Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 29 november 2023

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

Bijgevoegde documenten

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling worden beantwoord

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Amendement Visie Onderwijshuisvesting

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

b. Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2023 (711358)#

d. M23-113 Motie Wij Gooise Meren - MRA-Verbinding Almere - IJburg ∞

e. M23-116 Motie D66 - Trajectcontrole A1 ∞

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep (709668)

c. Telecommunicatieverordening Gooise Meren 2024 (709510)

d. Addendum Nota Bodembeheer gemeente Gooise Meren (710293)

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijst 8 november 2023

Bijgevoegde documenten

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

  • 720837 Ondernemers Vereniging Gooise Meren - Onderhoud Bussum
  • 719923 Inwoner - Regio Vervoer
  • 719549 Inwoners - Zienswijze document hoogspanningsverbinding door de Noordpolder
  • 719509 Raad van State - Beroep bestemmingsplan De Meerstroom
  • 718928 Inwoner - Klacht naleven regels plaatsing zonnepanelen in beschermd dorps- en stadsgezicht
  • 723330 Initiatiefgroep Muiden Vesting West - Busvoorzieningen in Muiden
  • 723085 MRA - 80 procent versie van de nieuwe MRA Agenda 2024-2028 in de maak
  • 721320 Vereniging Naarderbos - Zienswijze project hoogspanningstracé tussen Diemen en Ens
  • 723793 Sportvisserij Nederland - Loodgebruik door sportvissers
  • 723773 Inwoner - Opvolging besluitvorming Kop van de Jachthaven

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering