Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Hocras locatie

Met het vertrek van Hocras uit Bussum komt het bedrijfsterrein aan de Franse Kampweg grotendeels vrij. Het idee is ontstaan om een verkenning te doen naar de verplaatsing van 1 van de scholen voor voortgezet onderwijs uit Bussum naar deze locatie. De eigenaar van het terrein en de gemeente willen naast bedrijfsdoeleinden en onderwijsdoeleinden ook onderzoeken of woningbouw mogelijk is. Hocras en de gemeente werken daarom aan een financiële en ruimtelijke verkenning voor de gedeeltelijke transformatie van het bedrijfsterrein aan de Frans Kampweg.

De komende fase is vooral een fase van financiële en ruimtelijke verkenning. Eind 2020 wordt er een stedenbouwkundig plan opgeleverd. De herontwikkeling van het Hocras-terrein met gedeeltelijk wonen en onderwijs is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient gewijzigd te worden.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming tijdens de zogenaamde ‘omgevingstafels’ die worden georganiseerd tijdens het planvormingsproces. Na oplevering van het stedenbouwkundig plan wordt het plan ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarna start de bestemmingsplanprocedure.

Kijk live mee bij bijeenkomst Hocras-terrein

Volg de bijeenkomst live op 29 september 2020 om 19.30 uur

Terugblik bijeenkomsten 7 juli en 14 september 2020

Tijdens de bewonersbijeenkomst over de Hocras-locatie op 14 september 2020 spraken omwonenden over verschillende varianten voor de nieuwe inrichting van het gebied. De variant met een parkachtige inrichting kon rekenen op de meeste bijval, al waren er twijfels bij bewoners of die inrichting haalbaar zal blijken.

Wethouder Jorrit Eijbersen vertelde tijdens de bijeenkomst dat de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over de mogelijke komst van een schoolgebouw naar de Hocras-locatie. Een middelbare school stuit op bezwaren van omwonenden die vrezen dat de komst en het verblijf van 1200 scholieren de rust in de omliggende kwetsbare natuur teveel zullen verstoren. Het college van burgemeester en wethouders vindt de locatie kansrijk en zal de gemeenteraad bij de start van de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan vragen in te stemmen met de komst van een school, woningen en ruimte voor kleinere bedrijfsunits. Er zijn gesprekken gaande met schoolbesturen om te bepalen welke school in aanmerking komt voor de nieuwbouw. De scholen zijn bijzonder geïnteresseerd in de locatie.

De bijeenkomst van 7 juli, 14 september en de nog geplande bijeenkomst op 29 september lopen vooruit op de formele inspraak voor de wijziging van het bestemmingsplan. De eigenaar van het terrein en de gemeente Gooise Meren verzamelen vooruitlopend daarop inbreng uit de omgeving voor het stedenbouwkundig plan. Met de vroegtijdige inbreng uit de omgeving willen zij een beter plan ontwikkelen.

Stedenbouwkundige Maartje Luisman van SVP Stedenbouw en Architectuur presenteerde op basis van de resultaten van de vorige bijeenkomst, 3 mogelijke inrichtingsvarianten. Bekijk de presentatie (PDF, 13 MB). Op basis van haar toelichting en de schetsen spraken omwonenden aan 3 tafels met elkaar over de verkeersontsluiting, stedenbouwkundige opzet, landschap, duurzaamheid en over de optimale mogelijke inpassing van de school. Bekijk de hand geschreven vellen met opmerkingen, ideeën en aandachtspunten (PDF, 245 kB).

Het bewaren van de rust in de omliggende natuur is een belangrijke zorg van omwonenden. Ook behoud of toevoeging van groen zodat een ecologische verbindingszone kan ontstaat en een veilige verkeersontsluiting vinden bewoners belangrijk. De parkvariant lijkt de meeste waarborgen te bieden. Ook omdat het schoolgebouw ( “als het er komt’) in die variant rond is wat vriendelijker oogt en kinderen binnen de school goede buitenruimte biedt.

Bijeenkomst 29 september 2020

De stedenbouwkundigen werken toe naar een conceptschets voor het gebied. Op 29 september 2020 is er een bewonersavond om de schetsmodellen te presenteren. Deze avond is in het Hocras-gebouw en start om 19.30 uur.

Volg de bijeenkomst live op 29 september om 19.30 uur.

Meld u aan als u op 29 september bij de bijeenkomst in het Hocras-gebouw wilt zijn. Graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Aanmelden kan tot 24 september 12.00 uur. U ontvangt daarna per mail bericht of u 1 van de deelnemers bent tijdens de bijeenkomst.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.