logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 7 september 2022

Comeniuszaal / Raadzaal
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek II

Verordening Wmo 2023 gemeente Gooise Meren

20:45 - 21:45
Raadzaal , Het Gesprek III

Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project

Vergadercentrum 1e etage , Het Gesprek IV

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te Naarden

22:00 - 23:00
Raadzaal , Thema-uur I

Veiligheid

Vergadercentrum 1e etage , Thema-uur II

Bouw appartementen Gooise Warande Bussum

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Herindelingsontwerp grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren

Het Gesprek I

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Verordening Wmo 2023 gemeente Gooise Meren

Het Gesprek II

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De rechten en plichten voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo zijn vastgelegd in een Verordening die de gemeenteraad moet vaststellen. Deze verordening is geactualiseerd met een aantal technische aanpassingen en twee inhoudelijke wijzigingen: De reizigersbijdrage voor de Wmo-taxi is gebaseerd op kilometers in plaats van op zones, net als in het openbaar vervoer, en er is een wijziging in bepaling van de hoogte van de kostprijs van hulpmiddelen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

Bijgevoegde documenten

20:45 - 21:45Raadzaal

Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project

Het Gesprek III

Onderwerpen

 • Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project

  In 2016 heeft de raad ingestemd met het starten van een pilot voor verduurzaming van de eigen vastgoedportefeuille. Doel van het ESCo-project is om 5 verschillende panden die in bezit zijn van de gemeente, te verduurzamen. In het voorstel wordt na realisatie een CO2-reductie van 80% gegarandeerd voor de 5 panden die door de gekozen ESCo-partij worden onderhouden en verduurzaamd, inclusief een gasloos verwarmd zwembad. De raad wordt gevraagd om een uitvoeringskrediet van € 8.370.000 goed te keuren en de originele opdracht uit te breiden zodat een nog grotere energiebesparing kan worden gerealiseerd.

  Tijdens een eerdere bespreking over dit voorstel (Politieke Avond - 22 juni 2022) werd duidelijk dat de raadsleden nog veel vragen hadden. Daarom is besloten de beeldvorming over dit voorstel nader te bespreken voordat het voorstel meningsvormend behandeld kan worden in de raad.

  De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt.

  Bijgevoegde documenten
 • Beantwoorde technische vragen

  Bijgevoegde documenten
Vergadercentrum 1e etage

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te Naarden

Het Gesprek IV

Twee eigenaren van aangrenzende percelen op de Amsterdamsestraatweg willen initiatieven ontplooien op hun grond. Op dinsdag 14 december 2021 heeft het college positief besloten ten aanzien van de initiatieven van beide eigenaren. Naar aanleiding van dit collegebesluit is door beide partijen een vergunningaanvraag met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ingediend.

Om de plannen te realiseren moet worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. De voorwaarde hiervoor is dat de plannen voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing (GROB). Die onderbouwing moet aantonen dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en er verder geen beletsel vormt om medewerking te verlenen. Voor deze uitgebreide afwijkingsprocedures zijn ‘verklaringen van geen bedenkingen’ nodig (VVGB’s). Dit is een bevoegdheid van de raad. 

De voorzitter is Mark Marshall.

22:00 - 23:00Raadzaal

Veiligheid

Thema-uur I

De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2019 hun lokale Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 vastgesteld. In dit beleidsplan leggen de gemeente en (veiligheids)partners hun prioriteiten en afspraken op het gebied van veiligheid vast en zijn de kaders van het lokale veiligheidsbeleid vastgesteld. In 2022 lopen alle integrale veiligheidsplannen van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek af. Waar in 2019 de gemeenten dit nog per gemeente opstelden, is nu het voorstel om dit vast te leggen in een regionaal plan voor 2023-2026.

Tijdens dit Thema-uur krijgen de raadsleden een toelichting op het Integraal Veiligheidsplan (IVP) en het Jaarplan Politie 2023. De bedoeling is om met elkaar te bespreken welke lokale aandachtspunten er zijn binnen Gooise Meren. Deze kunnen dienen als input voor het regionale IVP 2023-2026.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Bouw appartementen Gooise Warande Bussum

Thema-uur II

Er ligt een initiatief om naast het bestaande gebouw van de Gooise Warande (aan de mezenlaan) in Bussum  ongeveer 35 nieuwe appartementen te ontwikkelen. Tijdens dit thema-uur worden raadsleden door het college geïnformeerd over de volumestudie, de participatie met omwonenden tot nu toe en de opgave die er ligt. Na het informeren van de raadsleden bespreekt het college de ontwikkeling met omwonenden, convenants partners en andere belanghebbenden. Vervolgens kan besloten worden de procedure te starten tot het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling.

De voorzitter is Mark Marshall.