Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Hocras locatie

Met het vertrek van Hocras uit Bussum komt het bedrijfsterrein aan de Franse Kampweg grotendeels vrij. Het idee is ontstaan om een verkenning te doen naar de verplaatsing van 1 van de scholen voor voortgezet onderwijs uit Bussum naar deze locatie. De eigenaar van het terrein en de gemeente willen naast bedrijfsdoeleinden en onderwijsdoeleinden ook onderzoeken of woningbouw mogelijk is. Hocras en de gemeente werken daarom aan een financiële en ruimtelijke verkenning voor de gedeeltelijke transformatie van het bedrijfsterrein aan de Frans Kampweg.

De komende fase is vooral een fase van financiële en ruimtelijke verkenning. Eind 2020 wordt er een stedenbouwkundig plan opgeleverd. De herontwikkeling van het Hocras-terrein met gedeeltelijk wonen en onderwijs is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient gewijzigd te worden.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming tijdens de zogenaamde ‘omgevingstafels’ die worden georganiseerde tijdens het planvormingsproces. Na oplevering van het stedenbouwkundig plan wordt het plan ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarna start de bestemmingsplanprocedure.

Bijeenkomst herontwikkeling Hocras

Direct omwonenden en belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 29 juni 2020 over de herontwikkeling van het Hocras terrein in Bussum.

Volg de bijeenkomst van 29 juni 2020 live en stel uw vraag via de chat

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief