Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 22 juni 2022

Politieke Avond, Raadzaal / Comeniuszaal. Het thema-uur over de Hocras-locatie is komen te vervallen. Let op: verschillende aanvangstijdstippen!
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Raadzaal , Het Gesprek I

Exploitatiebudget pré project fase

Comeniuszaal , Het Gesprek II

Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatie

20:45 - 21:15
Comeniuszaal , Het Gesprek III

Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid

21:30 - 22:30
Raadzaal , Het Gesprek IV

Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project

21:30 - 23:00
Comenius , Thema-uur II

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Exploitatiebudget pré project fase

Het Gesprek I

Normaal wordt bij de start van een voorgenomen (herontwikkeling)project een voorbereidingskrediet vastgesteld door de raad. Het uitgangspunt daarbij is dat het voorgenomen project al onderdeel is van de Perspectiefnota of begroting. In de praktijk blijkt echter dat tijdens het voortraject al kosten worden gemaakt bij projecten die dat nog niet zijn.

Om invulling te geven aan de aanbevelingen in het Rekenkamerrapport ‘Sturing op grote projecten’ en om de raad een goed voorstel (met een reële kostenraming) te kunnen voorleggen, is het vaak nodig om in deze ‘pré project fase’ al enkele onderzoeken te laten uitvoeren en dus kosten te maken. De raad wordt in dit voorstel gevraagd om hiervoor de komende jaren 2022 t/m 2024, ieder jaar € 200.000 exploitatiebudget vrij te maken waarmee die kosten alvast gedekt kunnen worden.

De voorzitter is Maarten Balzar.

Bijgevoegde documenten

Comeniuszaal

Bestemmingsplan Amersfoortsestraatweg 81-85 Bussum - KPN locatie

Het Gesprek II

De voormalige datacentrale van de KPN aan de Amersfoortsestraatweg is al lang niet meer in gebruik. VOF Bussum wil deze locatie transformeren zodat woningbouw mogelijk wordt. Dit past echter niet in de ‘Kantoordoeleinden’ die het bestemmingsplan uit 2006 voorschrijft en het bestemmingsplan moet daarom worden gewijzigd.

De herontwikkeling naar 58 woningen sluit aan op de inrichting en architectuur van de omgeving. De woningen worden verdeeld over een appartementencomplex en twee blokken met rijwoningen. De raad wordt gevraagd de bestemmingsplanwijziging vast te stellen maar gaat hierover eerst in Gesprek.

De voorzitter is Peter Schröder.

Bijgevoegde documenten

20:45 - 21:15Comeniuszaal

Voorbereidingskrediet Ruimtelijke visie Bussum Zuid

Het Gesprek III

Het woningtekort is groot. Tot 2030 is er in Gooise Meren een behoefte aan 9.400 woningen, met name voor de midden­­- en lage inkomens. Hier wordt aan gewerkt maar voor de lange termijn heeft Gooise Meren nog geen plannen. Gooise Meren heeft geen grote gebieden waar ontwikkeld kan worden en daarom is 'inbreiding' de norm.

In Bussum Zuid liggen nog kansen met betrekking tot de locatie naast het spoor en de vele woningen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Ook door het hoge aandeel corporatiebezit en de verduurzamingsopgave die corporaties hebben en anderzijds de prestatieafspraken met de gemeente.

Het college wil sturen op een evenwichtige doorontwikkeling van Bussum Zuid met aandacht voor onder andere de woningbouwopgave, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Door samen met andere belanghebbenden een ruimtelijke visie op heel Bussum Zuid te maken, worden de mogelijkheden vergroot om vanuit de gemeente regie te voeren op de ruimtelijke ontwikkelingen in Bussum Zuid in de komende jaren.

De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit voornemen en een krediet van € 200.000 ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van de Ruimtelijke visie op Bussum Zuid.

De voorzitter is Peter Schröder.

21:30 - 22:30Raadzaal

Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project

Het Gesprek IV

In 2016 heeft de raad ingestemd met het starten van een pilot voor verduurzaming van de eigen vastgoedportefeuille. Om dit te realiseren is na een aanbestedingstraject een Energy Service Company (ESCo) in de arm genomen. Een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een energiebesparing voor gebouweigenaren garandeert. De afspraken tussen ESCo en de opdrachtgever liggen vast in een prestatiecontract.

Doel van het ESCo-project is om 5 verschillende panden te verduurzamen. Het gaat hierbij om Zwembad De Zandzee, activiteitencentrum Jan Ligthart in Bussum, multifunctionele accommodatie De Rijver in Muiden, het stadhuis te Naarden en het gemeentehuis van Gooise Meren in Bussum.

In het voorstel wordt na realisatie een CO2-reductie van 80% gegarandeerd voor de 5 panden die door de gekozen ESCo-partij worden onderhouden en verduurzaamd, inclusief een gasloos verwarmd zwembad. Hiermee voldoen de 5 gebouwen aan de Klimaatdoelstellingen waarbij tenminste 50% Co2-reductie in 2030 en 100% gasvrij in 2050 wordt beoogd. Daarbij biedt het voorstel een oplossing voor de terugkerende wateroverlast op het parkeerterrein van de Zandzee bij hoosbuien.

De raad wordt gevraagd om een uitvoeringskrediet van € 8.370.000 goed te keuren en de originele opdracht uit te breiden zodat een nog grotere energiebesparing kan worden gerealiseerd bij zwembad de Zandzee.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt.

Bijgevoegde documenten

21:30 - 23:00Comenius

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026

Thema-uur II

Eind 2022 zal het concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026 (GRP) ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Het GRP beschrijft de ambities en plannen van de gemeente op het vlak van afvalwater, hemelwater en grondwater in de bebouwde omgeving. Rioleringszorg is een belangrijke en complexe taak van de gemeente waarbij de gemeente een grote verantwoordelijkheid draagt. Met name op het gebied van  volksgezondheid.

Het GRP beschrijft tevens de financiële onderbouwing voor de uitvoering van de activiteiten en de ontwikkeling van de rioolheffing. Ook zorgt de komst van de Omgevingswet voor veranderingen in de beleidsprocessen.  In dit thema-uur wordt de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de Gemeentelijke Watertaken en wat het GRP allemaal omvat. Vanwege de omvang van het GRP is hiervoor anderhalf  uur vrijgemaakt.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.