Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten' 8 mei 2019

Van Eedenzaal
20:00 - 21:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten' (1369623)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de staat van de sturing en beheersing van grote projecten door de raad. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft het onderzoeksbureau Lysias Advies het onderzoek uitgevoerd. Er is gekeken naar de opzet van de sturing van grote projecten en er is beoordeeld in hoeverre de vastgelegde afspraken, procedures en werkwijzen ook in de praktijk worden gevolgd. Op basis van de bevindingen heeft het onderzoeksbureau conclusies getrokken en zijn er door de Rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan om de sturing van Grote Projecten te verbeteren. De raad gaat in gesprek over de conclusies en aanbevelingen.

 

Download alle vergaderdocumenten