeeld en geluid
Erfgoedvisie Gooise Meren (vervolg)
17 februari 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 februari 2021Politieke Avond
Duurzame balans in begrotingBeeld en geluid
OmgevingsvisieBeeld en geluid
3 februari 2021Politieke Avond
Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024Beeld en geluid
Advies uitzendlicentie lokale omroepBeeld en geluid
Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoerBeeld en geluid
Project Integraal Beheerplan Openbare RuimteBeeld en geluid
ParkeerverordeningBeeld en geluid
Mobiliteitsplan Goed en Veilig op wegBeeld en geluid
27 januari 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
13 januari 2021Politieke Avond
Transitievisie WarmteBeeld en geluid
Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatformsBeeld en geluid
Herontwikkeling locatie Verlosserkerk te BussumBeeld en geluid
Uitkomsten Bestuurlijk Overleg MIRTBeeld en geluid
Eventuele uitloop Gesprek I

2020

DatumVergaderingDocumenten
16 december 2020Politieke Avond
Mobiliteitsplan Goed en Veilig op wegBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportBeeld en geluid
9 december 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 december 2020Aquathermie project MuiderbergBeeld en geluid
2 december 2020Politieke Avond
Mobiliteitsvisie Goed en Veilig op wegBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportBeeld en geluid
Jaarplan PolitieBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport (vervolg)Beeld en geluid
Mobiliteitsvisie Goed en Veilig op weg (vervolg)Beeld en geluid
25 november 2020Politieke Avond
Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatformsBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet planontwikkeling Hocras-terreinBeeld en geluid
Begrotingswijziging december 2020 - Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk NaardenBeeld en geluid
Zienswijze lening Aquathermieproject MuiderbergBeeld en geluid
Biografie Gooise Meren (erfgoed)Beeld en geluid
Zienswijze Koersdocument OmgevingsvisieBeeld en geluid
18 november 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
18 november 2020Voteren krediet herinrichting Vlietlaan - Het GesprekBeeld en geluid
11 november 2020Besloten raadsvergadering
4 november 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 november 2020Politieke Avond
Grondoverdracht (grondrouting) plangebied CrailoBeeld en geluid
Rekenkameronderzoek Externe inhuurBeeld en geluid
Voteren krediet herinrichting VlietlaanBeeld en geluid
Voteren krediet herinrichting Vlietlaan (vervolg)Beeld en geluid
28 oktober 2020Raadsvergadering (vervolg)BesluitenBeeld en geluid
28 oktober 2020Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024Beeld en geluid
21 oktober 2020Politieke Avond
Bestemmingsplan Muiden ZuidwestBeeld en geluid
Aquathermie project MuiderbergBeeld en geluid
Richting nieuwe Grondstoffenvisie RegioBeeld en geluid
Hocras-locatie BussumBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te BussumBeeld en geluid
Uitloop gesprek II
7 oktober 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 oktober 2020Politieke Avond - Tweede voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024Beeld en geluid
23 september 2020Politieke Avond
Corona ondersteuningsfonds behoud maatschappelijke infrastructuurBeeld en geluid
Zienswijze risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 VeiligheidsregioBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke VerordeningBeeld en geluid
Richting nieuwe Grondstoffenvisie RegioBeeld en geluid
Zienswijze MRA begroting en werkplan 2021Beeld en geluid
16 september 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 september 2020Politieke Avond
Omgevingswet Keuzes en KoersBeeld en geluid
Omgevingswet Keuzes en Koers (Vervolg)
Sociaal Domein Beleid Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GNRBeeld en geluid
31 augustus 2020Verbetering besluitvorming Regio G&V
1 juli 2020Raadsvergadering (inclusief besluitvorming Jaarstukken, Voortgangsverslag 1, Perspectiefnota)BesluitenBeeld en geluid
24 juni 2020Meningsvormende raad Jaarstukken - Voortgangsverslag 1 - PerspectiefnotaBesluitenBeeld en geluid
17 juni 2020Politieke Avond
Visie Aan de Gooise Kust (deel 1 raadsleden en meesprekers)Beeld en geluid
Start project gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te NaardenBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken en begroting Regio Gooi en VechtstreekBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke VerordeningBeeld en geluid
Visie Aan de Gooise Kust (deel 2 raadsleden en portefeuillehouder)
16 juni 2020Intergemeentelijke themabijeenkomst - Mobiliteitsconcept CrailoBeeld en geluid
10 juni 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
3 juni 2020Politieke Avond - Jaarstukken, Voortgangsverslag en PerspectiefnotaBeeld en geluid
27 mei 2020Politieke Avond
Zienswijze Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidBeeld en geluid
Bestemmingsplan 'Stad Muiden - Weesperstraat 82'Beeld en geluid
Uitvoeringskrediet herinrichting stationsgebied Naarden-BussumBeeld en geluid
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg NaardenBeeld en geluid
20 mei 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
13 mei 2020Politieke Avond
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BORgronden (Naarden)Beeld en geluid
Corona maatregelen gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
12 mei 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 mei 2020Politieke Avond
Energie- en WarmtetransitieBeeld en geluid
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BORgronden (Naarden)Beeld en geluid
Bestemmingsplan Het Anker 2 (Muiden)Beeld en geluid
Realisatie Sporthal de Bredius (Muiden)Beeld en geluid
Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost (Muiden)Beeld en geluid
22 april 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 april 2020Raadsvergadering
8 april 2020Inbesteden Doelgroepenvervoer - Gesprek IBeeld en geluid
18 maart 2020Politieke Avond
GEANNULEERD - Energie- en Warmtetransitie
GEANNULEERD - Algemene Plaatselijke Verordening
GEANNULEERD - Rapport Rekenkamer onderzoek Jeugdzorg
GEANNULEERD - Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg
GEANNULEERD - Visie Aan de Gooise Kust
GEANNULEERD - Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden
4 maart 2020Het Gesprek - Nota GrondbeleidBeeld en geluid
4 maart 2020Besloten raadsvergadering
4 maart 2020Raadsvergadering Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap CrailoBesluitenBeeld en geluid
26 februari 2020Politieke Avond
MobiliteitsplanBeeld en geluid
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BOR-gronden, NaardenBeeld en geluid
Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid
Vervanging bruggen Oud Blaricumerweg, NaardenBeeld en geluid
Inbesteding doelgroepenvervoerBeeld en geluid
OnderwijskansenbeleidBeeld en geluid
12 februari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 februari 2020Bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo
22 januari 2020Besloten raadsvergadering
22 januari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid

Voorgaande jaren