Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke avond 27 maart 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 20:30 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Raadzaal, Thema-uur I Programma Energietransitie
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Beeldkwaliteit versus Beleving
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Programma Energietransitie

Thema-uur I

Wereldwijd hebben we te maken met klimaatverandering. Gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair te zijn. Om hieraan te voldoen is een energietransitie nodig met passende maatregelen. De afgelopen jaren heeft de gemeente al stappen gezet in de overgang (transitie) naar duurzame energie. 

De komende tijd wil de gemeente de energietransitie meer vorm geven in een programma. Het programma loopt langs vier sporen: besparen, warmte, opwek en infrastructuur. De bedoeling is dat de vier sporen, met hun eigen acties en inzet, in samenhang zorgen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Dit thema-uur geeft meer inzicht en overzicht in het programma en de uitwerking van de landelijke doelstellingen naar lokale doelstellingen en activiteiten voor Gooise Meren.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp

Vergadercentrum 1e etage

Beeldkwaliteit versus Beleving

Thema-uur II

Een aangenomen motie uit 20221 roept het college op om het onderhoudsniveau van de buitenruimte (vastgelegd in de beheerplannen 2022 – 2025) na twee bloeiseizoenen te evalueren. De beheerplannen zijn op 1 januari 2022 van start gegaan en na het bloeiseizoen van 2023 zijn twee bloeiseizoenen verstreken.

In het college uitvoeringsprogramma (CUP) is opgenomen dat beeldkwaliteit vanuit het bewonersperspectief wordt gemeten. De gemeente heeft daarom via een enquête aan inwoners gevraagd wat zij vinden van het onderhoud van de buitenruimte. Ook is periodiek de beeldkwaliteit volgens CROW-normen gemeten.

In dit thema-uur informeert het college over de resultaten van de onderzoeken, de gevolgen van een lage(re) beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en hoe deze leefomgeving wordt beleefd.

De voorzitter is  Petra Vonk

  1. Zie besluitvorming bij de raadsvergadering  30 november 2022. Motie  Evaluatie beheers niveau openbare ruimte (M22-70)