Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 28 september 2022


19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Nota Bovenwijkse voorzieningen

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek II

Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan

20:45 - 21:45
Raadzaal , Thema-uur I

Hocras Locatie - presentatie concept stedenbouwkundig plan

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek III

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid

22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage , Thema-uur II

Muiden Noord-West

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Nota Bovenwijkse voorzieningen

Het Gesprek I

Met de Nota Bovenwijkse voorzieningen maakt gemeente Gooise Meren een stap in de verdere professionalisering in het projectmatig werken binnen de gemeente. Ontwikkelende partijen zijn vooraf op de hoogte van de bijdrage die aan nieuwe bouwplannen wordt opgelegd voor de investeringen van de gemeente in het openbaar gebied om de goede bereikbaarheid en goede leefomgeving van de gemeente Gooise Meren (blijvend) te waarborgen.

Hiermee voldoet de gemeente aan de plicht om deze kosten te verhalen zoals is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die vermoedelijk op 1 januari 2023 wordt vervangen door de Omgevingswet (Ow).

De voorzitter is Mark Marshall

Bijgevoegde documenten

Vergadercentrum 1e etage

Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Hocras Locatie - presentatie concept stedenbouwkundig plan

Thema-uur I

Met het vertrek van Hocras uit Bussum is het bedrijfsterrein aan de Franse Kampweg grotendeels vrijgekomen. De eigenaar van het terrein en de gemeente willen het terrein transformeren voor deels bedrijfs- en onderwijsdoeleinden en onderzoeken of woningbouw mogelijk is. Deze herontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan en moet daarom worden gewijzigd. Hiervoor dient eerst een stedenbouwkundig plan ter vaststelling aan de raad te worden aangeboden. Daarna start (mogelijk) de bestemmingsplanprocedure.

Tijdens dit thema-uur wordt de raad alleen geïnformeerd over de huidige fase waarin het stedenbouwkundig plan wordt gevormd. Er is dus nog geen sprake van een besluitvormingsproces. De raad heeft de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen over de invulling van het plan.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Vergadercentrum 1e etage

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid

Het Gesprek III

Het geldende archeologiebeleid in de Gooise Meren is niet actueel en is na de fusie in 2016 nog niet geharmoniseerd. Voor de voormalige gemeenten Naarden, Bussum en Muiden geldt nu nog een eigen archeologische verwachtingen- en beleidskaart of verschillende bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met archeologische waarden.

Met het voorliggende raadsvoorstel wordt tevens voor het gehele grondgebied een actueel en geharmoniseerd archeologiebeleid vastgesteld. Om het nieuwe beleid juridisch-planologisch te borgen is een paraplubestemmingsplan opgesteld. De raadsleden gaan hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Vergadercentrum 1e etage

Muiden Noord-West

Thema-uur II

In april 2022 is de raad geïnformeerd over het project ‘Integrale aanpak Muiden Noordwest’. Er komen namelijk veel opgaven samen in het noordwestelijk deel van Muiden, zowel op lokaal als regionaal niveau. De gemeente start daarom met een integrale aanpak. De eerste fase van het project is het maken van een masterplan. Op basis van onderzoek en inbreng van alle inwoners en stakeholders moet het masterplan richting geven aan de gewenste ontwikkeling van het gebied.

De participatie met inwoners voor het masterplan is inmiddels gestart.  De raad wordt op een later tijdstip gevraagd om kaders te stellen voor de uitwerking van het definitieve masterplan voor Muiden Noordwest. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 zijn.

De voorzitter is Petra Vonk.