Vergaderdata

Agenda van 11 september 2024
TijdVergaderingVergadering
19:30 - 20:00 uur
19:30 - 20:30 uur
20:00 - 20:30 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Verordening nadeelcompensatie Gooise Meren 2024 (709070)
20:45 - 21:45 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek V MRA en Doorfietsroutes Gooise Meren (847515)
22:00 - 23:00 uur
Overzicht overige vergaderingen
DatumVergaderingAgenda
18 september 2024

Raadsvergadering

Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2024

DatumVergaderingDocumenten
10 juli 2024 Raadsvergadering van 10 juli 2024 Besluiten Raadsvergadering - 10 juli 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 10 juli 2024
3 juli 2024 Raadsvergadering van 3 juli 2024 Besluiten Raadsvergadering - 3 juli 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 3 juli 2024
3 juli 2024 Besloten raadsvergadering van 3 juli 2024
27 juni 2024 Meningsvormende raad Perspectiefnota 2025 van 27 juni 2024
26 juni 2024 Meningsvormende raad Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I van 26 juni 2024
26 juni 2024 Besloten raadsvergadering van 26 juni 2024
19 juni 2024 Politieke Avond van 19 juni 2024
Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2023 (818817)
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in de gemeente Gooise Meren’ (748360)
Beleidsplan Goois Natuurreservaat (GNR) 2024-2027 (784109) en GNR Jaarstukken 2023, eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GNR (795536)
Woonvisie 2025 – 2030 “Het begint met wonen” (813880)
Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (777438) en Bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491)
Liggeldverordening (787564)
18 juni 2024 Beschikbaarheid als mogelijke fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren (818141) van 18 juni 2024
12 juni 2024 Verdiepingsavond Woonvisie van 12 juni 2024
12 juni 2024 Politieke Avond van 12 juni 2024
Voortgang Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024-2028
5 juni 2024 Raadsvergadering van 5 juni 2024 Besluiten Raadsvergadering - 5 juni 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 5 juni 2024
29 mei 2024 Beeldvorming Perspectiefnota 2025 van 29 mei 2024 Beeld en geluid Beeldvorming Perspectiefnota 2025 - 29 mei 2024
28 mei 2024 Beeldvorming Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I 2024 van 28 mei 2024 Beeld en geluid Beeldvorming Jaarstukken 2023 en Voortgangsverslag I 2024 - 28 mei 2024
22 mei 2024 Politieke Avond van 22 mei 2024
Veiligheidsregio G&V Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (778197)Beeld en geluid Veiligheidsregio G&V Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (778197)
OFGV: 3e Begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en de voorlopige jaarrekening 2023 (777721)Beeld en geluid OFGV: 3e Begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en de voorlopige jaarrekening 2023 (777721)
Werkvoorzieningsschap Tomingroep: Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 (788551)Beeld en geluid Werkvoorzieningsschap Tomingroep: Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 (788551)
Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326)Beeld en geluid Zienswijze MRA agenda 80% versie 2025-2028 (790326)
Plan schuldhulpverlening 2024 (788700)Beeld en geluid Plan schuldhulpverlening 2024 (788700)
Voortgang aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid Voortgang aanpak Muiden Noordwest
15 mei 2024 Raadsvergadering van 15 mei 2024 Besluiten Raadsvergadering - 15 mei 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 15 mei 2024
15 mei 2024 Besloten raadsvergadering van 15 mei 2024
24 april 2024 Raadsvergadering van 24 april 2024 Besluiten Raadsvergadering - 24 april 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 24 april 2024
23 april 2024 Verdiepingsavond Commissie Ruimtelijke kwaliteit van 23 april 2024
17 april 2024 Raadsvergadering van 17 april 2024 Besluiten Raadsvergadering - 17 april 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 17 april 2024
10 april 2024 Politieke Avond van 10 april 2024
Aanleg Natuurboulevard 2.0 inclusief benedendijks fietspad dijkzone Krijgsman te Muiden (767001)Beeld en geluid Aanleg Natuurboulevard 2.0 inclusief benedendijks fietspad dijkzone Krijgsman te Muiden (767001)
ArmoedemonitorBeeld en geluid Armoedemonitor
Prioritering inzet Boa'sBeeld en geluid Prioritering inzet Boa's
3 april 2024 Besloten raadsvergadering van 3 april 2024
3 april 2024 Raadsvergadering van 3 april 2024 Besluiten Raadsvergadering - 3 april 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 3 april 2024
27 maart 2024 Politieke avond van 27 maart 2024
Programma Energietransitie
Beeldkwaliteit versus BelevingBeeld en geluid Beeldkwaliteit versus Beleving
20 maart 2024 Politieke Avond van 20 maart 2024
Nieuwe hoogspanningsverbinding Diemen-EnsBeeld en geluid Nieuwe hoogspanningsverbinding Diemen-Ens
Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504)Beeld en geluid Startnotitie Project nieuwbouw parkeergarage De Olmen (746504)
Definitieve verklaring van geen bedenkingen bouw solar carport parkeerterrein Dr. Abraham Kuyperlaan 3 Bussum (744638)Beeld en geluid Definitieve verklaring van geen bedenkingen bouw solar carport parkeerterrein Dr. Abraham Kuyperlaan 3 Bussum (744638)
Inzamelingswijze PMD (752901)Beeld en geluid Inzamelingswijze PMD (752901)
Kinderraad Gooise Meren (749843)Beeld en geluid Kinderraad Gooise Meren (749843)
Evaluatie legesverordening en instrumenten ter ondersteuning gemeentelijke beleidBeeld en geluid Evaluatie legesverordening en instrumenten ter ondersteuning gemeentelijke beleid
13 maart 2024 Raadsvergadering van 13 maart 2024 Besluiten Raadsvergadering - 13 maart 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 13 maart 2024
6 maart 2024 Bestemmingsplan BOR-gronden (745478) van 6 maart 2024
28 februari 2024 Politieke Avond van 28 februari 2024
Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren (746446)
Integraal Beleidsplan Jeugd (739363)
Advisering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de praktijk
Politie Jaarplan
14 februari 2024 Raadsvergadering van 14 februari 2024 Besluiten Raadsvergadering - 14 februari 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 14 februari 2024
14 februari 2024 Besloten raadsvergadering van 14 februari 2024
31 januari 2024 Politieke Avond van 31 januari 2024
Gemeentelijke rol warmtenet Muiderberg (726625)Beeld en geluid Gemeentelijke rol warmtenet Muiderberg (726625)
Moderniseren parkeerketenBeeld en geluid Moderniseren parkeerketen
Verordening Werk en Participatie Gooise Meren 2023 (729002)Beeld en geluid Verordening Werk en Participatie Gooise Meren 2023 (729002)
Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040Beeld en geluid Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040
Integraal Beleidsplan JeugdBeeld en geluid Integraal Beleidsplan Jeugd
Beleid en uitgangspunten Ligplaatsen verordeningBeeld en geluid Beleid en uitgangspunten Ligplaatsen verordening
24 januari 2024 Raadsvergadering van 24 januari 2024 Besluiten Raadsvergadering - 24 januari 2024 Beeld en geluid Raadsvergadering - 24 januari 2024
17 januari 2024 Politieke Avond van 17 januari 2024
Weigering vaststellen bestemmingsplan Koningslaan/Koningin Emmalaan (723647)
Vaststelling van kaders voor het ruimtelijk plan Huibert van Eijkenstraat 51-94 (710841)
10 januari 2024 Politieke Avond van 10 januari 2024
Vaststelling van kaders voor het ruimtelijk plan Huibert van Eijkenstraat 51-94 (710841)Beeld en geluid Vaststelling van kaders voor het ruimtelijk plan Huibert van Eijkenstraat 51-94 (710841)
Onderzoek Rekenkamer DienstverleningBeeld en geluid Onderzoek Rekenkamer Dienstverlening
Weigering vaststellen bestemmingsplan Koningslaan/Koningin Emmalaan (723647)Beeld en geluid Weigering vaststellen bestemmingsplan Koningslaan/Koningin Emmalaan (723647)
Gemeentelijke rol project Aquathermie MuiderbergBeeld en geluid Gemeentelijke rol project Aquathermie Muiderberg
Systematiek Welstandsnota en advisering CRK&EBeeld en geluid Systematiek Welstandsnota en advisering CRK&E

2023

DatumVergaderingDocumenten
20 december 2023 Raadsvergadering van 20 december 2023 Besluiten Raadsvergadering - 20 december 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 20 december 2023
6 december 2023 Politieke Avond van 6 december 2023
Visie Onderwijshuisvesting 2023Beeld en geluid Visie Onderwijshuisvesting 2023
Herinrichting Spiegelstraat e.o.( 711373)Beeld en geluid Herinrichting Spiegelstraat e.o.( 711373)
Invoeren burgerinitiatief (698535)
Startnotitie project Veldweg (701298)Beeld en geluid Startnotitie project Veldweg (701298)
Decemberwijziging begroting 2023 (714943)
29 november 2023 Raadsvergadering van 29 november 2023 Besluiten Raadsvergadering - 29 november 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 29 november 2023
15 november 2023 Politieke Avond van 15 november 2023
Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2023 (711358)Beeld en geluid Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2023 (711358)
Kinderraad en kinderburgemeesterBeeld en geluid Kinderraad en kinderburgemeester
Voedseltransitie in Gooise MerenBeeld en geluid Voedseltransitie in Gooise Meren
Verordening doelgroepen woningbouw Gooise Meren (706487)Beeld en geluid Verordening doelgroepen woningbouw Gooise Meren (706487)
Visie Onderwijshuisvesting 2023 (680794)Beeld en geluid Visie Onderwijshuisvesting 2023 (680794)
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 (706504)Beeld en geluid Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 (706504)
8 november 2023 Raadsvergadering van 8 november 2023 Besluiten Raadsvergadering - 8 november 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 8 november 2023
2 november 2023 Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027 van 2 november 2023 Besluiten Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027 - 2 november 2023 Beeld en geluid Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027 - 2 november 2023
1 november 2023 Politieke Avond van 1 november 2023
Digitalisering van het (fysieke) publieke domein
Uitvoeringskrediet Entree Muiden Zuidwest
Legesverordening
Samengaan GGD-JGZ
Zienswijze Dekkingsplan Veiligheidsregio G&V - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio G&V 2023 - Bestuursrapportage 2023 en begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio G&V
Parkeernormen en parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen
11 oktober 2023 Raadsvergadering van 11 oktober 2023 Besluiten Raadsvergadering - 11 oktober 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 11 oktober 2023
27 september 2023 Politieke Avond van 27 september 2023
Geen bijeenkomst
Nieuwbouw parkeergarage De OlmenBeeld en geluid Nieuwbouw parkeergarage De Olmen
Herziene participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat - Omgang uittreedsommen GNR Amsterdam en de provincie Noord-HollandBeeld en geluid Herziene participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat - Omgang uittreedsommen GNR Amsterdam en de provincie Noord-Holland
Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040Beeld en geluid Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040
Bestemmingsplan Centrum – Mariënburg Gooise MerenBeeld en geluid Bestemmingsplan Centrum – Mariënburg Gooise Meren
Regionale propositie en MRA-agendaBeeld en geluid Regionale propositie en MRA-agenda
26 september 2023 Politieke Avond - Beeldvorming Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027 van 26 september 2023 Beeld en geluid Politieke Avond - Beeldvorming Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027 - 26 september 2023
20 september 2023 Raadsvergadering van 20 september 2023 Besluiten Raadsvergadering - 20 september 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 20 september 2023
13 september 2023 Politieke avond van 13 september 2023
Quick Wins Busstation CrailoBeeld en geluid Quick Wins Busstation Crailo
Overlast Schiphol en wat er aan te doenBeeld en geluid Overlast Schiphol en wat er aan te doen
Integraal Zorgakkoord -Gezond en Actief Leven AkkoordBeeld en geluid Integraal Zorgakkoord -Gezond en Actief Leven Akkoord
Woonzorgvisie 2023 “Wonen met Zorg in Veerkrachtige WijkenBeeld en geluid Woonzorgvisie 2023 “Wonen met Zorg in Veerkrachtige Wijken
Bestemmingsplan De Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid Bestemmingsplan De Meerstroom Muiderberg
Nota van Uitgangspunten Vesting Muiden fase 2Beeld en geluid Nota van Uitgangspunten Vesting Muiden fase 2
12 juli 2023 Raadsvergadering van 12 juli 2023 Besluiten Raadsvergadering - 12 juli 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 12 juli 2023
5 juli 2023 Raadsvergadering van 5 juli 2023 Besluiten Raadsvergadering - 5 juli 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 5 juli 2023
28 juni 2023 Meningsvormende raadsvergadering Perspectiefnota met College-uitvoeringsprogramma van 28 juni 2023 Besluiten Meningsvormende raadsvergadering Perspectiefnota met College-uitvoeringsprogramma - 28 juni 2023
27 juni 2023 Meningsvormende raadsvergadering Jaarstukken en Voortgangsverslag I van 27 juni 2023 Besluiten Meningsvormende raadsvergadering Jaarstukken en Voortgangsverslag I - 27 juni 2023
21 juni 2023 Politieke Avond van 21 juni 2023
Regionale Samenwerkingsagenda 2023 – 2026Beeld en geluid Regionale Samenwerkingsagenda 2023 – 2026
Zienswijze Archiefdiensten GR Gooi en VechtstreekBeeld en geluid Zienswijze Archiefdiensten GR Gooi en Vechtstreek
Nota van Uitgangspunten NaarderbosBeeld en geluid Nota van Uitgangspunten Naarderbos
Onderwijshuisvesting als programma / IHPBeeld en geluid Onderwijshuisvesting als programma / IHP
Startnotitie herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283 te BussumBeeld en geluid Startnotitie herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283 te Bussum
Problematiek en maatregelen JaarwisselingBeeld en geluid Problematiek en maatregelen Jaarwisseling
Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, NaardenBeeld en geluid Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, Naarden
7 juni 2023 Politieke Avond van 7 juni 2023
Beschikbaar stellen krediet voor aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg MuidenBeeld en geluid Beschikbaar stellen krediet voor aanleg vrij liggend fietspad Mariahoeveweg Muiden
Project Mariënburg en VeldwegBeeld en geluid Project Mariënburg en Veldweg
Sociale Woningbouw Achterlaatlocaties Oranje Nassau School en Vinkenbaan MuiderbergBeeld en geluid Sociale Woningbouw Achterlaatlocaties Oranje Nassau School en Vinkenbaan Muiderberg
Wijziging Bestemmingsplan ComeniuslaanBeeld en geluid Wijziging Bestemmingsplan Comeniuslaan
Zienswijze bij voortgangsnota MRABeeld en geluid Zienswijze bij voortgangsnota MRA
Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Veiligheidsregio GVBeeld en geluid Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Veiligheidsregio GV
Zienswijze Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GNRBeeld en geluid Zienswijze Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GNR
Zienswijze programmabegroting 2024, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2022 en begrotingswijziging 2023 Regio G&VBeeld en geluid Zienswijze programmabegroting 2024, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2022 en begrotingswijziging 2023 Regio G&V
Stedenbouwkundig Plan De Walden (Voortzetting van 10 mei 2023 met alleen wethouder/zonder meesprekers)Beeld en geluid Stedenbouwkundig Plan De Walden (Voortzetting van 10 mei 2023 met alleen wethouder/zonder meesprekers)
5 juni 2023 Besloten raadsvergadering van 5 juni 2023
1 juni 2023 Politieke Avond Perspectiefnota met College Uitvoeringsprogramma van 1 juni 2023 Beeld en geluid Politieke Avond Perspectiefnota met College Uitvoeringsprogramma - 1 juni 2023
31 mei 2023 Politieke Avond Jaarstukken en Voortgangsverslag I van 31 mei 2023 Beeld en geluid Politieke Avond Jaarstukken en Voortgangsverslag I - 31 mei 2023
24 mei 2023 Raadsvergadering van 24 mei 2023 Besluiten Raadsvergadering - 24 mei 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 24 mei 2023
17 mei 2023 Omgevingswet c.a. van 17 mei 2023 Beeld en geluid Omgevingswet c.a. - 17 mei 2023
10 mei 2023 Politieke Avond van 10 mei 2023
Stedenbouwkundig Plan De WaldenBeeld en geluid Stedenbouwkundig Plan De Walden
Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” BussumBeeld en geluid Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” Bussum
Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Cultuurvisie Gooise MerenBeeld en geluid Cultuurvisie Gooise Meren
Voorlopige jaarrekening OFGV 2022, 1e en 2e begrotingswijzigingen OFGV 2023 en ontwerpbegroting OFGV 2024Beeld en geluid Voorlopige jaarrekening OFGV 2022, 1e en 2e begrotingswijzigingen OFGV 2023 en ontwerpbegroting OFGV 2024
Het herijken van de visie op BurgerparticipatieBeeld en geluid Het herijken van de visie op Burgerparticipatie
Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en VechtstreekBeeld en geluid Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
19 april 2023 Raadsvergadering van 19 april 2023 Besluiten Raadsvergadering - 19 april 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 19 april 2023
5 april 2023 Politieke Avond van 5 april 2023
Walden buurtgroep – Hocras-terreinBeeld en geluid Walden buurtgroep – Hocras-terrein
Regionaal FietsnetwerkBeeld en geluid Regionaal Fietsnetwerk
Kadernota Integrale Aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest
Regionale Beleidsvisie Externe VeiligheidBeeld en geluid Regionale Beleidsvisie Externe Veiligheid
Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg
Financiële verordeningen Gooise Meren 2023Beeld en geluid Financiële verordeningen Gooise Meren 2023
14 maart 2023 Politieke Avond van 14 maart 2023
Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw TweemasterBeeld en geluid Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw Tweemaster
Bestemmingsplan Comeniuslaan NaardenBeeld en geluid Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
Actualiseren Woonvisie Gooise MerenBeeld en geluid Actualiseren Woonvisie Gooise Meren
Participatieplan Bussum-ZuidBeeld en geluid Participatieplan Bussum-Zuid
Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023)Beeld en geluid Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023)
8 maart 2023 Raadsvergadering van 8 maart 2023 Besluiten Raadsvergadering - 8 maart 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 8 maart 2023
22 februari 2023 Politieke Avond van 22 februari 2023
Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023Beeld en geluid Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023
Portefeuilleplan Vastgoed 2023Beeld en geluid Portefeuilleplan Vastgoed 2023
Beleidsregel Zonnepanelen op erfgoed - Uitloop mogelijk tot 21.15 uur.Beeld en geluid Beleidsregel Zonnepanelen op erfgoed - Uitloop mogelijk tot 21.15 uur.
15 februari 2023 Raadsvergadering van 15 februari 2023 Besluiten Raadsvergadering - 15 februari 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 15 februari 2023
1 februari 2023 Politieke Avond van 1 februari 2023
OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteitenBeeld en geluid OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteiten
Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden NederlandBeeld en geluid Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden Nederland
Integrale aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid Integrale aanpak Muiden Noordwest
Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023Beeld en geluid Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023
Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio AmsterdamBeeld en geluid Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam
25 januari 2023 Raadsvergadering van 25 januari 2023 Besluiten Raadsvergadering - 25 januari 2023 Beeld en geluid Raadsvergadering - 25 januari 2023
11 januari 2023 Politieke avond van 11 januari 2023
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooise MerenBeeld en geluid Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooise Meren
Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026Beeld en geluid Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026
OmgevingsvisieBeeld en geluid Omgevingsvisie
Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal Naarderbos
Omgevingsvisie (vervolg)
Eventueel uitloop Gesprek IV

2022

DatumVergaderingDocumenten
21 december 2022 Raadsvergadering van 21 december 2022 Besluiten Raadsvergadering - 21 december 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 21 december 2022
7 december 2022 Politieke Avond van 7 december 2022
Decemberwijziging 2022Beeld en geluid Decemberwijziging 2022
Zienswijze Startnotitie Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid Zienswijze Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda
30 november 2022 Raadsvergadering van 30 november 2022 Besluiten Raadsvergadering - 30 november 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 30 november 2022
16 november 2022 Politieke Avond van 16 november 2022
Project BOR-grondenBeeld en geluid Project BOR-gronden
ParkeerverordeningBeeld en geluid Parkeerverordening
Parkeerverordening (vervolg)
Toekomst centrum De UitwijkBeeld en geluid Toekomst centrum De Uitwijk
Stand van zaken Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid Stand van zaken Zonnegeluidswal Naarderbos
Actualisatie Algemeen Plaatselijke VerordeningBeeld en geluid Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening
9 november 2022 Raadsvergadering van 9 november 2022 Besluiten Raadsvergadering - 9 november 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 9 november 2022
2 november 2022 Politieke Avond van 2 november 2022
Rekenkamerrapport Processen JeugdzorgBeeld en geluid Rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg
Bestemmingsplan Eslaan 10 BussumBeeld en geluid Bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum
Circulaire economieBeeld en geluid Circulaire economie
Bestemmingsplan Comeniuslaan NaardenBeeld en geluid Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
Luchtkwaliteit in Gooise MerenBeeld en geluid Luchtkwaliteit in Gooise Meren
Liander netwerk EnergietransitieBeeld en geluid Liander netwerk Energietransitie
27 oktober 2022 Raadsvergadering van 27 oktober 2022 Besluiten Raadsvergadering - 27 oktober 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 27 oktober 2022
26 oktober 2022 Politieke Avond van 26 oktober 2022
Kindcentrum De Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid Kindcentrum De Meerstroom Muiderberg
Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in MuidenBeeld en geluid Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden
Jaarstukken 2022; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNRBeeld en geluid Jaarstukken 2022; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNR
Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024Beeld en geluid Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024
Vervolg - Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen)Beeld en geluid Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen)
EnergietransitieBeeld en geluid Energietransitie
Vervolg - Energietransitie
12 oktober 2022 Raadsvergadering van 12 oktober 2022 Besluiten Raadsvergadering - 12 oktober 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 12 oktober 2022
28 september 2022 Politieke Avond van 28 september 2022
Nota Bovenwijkse voorzieningenBeeld en geluid Nota Bovenwijkse voorzieningen
Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin EmmalaanBeeld en geluid Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan
Hocras Locatie - presentatie concept stedenbouwkundig planBeeld en geluid Hocras Locatie - presentatie concept stedenbouwkundig plan
Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleidBeeld en geluid Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid
Muiden Noord-WestBeeld en geluid Muiden Noord-West
27 september 2022 Beeldvorming Voortgangsverslag II 2022 en Begroting 2023-2026 van 27 september 2022 Beeld en geluid Beeldvorming Voortgangsverslag II 2022 en Begroting 2023-2026 - 27 september 2022
21 september 2022 Raadsvergadering van 21 september 2022 Besluiten Raadsvergadering - 21 september 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 21 september 2022
7 september 2022 Politieke Avond van 7 september 2022
Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise MerenBeeld en geluid Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren
Verordening Wmo 2023 gemeente Gooise MerenBeeld en geluid Verordening Wmo 2023 gemeente Gooise Meren
Duurzaamheidsinvesteringen ESCo projectBeeld en geluid Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te NaardenBeeld en geluid Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te Naarden
VeiligheidBeeld en geluid Veiligheid
Bouw appartementen Gooise Warande BussumBeeld en geluid Bouw appartementen Gooise Warande Bussum
6 juli 2022 Raadsvergadering van 6 juli 2022 Besluiten Raadsvergadering - 6 juli 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 6 juli 2022
6 juli 2022 Besloten raadsvergadering van 6 juli 2022
29 juni 2022 Meningsvormende raad Voortgangsverslag I, Perspectiefbrief en Coalitieakkoord van 29 juni 2022 Besluiten Meningsvormende raad Voortgangsverslag I, Perspectiefbrief en Coalitieakkoord - 29 juni 2022 Beeld en geluid Meningsvormende raad Voortgangsverslag I, Perspectiefbrief en Coalitieakkoord - 29 juni 2022
28 juni 2022 Meningsvormende raad Jaarstukken 2021 van 28 juni 2022 Besluiten Meningsvormende raad Jaarstukken 2021 - 28 juni 2022 Beeld en geluid Meningsvormende raad Jaarstukken 2021 - 28 juni 2022
22 juni 2022 Politieke Avond van 22 juni 2022
Exploitatiebudget pré project faseBeeld en geluid Exploitatiebudget pré project fase
Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatieBeeld en geluid Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatie
Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum ZuidBeeld en geluid Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid
Duurzaamheidsinvesteringen ESCo projectBeeld en geluid Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project
Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026Beeld en geluid Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026
15 juni 2022 Raadsvergadering van 15 juni 2022 Besluiten Raadsvergadering - 15 juni 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 15 juni 2022
8 juni 2022 Politieke Avond van 8 juni 2022
Bestemmingsplan NaarderheemBeeld en geluid Bestemmingsplan Naarderheem
Voorbereidingskrediet Entree Muiden ZuidwestBeeld en geluid Voorbereidingskrediet Entree Muiden Zuidwest
Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleidBeeld en geluid Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleid
Vervolg - Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid Vervolg - Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024Beeld en geluid Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024
Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio GVBeeld en geluid Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio GV
Jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en Programmabegroting 2023 – 2026 Regio GV - Het Gesprek VIIBeeld en geluid Jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en Programmabegroting 2023 – 2026 Regio GV - Het Gesprek VII
1 juni 2022 Beeldvorming Voortgangsverslag I en Perspectiefbrief van 1 juni 2022 Beeld en geluid Beeldvorming Voortgangsverslag I en Perspectiefbrief - 1 juni 2022
31 mei 2022 Beeldvorming Jaarstukken 2021 van 31 mei 2022 Beeld en geluid Beeldvorming Jaarstukken 2021 - 31 mei 2022
25 mei 2022 Raadsvergadering van 25 mei 2022 Besluiten Raadsvergadering - 25 mei 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 25 mei 2022
11 mei 2022 Politieke Avond van 11 mei 2022
Proces en plannen Huibert van Eijkenstraat NaardenBeeld en geluid Proces en plannen Huibert van Eijkenstraat Naarden
Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexenBeeld en geluid Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexen
Onderwijshuisvesting als programmaBeeld en geluid Onderwijshuisvesting als programma
Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26EBeeld en geluid Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E
Mogelijke uitloop thema-uur Onderwijshuisvesting als programma
Project NaarderheemBeeld en geluid Project Naarderheem
20 april 2022 Raadsvergadering van 20 april 2022 Besluiten Raadsvergadering - 20 april 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 20 april 2022
13 april 2022 Politieke Avond van 13 april 2022
Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen kredietBeeld en geluid Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet
Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en BilderdijkparkBeeld en geluid Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en Bilderdijkpark
Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise MerenBeeld en geluid Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise Meren
Nota Bodembeheer gemeente Gooise MerenBeeld en geluid Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren
Sloop en nieuwbouw TweemasterBeeld en geluid Sloop en nieuwbouw Tweemaster
Zienswijze OFGV- Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021Beeld en geluid Zienswijze OFGV- Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021
30 maart 2022 Installatieraad van 30 maart 2022 Besluiten Installatieraad - 30 maart 2022 Beeld en geluid Installatieraad - 30 maart 2022
29 maart 2022 Afscheidsraad van 29 maart 2022 Besluiten Afscheidsraad - 29 maart 2022 Beeld en geluid Afscheidsraad - 29 maart 2022
9 maart 2022 Raadsvergadering van 9 maart 2022 Besluiten Raadsvergadering - 9 maart 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 9 maart 2022
2 maart 2022 Politieke Avond van 2 maart 2022
Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019Beeld en geluid Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019
Nota van Uitgangspunten Van der HelstparkBeeld en geluid Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark
Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019
Portefeuille vastgoedBeeld en geluid Portefeuille vastgoed
Transitievisie WarmteBeeld en geluid Transitievisie Warmte
JeugdbeschermingBeeld en geluid Jeugdbescherming
16 februari 2022 Raadsvergadering van 16 februari 2022 Besluiten Raadsvergadering - 16 februari 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 16 februari 2022
2 februari 2022 Politieke Avond van 2 februari 2022
Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West)Beeld en geluid Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West)
Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025Beeld en geluid Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025
Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Voorbereidingskrediet Parkeergarage De OlmenBeeld en geluid Voorbereidingskrediet Parkeergarage De Olmen
Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk BussumBeeld en geluid Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum
Nota RisicomanagementBeeld en geluid Nota Risicomanagement
26 januari 2022 Raadsvergadering van 26 januari 2022 Besluiten Raadsvergadering - 26 januari 2022 Beeld en geluid Raadsvergadering - 26 januari 2022
12 januari 2022 Politieke Avond van 12 januari 2022
Ontwikkeling pand De VonkBeeld en geluid Ontwikkeling pand De Vonk
Procesvoorstel bestemmingsplan NaarderbosBeeld en geluid Procesvoorstel bestemmingsplan Naarderbos
Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022Beeld en geluid Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022
Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk BussumBeeld en geluid Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum
Verstedelijkingsconcept MRABeeld en geluid Verstedelijkingsconcept MRA
Sturen op samenwerkingBeeld en geluid Sturen op samenwerking

2021

DatumVergaderingDocumenten
15 december 2021 Raadsvergadering van 15 december 2021 Besluiten Raadsvergadering - 15 december 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 15 december 2021
6 december 2021 Bespreking governance Regio G&V van 6 december 2021
1 december 2021 Politieke Avond van 1 december 2021
Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&VBeeld en geluid Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&V
Beleidsplan sociaal domein 2022Beeld en geluid Beleidsplan sociaal domein 2022
Begrotingswijziging december 2021Beeld en geluid Begrotingswijziging december 2021
Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNRBeeld en geluid Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNR
Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022Beeld en geluid Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022
Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie VondelschoolBeeld en geluid Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool
24 november 2021 Raadsvergadering van 24 november 2021 Besluiten Raadsvergadering - 24 november 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 24 november 2021
10 november 2021 Politieke Avond van 10 november 2021
Artikel NRC onderzoek islamitische organisatiesBeeld en geluid Artikel NRC onderzoek islamitische organisaties
Implementatie nieuwe wet InburgeringBeeld en geluid Implementatie nieuwe wet Inburgering
Politie Jaarplan en toelichtingBeeld en geluid Politie Jaarplan en toelichting
Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 Gooise MerenBeeld en geluid Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 Gooise Meren
Beschikbaar stellen krediet bomenplan MuiderbergBeeld en geluid Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg
3 november 2021 Raadsvergadering van 3 november 2021 Besluiten Raadsvergadering - 3 november 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 3 november 2021
3 november 2021 Besloten raadsvergadering van 3 november 2021
27 oktober 2021 Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 van 27 oktober 2021 Besluiten Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 - 27 oktober 2021 Beeld en geluid Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 - 27 oktober 2021
13 oktober 2021 Politieke Avond van 13 oktober 2021
Mobiliteitsopgaven en kansenBeeld en geluid Mobiliteitsopgaven en kansen
JeugdnotaBeeld en geluid Jeugdnota
Ruimtelijke ordening en raadBeeld en geluid Ruimtelijke ordening en raad
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
6 oktober 2021 Raadsvergadering van 6 oktober 2021 Besluiten Raadsvergadering - 6 oktober 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 6 oktober 2021
5 oktober 2021 Beeldvorming Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 van 5 oktober 2021 Beeld en geluid Beeldvorming Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 - 5 oktober 2021
29 september 2021 Raamwerk Omgevingsvisie - Beeldvormend gesprek van 29 september 2021 Beeld en geluid Raamwerk Omgevingsvisie - Beeldvormend gesprek - 29 september 2021
22 september 2021 Politieke Avond van 22 september 2021
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/CrailoBeeld en geluid Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/Crailo
Stand van zaken bestemmingsplan NaarderbosBeeld en geluid Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos
Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos (vervolg)
Aquathermie MuiderbergBeeld en geluid Aquathermie Muiderberg
15 september 2021 Raadsvergadering van 15 september 2021 Besluiten Raadsvergadering - 15 september 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 15 september 2021
1 september 2021 Politieke Avond van 1 september 2021
Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven NaardenBeeld en geluid Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden
Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf MuiderbergBeeld en geluid Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf Muiderberg
Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden - Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost MuidenBeeld en geluid Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden - Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost Muiden
Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNRBeeld en geluid Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR
Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRABeeld en geluid Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA
Beleidsnota Buitenreclame 2021Beeld en geluid Beleidsnota Buitenreclame 2021
7 juli 2021 Raadsvergadering van 7 juli 2021 Besluiten Raadsvergadering - 7 juli 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 7 juli 2021
30 juni 2021 Raadsvergadering van 30 juni 2021 Besluiten Raadsvergadering - 30 juni 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 30 juni 2021
29 juni 2021 Raadsvergadering van 29 juni 2021 Besluiten Raadsvergadering - 29 juni 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 29 juni 2021
24 juni 2021 Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap Crailo van 24 juni 2021 Beeld en geluid Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap Crailo - 24 juni 2021
24 juni 2021 Gesprek Commissaris van de Koning met raadsleden Gooise Meren van 24 juni 2021 Beeld en geluid Gesprek Commissaris van de Koning met raadsleden Gooise Meren - 24 juni 2021
23 juni 2021 Politieke Avond 23 juni 2021 van 23 juni 2021
Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRABeeld en geluid Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRA
Projectopdracht EmmalocatieBeeld en geluid Projectopdracht Emmalocatie
Beheerplannen 2022-2025Beeld en geluid Beheerplannen 2022-2025
Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven NaardenBeeld en geluid Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden
Beheerplannen 2022-2025 - vervolgBeeld en geluid Beheerplannen 2022-2025 - vervolg
16 juni 2021 Raadsvergadering van 16 juni 2021 Besluiten Raadsvergadering - 16 juni 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 16 juni 2021
14 juni 2021 Bestemmingsplan Bredius - Vervolg gesprek van 14 juni 2021 Beeld en geluid Bestemmingsplan Bredius - Vervolg gesprek - 14 juni 2021
9 juni 2021 Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / Perspectiefnota van 9 juni 2021 Beeld en geluid Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / Perspectiefnota - 9 juni 2021
8 juni 2021 Beeldvorming Jaarstukken 2020 van 8 juni 2021 Beeld en geluid Beeldvorming Jaarstukken 2020 - 8 juni 2021
8 juni 2021 Besloten raadsvergadering van 8 juni 2021
2 juni 2021 Politieke Avond van 2 juni 2021
Regionale Energie Strategie 1.0 NHZBeeld en geluid Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ
Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te NaardenBeeld en geluid Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzamelingBeeld en geluid Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling - Uitloop Gesprek III
Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020Beeld en geluid Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020
Bestemmingsplan BrediusBeeld en geluid Bestemmingsplan Bredius
26 mei 2021 Raadsvergadering van 26 mei 2021 Besluiten Raadsvergadering - 26 mei 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 26 mei 2021
19 mei 2021 Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap Crailo van 19 mei 2021 Beeld en geluid Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap Crailo - 19 mei 2021
12 mei 2021 Politieke Avond van 12 mei 2021
Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en OpvangBeeld en geluid Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang
Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal NaarderwoonbosBeeld en geluid Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos
Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap TomingroepBeeld en geluid Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / KapelstraatBeeld en geluid Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / Kapelstraat
Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting VeiligheidsregioBeeld en geluid Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio
Verantwoording externe inhuurBeeld en geluid Verantwoording externe inhuur
11 mei 2021 Presentatie en beeldvorming gemeenschappelijke raden Buurtschap Crailo van 11 mei 2021
21 april 2021 Raadsvergadering van 21 april 2021 Besluiten Raadsvergadering - 21 april 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 21 april 2021
14 april 2021 Politieke Avond van 14 april 2021
Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie WarmteBeeld en geluid Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie Warmte
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg NaardenBeeld en geluid Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden
Voortgang Aquathermieproject MuiderbergBeeld en geluid Voortgang Aquathermieproject Muiderberg
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden - Vervolg
Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGVBeeld en geluid Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGV
Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool regio AmsterdamBeeld en geluid Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool regio Amsterdam
8 april 2021 Besloten raadsvergadering van 8 april 2021
7 april 2021 Raadsvergadering van 7 april 2021 Besluiten Raadsvergadering - 7 april 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 7 april 2021
24 maart 2021 Politieke Avond van 24 maart 2021
Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 BussumBeeld en geluid Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum
Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domeinBeeld en geluid Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein
Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallenBeeld en geluid Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen
Project beheerplannen openbare ruimte- scenario’sBeeld en geluid Project beheerplannen openbare ruimte- scenario’s
Restauratie VondelschoolBeeld en geluid Restauratie Vondelschool
Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise NatuuragendaBeeld en geluid Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise Natuuragenda
18 maart 2021 Raadsvergadering van 18 maart 2021 Besluiten Raadsvergadering - 18 maart 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 18 maart 2021
3 maart 2021 Politieke Avond van 3 maart 2021
Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domeinBeeld en geluid Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein
Erfgoedvisie Gooise MerenBeeld en geluid Erfgoedvisie Gooise Meren
Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 NaardenBeeld en geluid Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden
Erfgoedvisie Gooise Meren (vervolg)
17 februari 2021 Raadsvergadering van 17 februari 2021 Besluiten Raadsvergadering - 17 februari 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 17 februari 2021
10 februari 2021 Politieke Avond van 10 februari 2021
Duurzame balans in begrotingBeeld en geluid Duurzame balans in begroting
OmgevingsvisieBeeld en geluid Omgevingsvisie
3 februari 2021 Politieke Avond van 3 februari 2021
Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024Beeld en geluid Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024
Advies uitzendlicentie lokale omroepBeeld en geluid Advies uitzendlicentie lokale omroep
Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoerBeeld en geluid Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer
Project Integraal Beheerplan Openbare RuimteBeeld en geluid Project Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
ParkeerverordeningBeeld en geluid Parkeerverordening
Mobiliteitsplan Goed en Veilig op wegBeeld en geluid Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg
27 januari 2021 Raadsvergadering van 27 januari 2021 Besluiten Raadsvergadering - 27 januari 2021 Beeld en geluid Raadsvergadering - 27 januari 2021
13 januari 2021 Politieke Avond van 13 januari 2021
Transitievisie WarmteBeeld en geluid Transitievisie Warmte
Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatformsBeeld en geluid Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms
Herontwikkeling locatie Verlosserkerk te BussumBeeld en geluid Herontwikkeling locatie Verlosserkerk te Bussum
Uitkomsten Bestuurlijk Overleg MIRTBeeld en geluid Uitkomsten Bestuurlijk Overleg MIRT
Eventuele uitloop Gesprek I

Voorgaande jaren