Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderdata

29 januari 2020

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Beleidskader bewonersplatforms

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur II

Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 Bussum

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Garantstelling Spant!

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur III

Realisatie sporthal Bredius Muiden

4 februari 2020

Bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo

Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1
20:00 - 23:00
Agenda
12 februari 2020

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2020

DatumVergaderingDocumenten
22 januari 2020Besloten raadsvergadering
22 januari 2020RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
15 januari 2020Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid
8 januari 2020Politieke Avond
Mobiliteitsvisie en ParkeervisieBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (Vervolg)
Algemene Plaatselijke Verordening 2020Beeld en geluid
Krediet aanleg hockeyvelden Bredius MuidenBeeld en geluid
Projecten centrum BussumBeeld en geluid
Verder met de vesting MuidenBeeld en geluid
7 januari 2020Beeldvormende bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan CrailoBeeld en geluid

2019

DatumVergaderingDocumenten
11 december 2019Besloten raadsvergadering
11 december 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
27 november 2019Politieke Avond
Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Integraal huisvestingsplan onderwijsBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk - Bestemmingsplan Stedelijk Gebied Centrum Keverdijk - Gesprek IVBeeld en geluid
VANG (Regio GAD)Beeld en geluid
Ontwikkelingsvisie MariënburgBeeld en geluid
Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 (wensen en opvattingen)Beeld en geluid
25 november 2019In gesprek met de Regio Gooi en VechtstreekBeeld en geluid
20 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 november 2019Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk
30 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
16 oktober 2019Politieke avond
Schootsvelden Muiden zuid (Mariahoeveweg)Beeld en geluid
Revitalisering aula algemene begraafplaats BussumBeeld en geluid
15 oktober 2019Politieke Avond (Begroting en Voortgangsverslag)Beeld en geluid
9 oktober 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 oktober 2019Uitvoering motie Visie Buitenruimte - Thema-uurBeeld en geluid
25 september 2019Politieke Avond
Bestemmingsplan Oud ValkeveenBeeld en geluid
Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)
Herinrichting buitenruimte gemeentehuisBeeld en geluid
Fusie ArchiefdienstenBeeld en geluid
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019Beeld en geluid
Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020Beeld en geluid
18 september 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
4 september 2019Politieke Avond
DierenwelzijnsbeleidBeeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan WerkBeeld en geluid
Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland ZuidBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)Beeld en geluid
Voortgang gebiedsontwikkeling CrailoBeeld en geluid
Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-BussumBeeld en geluid
3 juli 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 juni 2019Politieke Avond
Uitgangspunten voor visie mobiliteit (incl. parkeren)Beeld en geluid
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 NaardenBeeld en geluid
Ziekenhuis Ter Gooi - Ontwikkeling zorg in regio/Plannen en strategie Ter Gooi
Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (Vervolg)Beeld en geluid
Beschikbaar stellen krediet Bruggen Oud BlaricumerwegBeeld en geluid
12 juni 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 juni 2019Politieke AvondBeeld en geluid
29 mei 2019Politieke Avond
Energietransitie (Regionale Energiestrategie)Beeld en geluid
Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van BussumBeeld en geluid
Evaluatie parkerenBeeld en geluid
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodatiesBeeld en geluid
Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-bBeeld en geluid
Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&VBeeld en geluid
22 mei 2019Besloten raadsvergadering
22 mei 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 mei 2019Politieke Avond
Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budgetBeeld en geluid
Financiele Verordening gemeente Gooise MerenBeeld en geluid
De bibliotheek Bussum als third place
Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'NotulenBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GVNotulenBeeld en geluid
17 april 2019Besloten raadsvergadering
17 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
10 april 2019Politieke Avond
Visie Muiden ZuidwestNotulenBeeld en geluid
Welstandsnota Gooise Meren 2019NotulenBeeld en geluid
Grondbeleid en compensatieregelingBeeld en geluid
3 april 2019Besloten raadsvergadering
3 april 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
20 maart 2019Politieke Avond
Stedenbouwkundige opzet BrediusNotulenBeeld en geluid
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, NaardenNotulenBeeld en geluid
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'NotulenBeeld en geluid
Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Gebiedsvisie Centrum + CentrumplanBeeld en geluid
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
27 februari 2019Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie BuitenruimteBeeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise MerenBeeld en geluid
13 februari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 januari 2019GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur IBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek IINotulenBeeld en geluid
30 januari 2019Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
23 januari 2019RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
9 januari 2019Algemene plaatselijke verordening Gooise MerenNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen"NotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en VechtstreekNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4aNotulenBeeld en geluid
9 januari 2019Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022NotulenBeeld en geluid

2018

DatumVergaderingDocumenten
12 december 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
28 november 2018Politieke avond
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Inclusie Gooise Meren: Iedereen doet mee
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk'Notulen
Stand van zaken project BOR-grondenBeeld en geluid
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022NotulenBeeld en geluid
Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGVNotulenBeeld en geluid
21 november 2018Besloten raadsvergadering
21 november 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslagBesluitenBeeld en geluid
7 november 2018Politieke Avond
Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022Notulen
Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)
Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I
Nota Reserves en VoorzieningenNotulen
31 oktober 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
31 oktober 2018Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2BesluitenBeeld en geluid
18 oktober 2018Extra raadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
17 oktober 2018Herijking gebiedsvisie centrum Bussum - Thema-uur VBeeld en geluid
17 oktober 2018Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan Bredius te Muiden - Thema-uur IVBeeld en geluid
17 oktober 2018Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren voorb.kredieten deelprojecten (973865) Gesprek INotulenBeeld en geluid
17 oktober 2018Onderzoek woningbehoefte - prestatieafspraken - Thema-uur IIIBeeld en geluid
17 oktober 2018Omgevingsvergunningen en erfgoed - Thema-uur IBeeld en geluid
17 oktober 2018Renovatie bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden - Thema-uur IIBeeld en geluid
16 oktober 2018Politieke Avond Begroting 2019-2022 en Voortgangsverslag 2018-2Beeld en geluid
10 oktober 2018 Besloten raadsvergadering De Krijgsman Beeld en geluid
10 oktober 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 september 2018Visie Passantenhaven Naarden - gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting - Thema-uur IBeeld en geluid
19 september 2018RaadsvergaderingNotulenBesluiten
5 september 2018Nota Activabeleid 2018 Gooise Meren (204926) - Gesprek IVNotulenBeeld en geluid
5 september 2018Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IB
5 september 2018Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782) Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
5 september 2018Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IA - meesprekersNotulen
5 september 2018Verordening Werk en Participatie (940254) Gesprek IIBeeld en geluid
11 juli 2018Buitenruimte en gebouwen: van visie naar vegen en verven - Thema-uur I
11 juli 2018Actualisatie Verordening Participatiewet - Thema-uur IIBeeld en geluid
4 juli 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
27 juni 2018RaadsvergaderingBesluiten
20 juni 2018Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022 - Thema-uur IIIBeeld en geluid
20 juni 2018Rekenkamerrapport Grip op samenwerking - Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
20 juni 2018Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden Thema-uur IBeeld en geluid
20 juni 2018Veiligheid - Integraal Veiligheidsplan en Vuurwerkvrije zone - Thema-uur IIBeeld en geluid
20 juni 2018Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart) (752649) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
20 juni 2018Zienswijze begrotingen Goois Natuurreservaat (802055) Gesprek INotulenBeeld en geluid
13 juni 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
6 juni 2018Plenaire beeldvorming Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 2018-1
30 mei 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
30 mei 2018Zienswijze programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 Regio G&V (773101) Gesprek INotulenBeeld en geluid
30 mei 2018Bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg te Naarden (663704) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
23 mei 2018RaadsvergaderingBesluiten
16 mei 2018Besloten raadsvergadering - actuele ontwikkelingen
16 mei 2018Zienswijze ontwerp begroting werkvoorzieningschap Tomingroep 2019 (774274) - Gesprek I
16 mei 2018Zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veiligheidsregio (765996) - Gesprek II
25 april 2018RaadsvergaderingBesluiten
18 april 2018Wensen en opvattingen inzake de MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 2017 (730365) - Gesprek II
18 april 2018Voortgang project De Krijgsman - Thema-uur II
18 april 2018Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek I
18 april 2018Bredius-woningtypen - Thema-uur I
29 maart 2018InstallatieraadBesluiten
28 maart 2018AfscheidsraadBesluiten
7 maart 2018RaadsvergaderingBesluiten
21 februari 2018Zienswijze fusieverkenning veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en GGD-en (668924) - Gesprek IINotulenBeeld en geluid
21 februari 2018Herinrichting van het oude Rijksweg A1 tracé in Muiden ten oosten van de Vecht - Presentatie door Stadsraad Muiden
21 februari 2018Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
14 februari 2018RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 februari 2018Visie Buitenruimte Gooise Meren (629893) Gesprek IA+BNotulen
31 januari 2018Strategisch accommodatiebeleidsplan (639134) - Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
31 januari 2018Aanvullend Erfpachtbeleid (505802) - Gesprek INotulenBeeld en geluid
31 januari 2018Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme (621019) Algemene subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018 (621171) - Gesprek IINotulen
31 januari 2018Spoorwegovergang Zwarteweg/Comeniuslaan - Aanpassingen spoor en dichtligtijden - Thema-uur I
31 januari 2018Geluidsproblematiek A1 - Naarderbos - Presentatie
24 januari 2018RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
10 januari 2018Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725) Gesprek IVNotulenBeeld en geluid
10 januari 2018Fusie archiefdiensten Gooi en Vechtstreek (598878) Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
10 januari 2018Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139) Gesprek INotulenBeeld en geluid
10 januari 2018Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (564260) Gesprek IINotulenBeeld en geluid

2017

DatumVergaderingDocumenten
18 december 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
13 december 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
4 december 2017Gezamenlijke bijeenkomst Aankoop Crailo Noord en ZuidNotulen
29 november 2017Centrumplan Keverdijk - Thema-uur IIBeeld en geluid
29 november 2017Grondvervuiling De Krijgsman Thema-uur IBeeld en geluid
29 november 2017Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
29 november 2017Aankoop Brediusgronden (548941) Gesprek INotulenBeeld en geluid
29 november 2017Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IANotulenBeeld en geluid
22 november 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
22 november 2017Besloten raadsvergadering
15 november 2017Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIB
15 november 2017Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIANotulenBeeld en geluid
15 november 2017Kadernota Verkeer voor het centrum van Bussum (512361) Gesprek INotulenBeeld en geluid
15 november 2017Economische Visie (535091) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
15 november 2017Werksessie Beeldkwaliteitsplan de Overtuinen/IJmeerdijk (377740)
8 november 2017RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
8 november 2017Programma MVO Thema-uur IBeeld en geluid
8 november 2017Verordening Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IVNotulenBeeld en geluid
8 november 2017Rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395) Gesprek IIINotulenBeeld en geluid
8 november 2017Aankoop Crailo (535858) Gesprek INotulenBeeld en geluid
8 november 2017Preventie en Handhavingsplan Alcohol jeugd 2017-2020 (509886) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
1 november 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
18 oktober 2017Integraal huisvestingsplan onderwijs Thema-uur IIBeeld en geluid
18 oktober 2017Vastgoedportefeuille Gooise Meren Thema-uur IBeeld en geluid
18 oktober 2017Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) Gesprek INotulenBeeld en geluid
17 oktober 2017Plenaire beeldvorming voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021NotulenBeeld en geluid
17 oktober 2017Technische vragen markt over voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021
11 oktober 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
4 oktober 2017Verdiepingsavond aankoop BrediusBeeld en geluid
4 oktober 2017Besloten raadsvergadering
27 september 2017Stand van zaken RSA (Regionale Samenwerkings Agenda) (Thema-uur III)Beeld en geluid
27 september 2017Toekomst park Het Mouwtje (Presentatie II)Beeld en geluid
27 september 2017Meerjarenprogramma Geluidsanering (Thema-uur II)Beeld en geluid
27 september 2017Preventie en resultaten gezondheidspeiling (Thema-uur I)Beeld en geluid
27 september 2017Achtergronden en toekomstbeeld Scapino terrein (Presentatie I)Beeld en geluid
20 september 2017Besloten raadsvergadering
20 september 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
13 september 2017Inwonersbijeenkomst samenwerking met Weesp
6 september 2017Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
6 september 2017Verklaring van geen bedenkingen Brediusweg 77 (338687) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
6 september 2017Nota van uitgangspunten vernieuwen subsidiesystematiek Gooise Meren (360660) (Gesprek I)Notulen
12 juli 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
5 juli 2017Participatietraject samenwerking Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht (334003) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Peilnota 4 - Sociaal domein (Thema-uur I)Beeld en geluid
5 juli 2017Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren (325129) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Rekenkameronderzoek Lokaal economisch beleid (329638) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
5 juli 2017Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
28 juni 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
21 juni 2017Meningsvormende raad jaarstukken 2016, voortgangsverslag 2017-1 en perspectiefnota 2018NotulenBeeld en geluid
14 juni 2017Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2018 (320653) (Gesprek V)Notulen
14 juni 2017Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (Thema-uur I)Beeld en geluid
14 juni 2017Aanpassen kaders project Borgronden (321424) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
14 juni 2017Zienswijze begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018, jaarstukken 2016 en begrotingswijziging RSA (317952) (Gesprek III)Notulen
14 juni 2017Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
14 juni 2017Zienswijze beleidsplan GNR '17-'20 en concept begr. wijz. '17 (321446) (Gesprek I)Notulen
12 juni 2017Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Presentatie en vragenronde)
7 juni 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
6 juni 2017Harmonisatie Parkeerbeleid (307923) (Vervolggesprek)Notulen
31 mei 2017Plenaire beeldvormende bespreking P&CNotulenBeeld en geluid
31 mei 2017 Technische vragenmarkt over Jaarstukken 2016, Voortgangsverslag 2017-1 en Perspectiefnota 2018
22 mei 2017Verordening Jeugdhulp (304192) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Economische Visie (311549) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Integraal Veiligheidsplan 2017-2018 (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 (311323) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
22 mei 2017Harmonisatie parkeerbeleid (307923) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
17 mei 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
10 mei 2017Zienswijze begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio (305165) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
10 mei 2017Voorlopige jaarstukken OFGV 2016, begrotingswijziging OFGV 2017 en ontwerpbegroting OFGV 2018 (303633) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
10 mei 2017Opheffen GR Primair onderwijs en instemmen met statuten Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek (296004) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
10 mei 2017Ziekenhuis Tergooi (Presentatie I)Beeld en geluid
19 april 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
6 april 2017Overleg Gedeputeerde en delegatie Raad Gooise Meren over ARHI-procedureNotulenBeeld en geluid
5 april 2017Dienstverleningsconcept (Presentatie III)Beeld en geluid
5 april 2017Stand van zaken RSA (Presentatie IV)Beeld en geluid
5 april 2017Onderzoeksrapport brug Oud Blaricumerweg (Presentatie I)Beeld en geluid
5 april 2017GAD - Van Afval naar Grondstof in Gooise Meren (Presentatie II)Beeld en geluid
29 maart 2017Besloten raadsvergaderingNotulen
29 maart 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
22 maart 2017Aanleg kunstgrasveld (2e veld) Bredius te Muiden (278520) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017PvE, uitgangspunten en PvA Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (264705) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017Harmonisatie erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017 (282892) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
22 maart 2017Buitenhaven Muiden (Presentatie I)
22 maart 2017Gewijzigd bestemmingsplan Het Spiegel - Graaf Florislaan 2 t.b.v. de Emmaschool (276077) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
8 maart 2017Raadsvergadering (besloten)
8 maart 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
1 maart 2017Sport- en beweegvisie 2017-2021 (Thema-uur IV)Beeld en geluid
1 maart 2017Stand van zaken De Krijgsman (Thema-uur III)Beeld en geluid
1 maart 2017Integraal veiligheidsplan 2017-2018 (Thema-uur II)Beeld en geluid
1 maart 2017Veiligheid en leefbaarheid op en rond overweg Comeniuslaan / Zwarteweg (Presentatie II)Beeld en geluid
1 maart 2017Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Thema-uur I)Beeld en geluid
1 maart 2017Ouderen en ouderenbeleid in Gooise Meren (Presentatie I)Beeld en geluid
15 februari 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
1 februari 2017Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030 (240465) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
1 februari 2017Instellen auditcommissie (256475) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
1 februari 2017Uitgangspunten voor het verkeersplan centrum Bussum(192063) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
1 februari 2017Initiatief raadsvoorstel Vervolgopdracht Regioambassadeurs (Fambach/Sweijen) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
25 januari 2017RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
18 januari 2017Buitengewone raadsvergadering: Installatie burgemeester van Gooise MerenNotulenBeeld en geluid
11 januari 2017Lokale omroep (Thema-uur I)Beeld en geluid
11 januari 2017Aanpak kruispunt Brinklaan – Havenstraat – Nassaulaan (88539) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid

2016

DatumVergaderingDocumenten
21 december 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
21 december 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
21 december 2016Spoorse doorsnijdingen (Thema-uur I)Beeld en geluid
21 december 2016Project Initiatief Document (PID) Herstelplan Echobos (197327) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
7 december 2016Besloten raadsvergadering (besluitvormend)
7 december 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
7 december 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
7 december 2016Visie Burgerparticipatie in de gemeente Gooise Meren (208652) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
7 december 2016Zienswijze conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang (194447) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
7 december 2016Transitie Goois Natuurreservaat (GNR) in het bijzonder de statutenwijziging (Thema-uur I)Beeld en geluid
7 december 2016Lokale woonvisie (Thema-uur I)Beeld en geluid
23 november 2016Besloten raadsvergadering (besluitvormend)
23 november 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
23 november 2016Uitgangspunten parkeren (162782) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
23 november 2016Jongeren in Gooise Meren (Thema-uur I)Beeld en geluid
23 november 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
23 november 2016Afstoten Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden (160882) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
23 november 2016Goois Natuurreservaat - Transitieplan en Uitvoeringsprogramma (Presentatie I)Beeld en geluid
23 november 2016Evaluatie politieke avond Gooise Meren en wijzigen Reglement van Orde voor de raad (193656)NotulenBeeld en geluid
9 november 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
9 november 2016Communicatieplan van de raad (Thema-uur II)Beeld en geluid
9 november 2016Accommodatiebeleid - inventarisatie vastgoed (Thema-uur III)Beeld en geluid
9 november 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
9 november 2016Bibliotheek en samenleving (Presentatie II)Beeld en geluid
9 november 2016Bespreken taakuitvoering en ontwikkeling Veiligheidsregio (Thema-uur I)Beeld en geluid
9 november 2016Dorpsvisie Muiderberg door Dorpsraad Muiderberg (Presentatie I)Beeld en geluid
2 november 2016Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2017NotulenBesluitenBeeld en geluid
2 november 2016Openbare raadsvergadering (aanbeveling burgemeester Gooise Meren)NotulenBesluitenBeeld en geluid
26 oktober 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
26 oktober 2016Uitkomsten risico-analyse project Keverdijk (Thema-uur III )Beeld en geluid
26 oktober 2016Vragenuurtje (geannuleerd)
26 oktober 2016Intensiveringsprogramma participatie (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
26 oktober 2016Lokale woonvisie (Thema-uur I)Beeld en geluid
26 oktober 2016Visie begraafplaatsen Gooise Meren (102622) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
26 oktober 2016Versnellingsagenda duurzaamheid (Thema-uur II)Beeld en geluid
25 oktober 2016Beeldvormend gesprek Begroting 2017 (122198)NotulenBeeld en geluid
25 oktober 2016Beeldvormend gesprek Voortgangsverslag 2016-2 (122913)NotulenBeeld en geluid
12 oktober 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
12 oktober 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
12 oktober 2016Werkwijze Projectenboek (Presentatie)Beeld en geluid
12 oktober 2016Gemeentewapen Gooise Meren (93633) én Gebruik gemeentewapens Naarden, Muiden en Bussum (94038) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
28 september 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
28 september 2016Zienswijze regionale woonvisie (111021) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
28 september 2016De Krijgsman (113788) (Gesprek VI)NotulenBeeld en geluid
28 september 2016Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg (101225) (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
28 september 2016Krediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West (103814) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
28 september 2016Uitgangspunten harmonisatie rioolheffing (109742) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
28 september 2016Afzien beroep bestemmingsplan Bloemendalerpolder (112217) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
14 september 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
14 september 2016GEANNULEERD!! - Nieuwe kaders Schoutenwerf (80728) (Gesprek)
14 september 2016Evaluatie regioambassadeurs (Thema-uur IV)Beeld en geluid
14 september 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
14 september 2016Intensiveringsprogramma participatie (Thema-uur I)Beeld en geluid
14 september 2016Actuele stand van zaken - werkwijze op AZC Crailo (Thema-uur II)Beeld en geluid
14 september 2016Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum (71566) (Thema-uur III)Beeld en geluid
31 augustus 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
31 augustus 2016Vaststellen Algemene Verklaringen van geen Bedenkingen (85695) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
31 augustus 2016Strategische uitgangspunten huisvesting statushouders (88500) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
31 augustus 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
31 augustus 2016Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum Bussum (71566) (Thema-uur I)Beeld en geluid
31 augustus 2016Nieuwe kaders voor ontwikkeling Bouwplan Schoutenwerf te Muiden (80728) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
13 juli 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
6 juli 2016Perspectiefnota (Meningvormende raad)BesluitenBeeld en geluid
29 juni 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
29 juni 2016Vaststellen PID Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden (73247) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
29 juni 2016Vragenuurtje
29 juni 2016Verzoek tot plaatsing op het Plan van Scholen 2017-2020 (67075) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
29 juni 2016Vaststelling Verordening kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Gooise Meren 2016 (67285) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
29 juni 2016Privacy en Jeugdzorg (Thema-uur)Beeld en geluid
22 juni 2016Perspectiefnota 2017 (68846) (Gesprek)NotulenBeeld en geluid
22 juni 2016Uitkomsten Gooise Meren in Balans (presentatie)Beeld en geluid
15 juni 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
15 juni 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
15 juni 2016Versterken regionale samenwerking MRA (68385)NotulenBeeld en geluid
15 juni 2016Jaarstukken 2015 Bussum, Muiden, Naarden(68122) & Raadsmededeling Sociaal Jaarverslag (64157) (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
15 juni 2016Voortgangsverslag I 2016 (65253) Gesprek IINotulenBeeld en geluid
15 juni 2016Plan Schoutenwerf te Muiden (Thema-uur)
15 juni 2016Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 regio Gooi & Vechtstreek (54500) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
8 juni 2016Extra raadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
1 juni 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
1 juni 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
1 juni 2016Zienswijze begroting en jaarstukken Tomingroep (Gesprek I)Notulen
1 juni 2016Bensdorp (presentatie)Beeld en geluid
1 juni 2016Verder met de vesting Muiden (Thema-uur II)
1 juni 2016Samenwerking binnen de regio (Regiopodium/Regio-ambassadeurs) (Thema-uur I)Beeld en geluid
25 mei 2016Harmonisatie parkeertarieven (verdiepingsavond)
25 mei 2016Extra raadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
18 mei 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
18 mei 2016Financiële verordeningen artikelen 212, 213 en 213a (39064) (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
18 mei 2016Vaststellen subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-2017 (48051) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
18 mei 2016Jaarwerkplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016 Gooise Meren (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
18 mei 2016Programma Doe-democratie in Gooise Meren (39205) (Thema-uur)Beeld en geluid
18 mei 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
18 mei 2016Zienswijze begroting 2017 (45729) en jaarstukken 2015 (45774) Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
11 mei 2016Presentatie Harmonisatie parkeerbeleid (verdiepingsavond)
20 april 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
20 april 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
20 april 2016Metropool Regio Amsterdam (MRA) (Thema-uur)Beeld en geluid
20 april 2016Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
20 april 2016Historisch erfgoed Gooise Meren (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur)Beeld en geluid
20 april 2016Evaluatie RSA regio Gooi & Vechtstreek (Gesprek II)Notulen
20 april 2016Kennisnemen van de conceptbegroting OFGV 2017 en begrotingswijziging OFGV 2016 v02 (41140) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
6 april 2016Woonbeleid en -visie (Thema-uur)Beeld en geluid
6 april 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
6 april 2016Vaststellen Nota van Uitgangspunten Rioolvervanging en Herinrichting Muiden Noord-West (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
6 april 2016Presentatie plan van aanpak Gooise Meren in balans! (Thema-uur)Beeld en geluid
6 april 2016Aankoop gronden Bredius (17923) (Thema-uur)Beeld en geluid
6 april 2016Houtskoolschets bescherming en opvang regio Gooi en Vechtstreek (21330) (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
30 maart 2016Extra RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
23 maart 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
23 maart 2016Oplossing huisvesting jongeren en statushouders (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur)Beeld en geluid
23 maart 2016Veilig Thuis (Thema-uur)Beeld en geluid
23 maart 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
9 maart 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
9 maart 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
9 maart 2016Oudere Dorp-Brinklaan 15ab (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
9 maart 2016Naarden buiten de Vesting (Thema-uur)Beeld en geluid
9 maart 2016Programmabegroting 2016 (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
24 februari 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
24 februari 2016Begroting sociaal-beleidsinhoudelijk (Gesprek V)NotulenBeeld en geluid
24 februari 2016Begroting fysiek-beleidsinhoudelijk (Gesprek IV)NotulenBeeld en geluid
24 februari 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
24 februari 2016Krediet Oud Blaricummerweg (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
24 februari 2016Transitieplan GNR (Gesprek III)NotulenBeeld en geluid
24 februari 2016Begroting financieel-beleidsinhoudelijk (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
10 februari 2016Raadsvergadering (besloten)
10 februari 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
10 februari 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
10 februari 2016Actiecomité Bussum-Zuid (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur)Beeld en geluid
10 februari 2016Project De Krijgsman (Thema-uur)Beeld en geluid
10 februari 2016RSA (Gesprek)NotulenBeeld en geluid
3 februari 2016Verdiepingsavond (openbaar)
27 januari 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
27 januari 2016Vestingwerken (Thema-uur)Beeld en geluid
27 januari 2016Kadernota regio G&V (Gesprek II)NotulenBeeld en geluid
27 januari 2016RSA (Gesprek I)NotulenBeeld en geluid
27 januari 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
13 januari 2016RaadsvergaderingNotulenBesluitenBeeld en geluid
13 januari 2016VragenuurtjeBeeld en geluid
4 januari 2016Installatieraad Gooise MerenNotulenBesluitenBeeld en geluid