Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 10 november 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Thema-uur I

Artikel NRC onderzoek islamitische organisaties

Digitale sessie B , Thema-uur II

Implementatie nieuwe wet Inburgering

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Thema-uur III

Politie Jaarplan en toelichting

Digitale sessie B , Thema-uur IV

Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 Gooise Meren

22:00 - 23:00
Digitale sessie B , Het Gesprek I

Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Artikel NRC onderzoek islamitische organisaties

Thema-uur I

Tijdens dit thema-uur wil de burgemeester met de raadsleden van gedachten wisselen over de maatschappelijke en politieke onrust die is ontstaan bij het verschijnen van het NRC artikel “Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties”.

De voorzitter is Charles Wiss

Digitale sessie B

Implementatie nieuwe wet Inburgering

Thema-uur II

1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking en met de komst van deze wet zullen een aantal nieuwe taken naar de gemeente komen. Begeleiding van inburgeraars zal voor een groter deel bij de gemeente komen te liggen. Om brede steun te verkrijgen binnen de gemeentelijke organisatie en raad, is de invoering opgepakt samen met de uitvoeringsdienst sociaal domein (USD). De raad is eerder al geïnformeerd over de komst van de wet. Dit thema-uur staat in het teken van de vorderingen die gemaakt zijn ter voorbereiding op het inwerking treden van de Wet inburgering.

De voorzitter is Marlene Potjer

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Politie Jaarplan en toelichting

Thema-uur III

De politie maakt jaarlijks een jaarplan over hun doelen, prioriteiten en capaciteit. In 2022 wil de politie een aantal organisatorische veranderingen doorvoeren om meer ‘gebiedsgebonden’ te gaan werken. Dat betekent dat de politie voor inwoners zichtbaar en aanspreekbaar is, lokaal en maatschappelijk geïntegreerd, maar ook op lokaal niveau politiek-bestuurlijk ingebed en onderdeel uitmaakt van een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak. Tijdens dit thema-uur wil de politie met de burgemeester de raadsleden informeren over het jaarplan en kunnen de raadsleden vragen stellen en waar mogelijk, lokale ervaringen delen.

De voorzitter is Charles Wiss

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie B

Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 Gooise Meren

Thema-uur IV

Tijdens dit thema-uur wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken binnen het Sociaal Domein. In de presentatie geeft het college haar visie op het sociaal domein, welke trends en ontwikkelingen er zijn en hoe hier de komende jaren op wordt ingespeeld. Dit wordt uiteindelijk allemaal beschreven in het Beleidsplan sociaal domein 2022-2025 en is een actualisatie van het huidige beleidsplan en (sub)nota’s. De raad zal de komende maanden in Gesprek gaan over het Beleidsplan. Besluitvorming wordt in januari 2022 verwacht.

De voorzitter is Floor Elderman

22:00 - 23:00Digitale sessie B

Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg

Het Gesprek I

Onderwerpen

 • Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg

  Bij de verlegging van de A1 is een groot aantal bomen gekapt. Ter compensatie van het extra asfalt en de gekapte bomen is een groot aantal bomen door Rijkswaterstaat (RWS) ter beschikking gesteld voor aanplant in de kernen van Muiden en Muiderberg, met als voorwaarde dat de gemeente de grond voor aanplant van de bomen beschikbaar stelt. Voor een groot aantal bomen is inmiddels een bestemming gevonden. Vanuit de Dorpsraad Muiderberg en Groen Muiderberg ligt er een lang gekoesterde wens om de entree van het dorp aan de zijde van de afrit A6 te verfraaien met gebruikmaking van compensatiebomen.

  Tijdens de perspectiefnota in 2020 heeft de raad ingestemd om een bedrag van € 400.000,- in de begroting van 2021 op te nemen voor het voorstel Bomenplan Muiderberg. In dit raadsvoorstel vraagt het college een deel van dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Bomenplan Muiderberg. De raadsleden gaan in Gesprek met het college en de betrokkenen.

  De voorzitter is Floor Elderman

   

  Bijgevoegde documenten
 • Inbreng derden

   

   

  Bijgevoegde documenten