Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 30 november 2022

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Benoeming wethouders (+ o.v.b. benoeming opvolgende raadsleden)

1. Amendement Benoemen nieuwe wethouders Gooise Meren

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a. Parkeerverordening *

d. Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid *

e. M22-92 Motie GDP/Hart - Richtlijnen voor plaatsing Trafo huisjes c.a. *

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden ∞

1. Motie Rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg

d. M22-89 Motie PvdA - Eenmalig afstaan BTW compensatie aan GNR ∞

1. Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

e. M22-70 Motie CDA - Evaluatie onderhoudsniveau beheerplannen buitenruimte ∞

f. Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening

1. Beantwoording vragen

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Normenkader 2022 en 2023 accountantscontrole

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 9 november 2022

Bijgevoegde documenten

b. Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen

  • 307109 Aedes - Gids Hoe bouwen we sociale huur
  • 312984 VPPG - Brief aan griffiers in gemeenteland
  • 316210 Provincie Noord Holland - Woonvisie
  • 221130 Ontslagbrief wethouder Luijten

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling  in handen college stellen

  • 302843 Mooi Naarden - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Huizerstraatweg 109 Naarden
  • 303740 Rensing Advocatuur - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Huizerstraatweg 109 Naarden

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering