Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2 27 oktober 2021

Raadzaal
15:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Meningsvormend

a.

Voortgangsverslag 2 2021

1.

Motie Voortgangsverslag 2

Bijgevoegde documenten

b.

Begroting 2022-2025

1.

Programma 1 - Inwoners en bestuur

2.

Moties Inwoners en Bestuur

3.

Programma 2 - Veiligheid

4.

Motie Veiligheid

5.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

6.

Amendementen en moties Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

7.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

8.

Motie Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Bijgevoegde documenten

9.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

10.

Programma 6 - Werk en Inkomen

11.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

12.

Motie Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

13.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

14.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

15.

Amendementen en moties Algemene baten en lasten

3.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten