logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 27 oktober 2021

Raadzaal
15:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Meningsvormend

a.

Voortgangsverslag 2 2021

1.

Motie Voortgangsverslag 2

Bijgevoegde documenten

b.

Begroting 2022-2025

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Moties Inwoners en Bestuur

3.

Programma 2 - Veiligheid

4.

Motie Veiligheid

5.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

6.

Amendementen en moties Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

7.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

8.

Motie Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

10.

Programma 6 - Werk en Inkomen

11.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

12.

Motie Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

13.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

14.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

15.

Amendementen en moties Algemene baten en lasten

3.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten