logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten' 8 mei 2019

Van Eedenzaal
20:00 - 21:00 uur

Onderwerp
1.

Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten' (1369623)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de staat van de sturing en beheersing van grote projecten door de raad. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft het onderzoeksbureau Lysias Advies het onderzoek uitgevoerd. Er is gekeken naar de opzet van de sturing van grote projecten en er is beoordeeld in hoeverre de vastgelegde afspraken, procedures en werkwijzen ook in de praktijk worden gevolgd. Op basis van de bevindingen heeft het onderzoeksbureau conclusies getrokken en zijn er door de Rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan om de sturing van Grote Projecten te verbeteren. De raad gaat in gesprek over de conclusies en aanbevelingen.

 

Download alle vergaderdocumenten