Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 27 september 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek I Bestemmingsplan Centrum – Mariënburg Gooise Meren
20:45 - 21:45
Raadzaal, Thema-uur II Nieuwbouw parkeergarage De Olmen
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur III Regionale propositie en MRA-agenda
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Uitvoeringsagenda Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040

Thema-uur I

Tijdens dit thema-uur wordt uitleg gegeven hoe de Uitvoeringsagenda kan worden gebruikt en hoe deze is geplaatst in de Planning en Control cyclus (P&C-cyclus). Hierbij wordt duidelijk wat het verschil is tussen het actualiseren (jaarlijks) en herijken (elke 4 jaar bij start nieuwe raadsperiode) van de Uitvoeringsagenda.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Bestemmingsplan Centrum – Mariënburg Gooise Meren

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Nieuwbouw parkeergarage De Olmen

Thema-uur II

Nieuwbouw van Parkeergarage De Olmen maakt onderdeel uit van de Centrumvisie Bussum.

Tijdens dit thema-uur worden uitgevoerde onderzoeken (parkeertellingen, enquêtes en varianten studies) aan de raad gepresenteerd. Ondergrondse varianten in combinatie met woningbouw, maar ook bovengrondse oplossingen en capaciteit van het aantal te parkeren auto’s worden verduidelijkt en toegelicht.

De voorzitter is Floor Elderman.

Vergadercentrum 1e etage

Herziene participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat - Omgang uittreedsommen GNR Amsterdam en de provincie Noord-Holland

Het Gesprek II

Onderwerpen

22:00 - 23:00Raadzaal

Geen bijeenkomst

Vergadercentrum 1e etage

Regionale propositie en MRA-agenda

Thema-uur III

In dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over het proces in de aanloop naar een nieuwe concept MRA-agenda. Elke vier jaar wordt de MRA-agenda vernieuwd. De huidige agenda loopt af in 2024 en het doel van de MRA is om voor de periode 2024-2027 tot een nieuwe agenda te komen. De MRA heeft als eerste stap in het proces aan elke deelregio gevraagd om een voorstel te maken voor de nieuwe MRA-agenda. De deadline om deze in te dienen is 1 november 2023.

De conceptversie van de MRA-agenda (met concept meerjarenbegroting) wordt vervolgens in februari 2024  voorgelegd aan alle deelnemers. Gemeenteraden worden dan gevraagd om zienswijzen in te dienen op de conceptversie.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Bijgevoegde documenten