Vergaderdata

Overzicht vergaderingen
31 mei 2023

Politieke Avond Jaarstukken en Voortgangsverslag I

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
1 juni 2023

Politieke Avond Perspectiefnota met College Uitvoeringsprogramma

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda
7 juni 2023

Politieke Avond

Gemeentehuis Bussum
19:00 - 23:00
Agenda
14 juni 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2023

DatumVergaderingDocumenten
24 mei 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
17 mei 2023Omgevingswet c.a.
10 mei 2023Politieke Avond
Stedenbouwkundig Plan De Walden
Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” Bussum
Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Cultuurvisie Gooise Meren
Voorlopige jaarrekening OFGV 2022, 1e en 2e begrotingswijzigingen OFGV 2023 en ontwerpbegroting OFGV 2024
Het herijken van de visie op Burgerparticipatie
Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
19 april 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 april 2023Politieke Avond
Walden buurtgroep – Hocras-terreinBeeld en geluid
Regionaal FietsnetwerkBeeld en geluid
Kadernota Integrale Aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid
Regionale Beleidsvisie Externe VeiligheidBeeld en geluid
Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid
Financiële verordeningen Gooise Meren 2023Beeld en geluid
29 maart 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 maart 2023Politieke Avond
Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw TweemasterBeeld en geluid
Bestemmingsplan Comeniuslaan NaardenBeeld en geluid
Actualiseren Woonvisie Gooise MerenBeeld en geluid
Participatieplan Bussum-ZuidBeeld en geluid
Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023)Beeld en geluid
8 maart 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
22 februari 2023Politieke Avond
Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023Beeld en geluid
Portefeuilleplan Vastgoed 2023Beeld en geluid
Beleidsregel Zonnepanelen op erfgoed - Uitloop mogelijk tot 21.15 uur.Beeld en geluid
15 februari 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
1 februari 2023Politieke Avond
OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteitenBeeld en geluid
Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden NederlandBeeld en geluid
Integrale aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid
Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023Beeld en geluid
Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio AmsterdamBeeld en geluid
25 januari 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
11 januari 2023Politieke avond
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooise MerenBeeld en geluid
Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026Beeld en geluid
OmgevingsvisieBeeld en geluid
Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Omgevingsvisie (vervolg)
Eventueel uitloop Gesprek IV

2022

DatumVergaderingDocumenten
21 december 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 december 2022Politieke Avond
Decemberwijziging 2022Beeld en geluid
Zienswijze Startnotitie Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
30 november 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
16 november 2022Politieke Avond
Project BOR-grondenBeeld en geluid
ParkeerverordeningBeeld en geluid
Parkeerverordening (vervolg)
Toekomst centrum De UitwijkBeeld en geluid
Stand van zaken Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Actualisatie Algemeen Plaatselijke VerordeningBeeld en geluid
9 november 2022Besloten raadsvergadering
9 november 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 november 2022Politieke Avond
Rekenkamerrapport Processen JeugdzorgBeeld en geluid
Bestemmingsplan Eslaan 10 BussumBeeld en geluid
Circulaire economieBeeld en geluid
Bestemmingsplan Comeniuslaan NaardenBeeld en geluid
Luchtkwaliteit in Gooise MerenBeeld en geluid
Liander netwerk EnergietransitieBeeld en geluid
27 oktober 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 oktober 2022Politieke Avond
Kindcentrum De Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid
Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in MuidenBeeld en geluid
Jaarstukken 2022; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNRBeeld en geluid
Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024Beeld en geluid
Vervolg - Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen)Beeld en geluid
EnergietransitieBeeld en geluid
Vervolg - Energietransitie
12 oktober 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
28 september 2022Politieke Avond
Nota Bovenwijkse voorzieningenBeeld en geluid
Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin EmmalaanBeeld en geluid
Hocras Locatie - presentatie concept stedenbouwkundig planBeeld en geluid
Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleidBeeld en geluid
Muiden Noord-WestBeeld en geluid
27 september 2022Beeldvorming Voortgangsverslag II 2022 en Begroting 2023-2026Beeld en geluid
21 september 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 september 2022Politieke Avond
Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise MerenBeeld en geluid
Verordening Wmo 2023 gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
Duurzaamheidsinvesteringen ESCo projectBeeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te NaardenBeeld en geluid
VeiligheidBeeld en geluid
Bouw appartementen Gooise Warande BussumBeeld en geluid
6 juli 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 juli 2022Besloten raadsvergadering
29 juni 2022Meningsvormende raad Voortgangsverslag I, Perspectiefbrief en CoalitieakkoordBesluitenBeeld en geluid
28 juni 2022Meningsvormende raad Jaarstukken 2021BesluitenBeeld en geluid
22 juni 2022Politieke Avond
Exploitatiebudget pré project faseBeeld en geluid
Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatieBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum ZuidBeeld en geluid
Duurzaamheidsinvesteringen ESCo projectBeeld en geluid
Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026Beeld en geluid
15 juni 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 juni 2022Politieke Avond
Bestemmingsplan NaarderheemBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet Entree Muiden ZuidwestBeeld en geluid
Rekenkamer Onderzoek Effectiviteit woonbeleidBeeld en geluid
Vervolg - Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid
Zienswijze Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024Beeld en geluid
Concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid
Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio GVBeeld en geluid
Jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en Programmabegroting 2023 – 2026 Regio GV - Het Gesprek VIIBeeld en geluid
1 juni 2022Beeldvorming Voortgangsverslag I en PerspectiefbriefBeeld en geluid
31 mei 2022Beeldvorming Jaarstukken 2021Beeld en geluid
25 mei 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
11 mei 2022Politieke Avond
Proces en plannen Huibert van Eijkenstraat NaardenBeeld en geluid
Regeling bijdrage scootmobiel-stallingen Woon(zorg)complexenBeeld en geluid
Onderwijshuisvesting als programmaBeeld en geluid
Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26EBeeld en geluid
Mogelijke uitloop thema-uur Onderwijshuisvesting als programma
Project NaarderheemBeeld en geluid
20 april 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
13 april 2022Politieke Avond
Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen kredietBeeld en geluid
Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied het Mouwtje en BilderdijkparkBeeld en geluid
Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise MerenBeeld en geluid
Nota Bodembeheer gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
Sloop en nieuwbouw TweemasterBeeld en geluid
Zienswijze OFGV- Begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021Beeld en geluid
30 maart 2022InstallatieraadBesluitenBeeld en geluid
29 maart 2022AfscheidsraadBesluitenBeeld en geluid
9 maart 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 maart 2022Politieke Avond
Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019Beeld en geluid
Nota van Uitgangspunten Van der HelstparkBeeld en geluid
Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019
Portefeuille vastgoedBeeld en geluid
Transitievisie WarmteBeeld en geluid
JeugdbeschermingBeeld en geluid
16 februari 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 februari 2022Politieke Avond
Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West)Beeld en geluid
Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025Beeld en geluid
Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap TomingroepBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet Parkeergarage De OlmenBeeld en geluid
Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk BussumBeeld en geluid
Nota RisicomanagementBeeld en geluid
26 januari 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
12 januari 2022Politieke Avond
Ontwikkeling pand De VonkBeeld en geluid
Procesvoorstel bestemmingsplan NaarderbosBeeld en geluid
Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet inburgering 2022Beeld en geluid
Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk BussumBeeld en geluid
Verstedelijkingsconcept MRABeeld en geluid
Sturen op samenwerkingBeeld en geluid

2021

DatumVergaderingDocumenten
15 december 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 december 2021Bespreking governance Regio G&V
1 december 2021Politieke Avond
Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&VBeeld en geluid
Beleidsplan sociaal domein 2022Beeld en geluid
Begrotingswijziging december 2021Beeld en geluid
Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNRBeeld en geluid
Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022Beeld en geluid
Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie VondelschoolBeeld en geluid
24 november 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 november 2021Politieke Avond
Artikel NRC onderzoek islamitische organisatiesBeeld en geluid
Implementatie nieuwe wet InburgeringBeeld en geluid
Politie Jaarplan en toelichtingBeeld en geluid
Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 Gooise MerenBeeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet bomenplan MuiderbergBeeld en geluid
3 november 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
3 november 2021Besloten raadsvergadering
27 oktober 2021Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2BesluitenBeeld en geluid
13 oktober 2021Politieke Avond
Mobiliteitsopgaven en kansenBeeld en geluid
JeugdnotaBeeld en geluid
Ruimtelijke ordening en raadBeeld en geluid
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)
6 oktober 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 oktober 2021Beeldvorming Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2Beeld en geluid
29 september 2021Raamwerk Omgevingsvisie - Beeldvormend gesprekBeeld en geluid
22 september 2021Politieke Avond
Aanbevelingen Rekenkamercommissie onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-participatie in Gooise Meren (2258963)Beeld en geluid
Verkeersknooppunt A1 ter hoogte Ter Gooi/CrailoBeeld en geluid
Stand van zaken bestemmingsplan NaarderbosBeeld en geluid
Stand van zaken bestemmingsplan Naarderbos (vervolg)
Aquathermie MuiderbergBeeld en geluid
15 september 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
1 september 2021Politieke Avond
Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven NaardenBeeld en geluid
Verstrekken lening (2e tranche) aan Warmtebedrijf MuiderbergBeeld en geluid
Voteren uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden - Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost MuidenBeeld en geluid
Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNRBeeld en geluid
Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRABeeld en geluid
Beleidsnota Buitenreclame 2021Beeld en geluid
7 juli 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 juni 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
29 juni 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
24 juni 2021Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap CrailoBeeld en geluid
24 juni 2021Gesprek Commissaris van de Koning met raadsleden Gooise MerenBeeld en geluid
23 juni 2021Politieke Avond 23 juni 2021
Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRABeeld en geluid
Projectopdracht EmmalocatieBeeld en geluid
Beheerplannen 2022-2025Beeld en geluid
Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven NaardenBeeld en geluid
Beheerplannen 2022-2025 - vervolgBeeld en geluid
16 juni 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 juni 2021Bestemmingsplan Bredius - Vervolg gesprekBeeld en geluid
9 juni 2021Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / PerspectiefnotaBeeld en geluid
8 juni 2021Beeldvorming Jaarstukken 2020Beeld en geluid
8 juni 2021Besloten raadsvergadering
2 juni 2021Politieke Avond
Regionale Energie Strategie 1.0 NHZBeeld en geluid
Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te NaardenBeeld en geluid
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzamelingBeeld en geluid
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling - Uitloop Gesprek III
Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020Beeld en geluid
Bestemmingsplan BrediusBeeld en geluid
26 mei 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 mei 2021Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap CrailoBeeld en geluid
18 mei 2021Besloten raadsvergadering
12 mei 2021Politieke Avond
Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal NaarderwoonbosBeeld en geluid
Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap TomingroepBeeld en geluid
Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / KapelstraatBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting VeiligheidsregioBeeld en geluid
Verantwoording externe inhuurBeeld en geluid
11 mei 2021Presentatie en beeldvorming gemeenschappelijke raden Buurtschap Crailo
21 april 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 april 2021Politieke Avond
Bestuurlijke Kadernotitie Transitievisie WarmteBeeld en geluid
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg NaardenBeeld en geluid
Voortgang Aquathermieproject MuiderbergBeeld en geluid
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden - Vervolg
Zienswijze ontwerp begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 OFGVBeeld en geluid
Zienswijze op voorstel Transitiecommissie Metropool regio AmsterdamBeeld en geluid
8 april 2021Besloten raadsvergadering
7 april 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
24 maart 2021Politieke Avond
Nota van Uitgangspunten Amersfoortsestraatweg 81-85 BussumBeeld en geluid
Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domeinBeeld en geluid
Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallenBeeld en geluid
Project beheerplannen openbare ruimte- scenario’sBeeld en geluid
Restauratie VondelschoolBeeld en geluid
Zienswijze uittreedovereenkomst Amsterdam GNR en de Gooise NatuuragendaBeeld en geluid
18 maart 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
3 maart 2021Politieke Avond
Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domeinBeeld en geluid
Erfgoedvisie Gooise MerenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 NaardenBeeld en geluid
Erfgoedvisie Gooise Meren (vervolg)
17 februari 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 februari 2021Politieke Avond
Duurzame balans in begrotingBeeld en geluid
OmgevingsvisieBeeld en geluid
3 februari 2021Politieke Avond
Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024Beeld en geluid
Advies uitzendlicentie lokale omroepBeeld en geluid
Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoerBeeld en geluid
Project Integraal Beheerplan Openbare RuimteBeeld en geluid
ParkeerverordeningBeeld en geluid
Mobiliteitsplan Goed en Veilig op wegBeeld en geluid
27 januari 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
13 januari 2021Politieke Avond
Transitievisie WarmteBeeld en geluid
Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatformsBeeld en geluid
Herontwikkeling locatie Verlosserkerk te BussumBeeld en geluid
Uitkomsten Bestuurlijk Overleg MIRTBeeld en geluid
Eventuele uitloop Gesprek I

Voorgaande jaren